Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
 Điện thoại: 0236.3832181
 Email: vpdanguy.dhdn@ac.udn.vn

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOÁ V 
(NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

 


Bí thư Đảng uỷ ĐHĐN
Đ/c Nguyễn Ngọc Vũ


Phó Bí thư Đảng uỷ ĐHĐN
Đ/c Đoàn Quang Vinh


BAN THƯỜNG VỤ
NGÔ VĂN DƯỠNG LÊ THỊ KIM OANH - TRẦN HỮU PHÚC - PHAN CAO THỌ - 

NGUYỄN MẠNH TOÀN - LƯU TRANG - ĐOÀN QUANG VINH - NGUYỄN NGỌC VŨ

BAN CHẤP HÀNH
PHAN BẢO AN  LÊ THÀNH BẮC – PHAN MINH ĐỨC – NGÔ VĂN DƯỠNG – NGUYỄN HIỆP – NGUYỄN HỮU HIẾU – ĐÀO HỮU HÒA – VÕ TRUNG HÙNG – NGUYỄN ĐỨC HÙNG –  ĐẶNG VĂN MỸ – TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN – LÊ THỊ KIM OANH – HUỲNH CÔNG PHÁP  TRẦN HỮU PHÚC – TRẦN ĐÌNH KHÔI QUÔC – LẾ QUANG SƠN – PHAN CAO THỌ  NGUYỄN ĐỨC TIẾN – NGUYỄN MẠNH TOÀN – LƯU TRANG – ĐOÀN QUANG VINH 
– NGUYỄN NGỌC VŨ

I. Thông tin về Đảng bộ Đại học Đà Nẵng

Đảng bộ ĐHĐN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng gồm 8 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số đảng viên là 1.317 sinh hoạt tại 98 chi bộ dưới cơ sở (số liệu tính đến 15/6/2020).

STT

Đảng bộ

Số điện thoại

Văn phòng cấp ủy

Số

chi bộ

Số

đảng viên

Đảng viên

là sinh viên

1.

Trường Đại học Bách khoa

02363.842.109

20

355

81

2.

Trường Đại học Kinh tế

02363.950.883

18

270

74

3.

Trường Đại học Sư phạm

02363.733.328

17

181 36

4.

Trường Đại học Ngoại ngữ

02363.699.920

12

147

41

5.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

02363.863.940

9

108

11

6.

Cơ quan Đại học Đà Nẵng

02363.849.889

15

175

22

7.

Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

02363.962.527

4

43

5

8.

Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum

0606.287.771

3

38

7

Tổng cộng

98

1317

277
 

I. Thông tin các Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy ĐHĐN

1. Ban Tổ chức

STT

Họ và tên

Điện thoại

cơ quan

Email

1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

3.832.555

nnvu@ac.udn.vn

1

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh

3.817.234

dqvinh@ac.udn.vn

1

ThS. Nguyễn Đức Tiến

3.832.097

ndtien@ac.udn.vn

2

TS. Phan Bảo An

3.840.989

pban@ac.udn.vn

 

2. Ban Tuyên huấn

STT

Họ và tên

Điện thoại

cơ quan

Email

1

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh

3.817.234

dqvinh@ac.udn.vn

2

PGS.TS. Đào Hữu Hòa

3.522.566

hoa.dh@due.edu.vn

3

TS. Nguyễn Đức Hùng

3.699.679

ndhung@ac.udn.vn

4

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp

3.667.127

hcphap@gmail.com

5

TS. Trần Đình Khôi Quốc

3.892.538

tdkquoc@ac.udn.vn

6

PGS.TS. Lê Quang Sơn

2.228.825

lqson@ued.udn.vn

7

ThS. Nguyễn Đức Tiến

3.835.097

ndtien@ac.udn.vn

 

3. Ủy ban Kiểm tra

STT

Họ và tên

Điện thoại

cơ quan

Email

1

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

3.832.677

nvduong@ac.udn.vn

2

ThS. Bùi Thị Kim Yến

3.832.181

btkyen@ac.udn.vn

3

PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

3.841.294

ltkoanh@dut.udn.vn

4

PGS.TS Võ Văn Minh

3.730.487

vominhdn@ued.udn.vn

5

ThS. Phan Kim Tuấn

3.836.918

tuanpk@due.edu.vn

6

ThS. Tăng Thanh Mai

3.699.341

ttmai@ufl.udn.vn

 

4. Đảng ủy viên phụ trách công tác Dân vận

STT

Họ và tên

Điện thoại

cơ quan

Email

1

PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

3.841.294

ltkoanh@dut.udn.vn

 
5. Đảng ủy viên phụ trách công tác Nội chính

STT

Họ và tên

Điện thoại

cơ quan

Email

1

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

3.832.677

nvduong@ac.udn.vn

 
6. Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

Điện thoại

di động

Email

1

ThS. Nguyễn Đức Tiến

Chánh

Văn phòng

3.835.097

0914.054 329

ndtien@ac.udn.vn

2

ThS. Bùi Thị Kim Yến

Phó Chánh

Văn phòng

3.832.181

0914.213 123

btkyen@ac.udn.vn

3

CN. Nguyễn Thị Thuyền

Chuyên viên

3.832.181

0935.155 731

thuyennt@ac.udn.vn

4

CN. Thái Quang Sơn

Chuyên viên

3.832.181

0905.294 106

tqson@ac.udn.vn

 
III. Nghị quyết của Đảng bộ ĐHĐN
1. Nghị quyết năm 2016 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)
2. Nghị quyết năm 2017 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)
3. Nghị quyết năm 2018 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)
4. Nghị quyết năm 2019 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)
5. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2016 (xem tại đây)
6. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2017 (xem tại đây)
7. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2018 (xem tại đây)
8. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2018 (xem tại đây)
9. Nghị quyết Chuyên đề 01 về phát triển một số cơ sở giáo dục đại học thành viên theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng (xem tại đây)
10. Nghị quyết chuyên đề 02 về triển khai mô hình tự chủ đại học và quản trị đại học tiên tiến (xem tại đây)
11. Nghị quyết chuyên đề 03 về giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực và xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong toàn Đại học Đà Nẵng (xem tại đây)
12. Nghị quyết chuyên đề 04 về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong toàn Đại học Đà Nẵng (xem tại đây)
13. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ năm, nhiệm kỳ 2015-2020 (xem tại đây)