Phần mềm
  Winrar

Phần mềm nén dữ liệu

Tài liệu tải về: DOWNLOAD

  Bộ gõ Unikey

Bộ gõ tiếng Việt Unikey

Tài liệu tải về: DOWNLOAD

  Phần mềm eUniMessenger

Phần mềm dùng để trao đổi thông tin giữa các thành viên Đại học Đà Nẵng và nhận thông tin từ hệ thống http://dieuhanh.udn.vn/

Tài liệu tải về: eUniMessenger2_1_0_ud.exe

  Phần mềm duyệt virus Bkav

Phần mềm duyệt virus Bkav

Tài liệu tải về: DOWNLOAD

  Phần mềm đọc file PDF

Phần mềm đọc file PDF

Tài liệu tải về: DOWNLOAD

  Chuyển file PDF sang WORD

Chuyển file PDF sang WORD

Tài liệu tải về: DOWNLOAD

  Phần mềm xem video, nghe nhạc KMPlayer

Phần mềm xem video, nghe nhạc KMPlayer

Tài liệu tải về: DOWNLOAD