Địa chỉ:

Tầng 3, khu A - 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3812536
Email:  
 

Trưởng Ban
PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng 

Phó Trưởng Ban
ThS. Phan Hồng Sáng


Phó Trưởng Ban
ThS. Huỳnh Văn Kỳ

 
 • PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng - Trưởng Ban

  • Di động: 0913459649

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3812536

  • Email: tthtung@ac.udn.vn

   
 • ThS. Phan Hồng Sáng - Phó Trưởng Ban

  • Di động: 0914127357

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832368

  • Emailphsang@ac.udn.vn

   
 • ThS. Huỳnh Văn Kỳ - Phó Trưởng Ban

  • Di động: 0914014623

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3817383

  • Email: hvky@ac.udn.vn

   
 • Mai Thanh Bình Chuyên viên

  • Di động: 0905151565

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832368

  • Emailmtbinh@ac.udn.vn

   
 • Nguyễn Thị Thùy Dung - Chuyên viên

  • Di động: 0985272936

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832368

  • Emailnttdung@ac.udn.vn

   
 • Phan Thanh Hoàng - Chuyên viên

  • Di động: 0913423104

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832368

  • Emailpthoang@ac.udn.vn

   
 • Nguyễn Đình Lục - Chuyên viên

  • Di động: 0903515292

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832368

  • Emailndluc@ac.udn.vn

   
 • Phan Quang Thành - Chuyên viên

  • Di động: 0905236715

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832368

  • Emailthanhpq@ac.udn.vn

   
 • ThS. Dương Thị Thu Diệu - Chuyên viên

  • Di động: 0903582001

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3817383

  • Email: dttdieu@ac.udn.vn

   

Danh sách này được cập nhật vào ngày 07 tháng 9 năm 2015