40 triệu cho tấm bằng đại học VN: Đắt hay rẻ? (23-02-2012)

TS Lê Đông Phương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học và nghề nghiệp – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có phần trả lời một số thắc mắc của độc giả.