Trang tuyển sinh

Đọc thêm

 

BAN ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ:     41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 835 345 (tuyển sinh), 02363 892 538

Email:       bandaotao@ac.udn.vn