TS. Nguyễn Hiệp - Trưởng Ban         

             Điện thoại cơ quan: 0236.3892251
             Điện thoại di động : 0905645539
             Email: nguyenhiep@due.edu.vn
          Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nguyenhiep
             
             
   

    

     
     
           ThS. Nguyễn Văn Hân -  Phó Trưởng Ban
             Địa chỉ nhà riêng: 24 Tống Phước Phổ - Tp.Đà Nẵng
             Điện thoại cơ quan: 0236.3840742
             Điện thoại di động : 0914084694
             Email: nvhan@ac.udn.vn
          Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nvhan
 

              

   

   

         ThS. Lê Thị Minh Hằng - Kế toán trưởng - Phó Trưởng Ban
               Địa chỉ nhà riêng: Chung cư Lê Đình Lý
               Điện thoại cơ quan: 0236.3840116
               Điện thoại di động : 0984930069
               Email: ltmhang@ac.udn.vn

   

                Huỳnh Thị Minh Nguyệt - Kế toán viên
                Địa chỉ nhà riêng: K25/49 Hà Huy Tập – Tp.Đà Nẵng
                Điện thoại cơ quan: 0236.3892253
                Điện thoại di động : 0985000077
                Email: htmnguyet@ac.udn.vn

     

                 Nguyễn Thị Thúy Ngân - Kế toán viên
                 Địa chỉ nhà riêng: 36 Phước Trường 12 – Tp.Đà Nẵng
                 Điện thoại cơ quan: 0236.3892253
                 Điện thoại di động : 0914113381
                 Email: nttngan@ac.udn.vn

                   

                  Đoàn Thị Hồng Vân - Kế toán viên
                  Địa chỉ nhà riêng: Chung cư 493 Trần Cao Vân – Tp.Đà Nẵng
                  Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
                  Điện thoại di động : 0919080788
                  Email: dthvan@ac.udn.vn

 

         

                 Phạm Thị Thanh Huyền - Kế toán viên

                 Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
                 Điện thoại di động :  0389927233
                 Email: ptthuyen@ac.udn.vn

 

 

                  ThS. Huỳnh Thị Nổi - Kế toán viên

                  Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
                  Điện thoại di động : 0947873961
                  Email: htnoi@ac.udn.vn

                  Trương Văn Kinh - Kế toán viên

                  Địa chỉ nhà riêng: K141B Lý Tự Trọng – Tp.Đà Nẵng
                  Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
                  Điện thoại di động : 0905129083
                  Email: tvkinh@ac.udn.vn

                  ThS. Hoàng Ngọc Minh Hiếu - Kế toán viên

                  Địa chỉ nhà riêng: Hoàng Diệu  Tp.Đà Nẵng
                  Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
                  Điện thoại di động : 0917811468
                  Email: hnmhieu@ac.udn.vn

                  Ngô Minh Hoàng - Chuyên viên

                  Điện thoại cơ quan: 0236.3892252
                  Điện thoại di động : 0899219909
                  Email: nmhoang@ac.udn.vn