Trưởng Ban
TS. Nguyễn Hiệp

 
Phó Trưởng Ban
ThS. Nguyễn Văn Hân

 

     

 • TS. Nguyễn Hiệp - Trưởng Ban
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892251
  • Điện thoại di động : 0905645539
  • Email: nguyenhiep@due.edu.vn
   

    

 • ThS. Nguyễn Văn Hân -  Phó Trưởng Ban
  • Địa chỉ nhà riêng: 24 Tống Phước Phổ - Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3840742
  • Điện thoại di động : 0914084694
  • Email: nvhan@ac.udn.vn
   

   

 • ThS. Lê Thị Minh Hằng -  Kế toán trưởng - Phó Trưởng Ban
  • Địa chỉ nhà riêng: Chung cư Lê Đình Lý
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3840116
  • Điện thoại di động : 0984930069
  • Email: ltmhang@ac.udn.vn
   

   

 • Võ Văn Tý - Kế toán viên
  • Địa chỉ nhà riêng: Cù Chính Lan – Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3840742
  • Điện thoại di động : 0905261550
  • Email: vvty@ac.udn.vn
   

   

 • Huỳnh Thị Minh Nguyệt - Kế toán viên
  • Địa chỉ nhà riêng: K25/49 Hà Huy Tập – Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
  • Điện thoại di động : 0985000077
  • Email: htmnguyet@ac.udn.vn
   

   

 • Nguyễn Thị Thúy Ngân - Kế toán viên
  • Địa chỉ nhà riêng: K25/47 Hà Huy Tập – Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
  • Điện thoại di động : 0914113381
  • Email: nttngan@ac.udn.vn
   

   

 • Hoàng Quang Huy - Kế toán viên
  • Địa chỉ nhà riêng: 18 Điện Biên Phủ - Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
  • Điện thoại di động : 0906601238
  • Email: hqhuy@ac.udn.vn
   

    

 • Đoàn Thị Hồng Vân Kế toán viên
  • Địa chỉ nhà riêng: Chung cư 493 Trần Cao Vân – Tp.Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3892253
  • Điện thoại di động : 0919080788
  • Email: dthvan@ac.udn.vn