04 Thông tư về giáo dục có hiệu lực từ tháng 5/2017(15-05-2017)

Thông tư về giáo dục có hiệu lực từ đầu tháng 5/2017: Không còn thi tốt nghiệp đại học đối với hệ VLVH; Điều kiện thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học; Quy định mới về tiêu chuẩn chuyên môn của GV dạy nghề; Quy định về sử dụng GV dạy nghề...

Xem tiếp >>

Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng(29-02-2016)

Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu của ĐHĐN(14-10-2015)

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu của ĐHĐN...

Xem tiếp >>

Kết luận của chủ tọa cuộc họp giao ban công tác thi đua năm 2013(08-04-2013)

Ngày 04 tháng 4 năm 2013, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN, chủ trì cuộc họp giao ban công tác thi đua khen thưởng năm 2013. Sau khi các đại biểu có ý kiến tham luận, thống nhất, Chủ tọa cuộc họp đã kết luận một số nội dung...

Xem tiếp >>

Thanh tra đột xuất tuyển sinh đại học(17-01-2012)

Bộ GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra hoặc cử thanh tra cắm chốt để kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi và xét tuyển tại một số Hội đồng tuyển sinh.

Xem tiếp >>
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH