Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của Trường Đại học Nghiên cứu (12-10-2012)

Các trường đại học nghiên cứu là trung tâm của kinh tế tri thức toàn cầu trong thế kỷ 21 và phục vụ hệ thống giáo dục sau trung học trên toàn thế giới như những lá cờ đầu. Tập sách “Con Đường Dẫn Đến Sự Ưu Tú Trong Học Thuật”

Suy nghĩ về đổi mới cơ chế quản lý khoa học (12-10-2012)

Người ta có quyền đặt câu hỏi cơ chế quản lý khoa học của nước ta từ nhiều năm nay và hiện nay có gì là được, có gì là sai hỏng, mà sai hỏng đến mức phải đổi mới căn bản và toàn diện?

Hội thảo tập huấn “Sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ” (12-10-2012)

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học của Đại học Đà Nẵng hiểu rõ hơn về Luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng như quy trình làm hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sáng chế

Hội thảo Khoa học về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo (23-02-2012)

Ngày 12/12/2011,tại phòng Hội thảo Quốc tế khu E của trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra “Hội thảo Khoa học về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế

Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" (23-02-2012)

Từ năm 2011, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc được đổi tên thành Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"

Giới thiệu về ứng dụng Công nghệ điện toán đám mây của IBM Việt Nam (23-02-2012)

Giữa năm 2007, thuật ngữ Cloud computing (Công nghệ điện toán đám mây) ra đời, nhằm khái quát lại các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin vốn đã và đang diễn ra từ mấy năm qua.