Quy định về mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2019 (25-03-2019)

Quy định về mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2019

Thông báo về việc nộp học phí cao học đợt 2 của khóa 28 (21-11-2014)

Thông báo về việc nộp học phí cao học đợt 2 của khóa 28...

Thông báo về việc góp ý Dự thảo Nghị định (27-10-2014)

Đại học Đà Nẵng nhận được yêu cầu góp ý về Dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực GDĐT...

Thông báo thu bổ sung kinh phí Tuyển sinh Liên thông vừa làm vừa học tại các địa phương (22-10-2014)

Thông báo thu bổ sung kinh phí Tuyển sinh Liên thông vừa làm vừa học tại các địa phương

Thông báo nộp kinh phí phát sinh đợt 1 Khóa 28 liên kết với Trường Đại học Tây Nguyên (13-08-2014)

Thông báo nộp kinh phí phát sinh đợt 1 Khóa 28 liên kết với Trường Đại học Tây Nguyên

Thông báo về mức thu học phí đào tạo Sau Đại học (04-08-2014)

Thông báo về mức thu học phí đào tạo Sau Đại học

Thông báo lần 2 nộp học phí đợt 2 và kinh phí phát sinh của khóa 24 (30-07-2014)

Thông báo lần 2 nộp học phí đợt 2 và kinh phí phát sinh của khóa 24

Thông báo kinh phí phát sinh đợt 1 khóa 29 (30-07-2014)

Thông báo kinh phí phát sinh đợt 1 khóa 29

Thông báo nộp học phí sau đại học lần 5, đợt 2 Khóa 23 (24-01-2013)

Thông báo nộp học phí sau đại học lần 5, đợt 2 Khóa 23

Thông báo nộp học phí và kinh phí phát sinh Khóa 22 tại Học viện Hải quân Nha Trang (07-01-2013)

Thông báo nộp học phí và kinh phí phát sinh Khóa 22 tại Học viện Hải quân Nha Trang

Thông báo học phí và kinh phí phát sinh đợt 2 Khóa 24 tại các tỉnh liên kết (04-12-2012)

Thông báo học phí và kinh phí phát sinh đợt 2 Khóa 24 tại các tỉnh liên kết