CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ


Văn bản - Hướng dẫn


Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012
05-12-2012

Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Đăng ký kế hoạch đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020
10-10-2012

Nhằm thực hiện Đề án Đào tạo GV có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2012 (Đề án 911), ĐHĐN yêu cầu các Trường thành viên và Đơn vị đăng ký kế hoạch đào tạo GV có trình độ tiến sĩ giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020...

Một số mẫu văn bản hành chính thông dụng
29-03-2012

Nhân đợt tập huấn công tác văn bản và pháp chế tổ chức vào ngày 15/3/2012, Văn phòng Đại học Đà Nẵng xin giới thiệu với các trường, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng một số mẫu văn bản hành chính thông dụng.