Đổi mới cơ chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập (31-07-2013)

Ngày 16/4/2013, Cục Quản lý công sản đã bảo vệ thành công Đề tài: “Đổi mới cơ chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập”. Hội đồng bảo vệ cấp Bộ đã nghiệm thu đánh giá

Tạm dừng mua sắm ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu phục vụ mục tiêu hạn chế nhập siêu (23-02-2012)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 36/TTg-KTTH ngày 22/9/2010 về việc tạm dừng mua sắm ô tô phục vụ mục tiêu hạn chế nhập siêu, Bộ Tài chính đã có công văn số 16308/BTC-QLCS hướng dẫn về việc tạm dừng mua sắm xe ô tô...

Hội nghị tập huấn chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (23-02-2012)

Từ ngày 24/02/2011 đến ngày 25/02/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định mới về quản lý tài sản nhà nước, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các Thông tư và đánh giá 01 năm triển khai Chương trình quản lý...

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (23-02-2012)

Trong hai ngày 03-04/3/2011, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý Công sản đã tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đồng thời lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các Thông tư và đánh giá 01 năm triển khai...

Bộ Tài chính bàn giao chứng thư số Chương trình quản lý Đăng ký tài sản nhà nước (23-02-2012)

Tại Hội nghị “Tập huấn các quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước” tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Công sản phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính đã công bố Quyết định số 324/QĐ-BTC ngày 22/02/2011 của ...

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23-02-2012)

Bộ Tài chính vừa có văn bản phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 02 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.