Hội đồng chức danh Giáo sư

 

DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ

 

STT

Họ và tên

Ngành

Năm

Học hàm

Ghi chú

1

Bùi Văn Ga

Cơ học

2002

Giáo sư

 

2

Nguyễn Thế Hùng

Thủy lực học

2005

Giáo sư

 

3

Trương Bá Thanh

Kinh tế

2010

Giáo sư

 

4

Lê Thế Giới

Kinh tế

2014

Giáo sư

 

5

Lê Kim Hùng

Kỹ thuật điện

2014

Giáo sư

 

6

Trần Văn Nam

Cơ khí

2014

Giáo sư

 

7

Nguyễn Trường Sơn

Kinh tế

2014

Giáo sư

 

8

Võ Xuân Tiến

Kinh tế

2015

Giáo sư

 

9

Trần Quốc Chiến

Công nghệ thông tin

1992

Phó Giáo sư

 

10

Hoàng Ngọc Đồng

Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

2002

Phó Giáo sư

 

11

Trần Văn Chính

Điện

2003

Phó Giáo sư

 

12

Đoàn Quang Vinh

Điện kỹ thuật

2004

Phó Giáo sư

 

13

Nguyễn Văn Yến

Thiết kế máy - Hệ thống Công nghiệp

2005

Phó Giáo sư

 

14

Võ Chí Chính

Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

2005

Phó Giáo sư

 

15

Đinh Thành Việt

Điện

2006

Phó Giáo sư

 

16

Lê Tự Hải

Hóa học

2007

Phó Giáo sư

 

17

Bùi Quang Bình

Kinh tế

2009

Phó Giáo sư

 

18

Lâm Chí Dũng

Kinh tế

2009

Phó Giáo sư

 

19

Lê Hữu Ái

Triết học

2009

Phó Giáo sư

 

20

Lưu Quý Khương

Ngôn ngữ học

2009

Phó Giáo sư

 

21

Ngô Văn Dưỡng

Điện kỹ thuật

2009

Phó Giáo sư

 

22

Nguyễn Ngọc Vũ

Kế toán

2009

Phó Giáo sư

 

23

Phan Văn Hoà

Ngôn ngữ

2009

Phó Giáo sư

 

24

Trần Thanh Hải Tùng

Cơ khí động lực

2009

Phó Giáo sư

 

25

Võ Trung Hùng

Toán Tin

2009

Phó Giáo sư

 

26

Lê Thành Bắc

Điện

2010

Phó Giáo sư

 

27

Ngô Hà Tấn

Kế toán

2010

Phó Giáo sư

 

28

Nguyễn Chánh Tú

Điện tử viễn thông

2010

Phó Giáo sư

 

29

Nguyễn Ngọc Chinh

Ngôn ngữ

2010

Phó Giáo sư

 

30

Phạm Cẩm Nam

Công nghệ vật liệu

2010

Phó Giáo sư

 

31

Tăng Tấn Chiến

Điện tử viễn thông

2010

Phó Giáo sư

 

32

Trương Thị Minh Hạnh

Công nghệ thực phẩm

2010

Phó Giáo sư

 

33

Đặng Minh Nhật

Công nghệ thực phẩm

2011

Phó Giáo sư

 

34

Hoàng Tùng

Kế hoạch

2011

Phó Giáo sư

 

35

Lê Cung

Cơ học vật liệu

2011

Phó Giáo sư

 

36

Lê Quang Sơn

Tâm lý học

2011

Phó Giáo sư

 

37

Lưu Trang

Lịch sử

2011

Phó Giáo sư

 

38

Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

Vật lý học

2011

Phó Giáo sư

 

39

Nguyễn Công Phương

Quản trị doanh nghiệp

2011

Phó Giáo sư

 

40

Nguyễn Đình Lâm

Kỹ thuật dầu khí

2011

Phó Giáo sư

 

41

Nguyễn Mạnh Toàn

Kinh tế

2011

Phó Giáo sư

 

42

Nguyễn Tấn Lê

Sinh - Môi trường_SP

2011

Phó Giáo sư

 

43

Nguyễn Văn Tuấn

Điện tử viễn thông

2011

Phó Giáo sư

 

44

Phan Cao Thọ

Xây dựng

2011

Phó Giáo sư

 

45

Đinh Minh Diệm

Công nghệ Vật liệu

2012

Phó Giáo sư

 

46

Lê Văn Huy

Quản trị kinh doanh

2012

Phó Giáo sư

 

47

Nguyễn Văn Dũng

Hóa học

2012

Phó Giáo sư

 

48

Phạm Văn Tuấn

Điện tử viễn thông

2012

Phó Giáo sư

 

49

Trần Đình Khôi Nguyên

Kế toán

2012

Phó Giáo sư

 

50

Võ Thị Thúy Anh

Tài chính

2012

Phó Giáo sư

 

51

Đào Hữu Hòa

Kinh tế

2013

Phó Giáo sư

 

52

Nguyễn Hòa Nhân

Tài chính

2013

Phó Giáo sư

 

53

Nguyễn Thanh Bình

Công nghệ thông tin

2013

Phó Giáo sư

 

54

Nguyễn Xuân Toản

Xây dựng cầu đường

2013

Phó Giáo sư

 

55

Trương Hoài Chính

Xây dựng công nghiệp và dân dụng

2013

Phó Giáo sư

 

56

Đoàn Thị Thu Loan

Công nghệ vật liệu

2014

Phó Giáo sư

 

57

Dương Quốc Cường

Ng.cứu ngôn ngữ, so sánh

2014

Phó Giáo sư

 

58

Dương Việt Dũng

Cơ khí Giao thông

2014

Phó Giáo sư

 

59

Hồ Thị Kiều Oanh

Ngôn ngữ học

2014

Phó Giáo sư

 

60

Hoàng Phương Hoa

Xây dựng cầu, hầm

2014

Phó Giáo sư

 

61

Lê Đức Luận

Ngôn ngữ học

2014

Phó Giáo sư

 

62

Lê Thị Kim Oanh

Kinh tế và quản lý

2014

Phó Giáo sư

 

63

Nguyễn Lê Hùng

Điện tử

2014

Phó Giáo sư

 

64

Nguyễn Thanh Liêm

Kế hoạch

2014

Phó Giáo sư

 

65

Nguyễn Văn Cường

Điện tử viễn thông

2014

Phó Giáo sư

 

66

Phạm Thị Lan Hương

Quản trị kinh doanh

2014

Phó Giáo sư

 

67

Trần Văn Quang

Công nghệ môi trường

2014

Phó Giáo sư

 

68

Trần Văn Vang

 Kỹ Thuật Nhiệt và máy lạnh

2014

Phó Giáo sư

 

69

Võ Văn Minh

Sinh - Môi trường

2014

Phó Giáo sư

 

70

Châu Trường Linh

Xây dựng cầu đường

2015

Phó Giáo sư

 

71

Đặng Văn Mỹ

Kinh tế học

2015

Phó Giáo sư

 

72

Nguyễn Tấn Khôi

Công nghệ thông tin

2015

Phó Giáo sư

 

73

Nguyễn Văn Long

Tiếng Anh

2015

Phó Giáo sư

 

74

Đoàn Ngọc Phi Anh

Kinh tế

2016

Phó Giáo sư

 

75

Đường Nguyễn Hưng

Kế toán

2016

Phó Giáo sư

 

76

Huỳnh Công Pháp

Công nghệ thông tin

2016

Phó Giáo sư

 

77

Ngô Văn Hà

Lịch sử

2016

Phó Giáo sư

 

78

Nguyễn Bá Trung

Hoá học

2016

Phó Giáo sư

 

79

Nguyễn Phúc Nguyên

Quản trị kinh doanh

2016

Phó Giáo sư

 

80

Nguyễn Quang Giao

Quản lý giáo dục

2016

Phó Giáo sư

 

81

Trần Quang Hưng

Xây dựng

2016

Phó Giáo sư

 

82

Trần Xuân Bách

Giáo dục đại học

2016

Phó Giáo sư

 

83

Trương Hồng Trình

Quản lý công nghiệp

2016

Phó Giáo sư

 

84

Bùi Thị Minh Tú

Điện tử viễn thông

2017

Phó Giáo sư

 

85

Bùi Trọng Ngoãn

Lý luận ngôn ngữ

2017

Phó Giáo sư

 

86

Đặng Công Thuật

Cơ học kỹ thuật

2017

Phó Giáo sư

 

87

Giang Thị Kim Liên

Hoá hữu cơ

2017

Phó Giáo sư

 

88

Lê Tiến Dũng

Điện

2017

Phó Giáo sư

 

89

Lưu Đức Bình

Cơ khí

2017

Phó Giáo sư

 

90

Ngô Minh Hiền

Văn học Việt Nam

2017

Phó Giáo sư

 

91

Nguyễn Chí Công

Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện

2017

Phó Giáo sư

 

92

Nguyễn Hồng Hải

Xây dựng cầu đường

2017

Phó Giáo sư

 

93

Nguyễn Hữu Hiếu

Kỹ thuật điện

2017

Phó Giáo sư

 

94

Nguyễn Thị Diệu Hằng

Kỹ thuật dầu khí

2017

Phó Giáo sư

 

95

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Tiếng Anh

2017

Phó Giáo sư

 

96

Nguyễn Văn Hiếu

Vật lý

2017

Phó Giáo sư

 

97

Phạm Thị Kim Thoa

Quản lý môi trường

2017

Phó Giáo sư

 

98

Phan Quí Trà

Cơ khí

2017

Phó Giáo sư

 

99

Trần Hữu Phúc

Ngôn ngữ học

2017

Phó Giáo sư

 

100

Trần Ngọc Ánh

Triết học

2017

Phó Giáo sư

 

101

Trần Thanh Sơn

Kỹ thuật nhiệt lý thuyết

2017

Phó Giáo sư

 

102

Trần Văn Sáng

Ngôn ngữ học

2017

Phó Giáo sư

 

103

Trương Công Quỳnh

Toán học

2017

Phó Giáo sư

 

104

Trương Hữu Trì

Hoá dầu

2017

Phó Giáo sư

 

105

Lê Phước Cường

Quản lý môi trường

2019

Phó Giáo sư

 

106

Võ Ngọc Dương

Xây dựng công trình thuỷ

2019

Phó Giáo sư

 

107

Lê Đình Dương

Kỹ thuật  điện

2019

Phó Giáo sư

 

108

Nguyễn Tấn Hưng

Điện tử  viễn thông

2019

Phó Giáo sư

 

109

Nguyễn Văn Hướng

Xây dựng công trình thuỷ

2019

Phó Giáo sư

 

110

Nguyễn Lan

Xây dựng công trình đặc biệt

2019

Phó Giáo sư

 

111

Lê Thị Xuân Thùy

Quản lý môi trường

2019

Phó Giáo sư

 

112

Nguyễn Anh Tuấn

Kiến trúc

2019

Phó Giáo sư