Địa chỉ: Phòng A106 + 107 + 108 - 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng

 

Điện thoại: 0236.3892252 - 0236.3892253

 

Email: bankhtc@ac.udn.vn