Add:   Phòng 10.007 - 10.008  Tầng 10 Tòa nhà B, Cơ quan Đại học Đà Nẵng. 

            41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Tell :    (0236) 3812153 - (0236) 3812157

Fax :    (0236) 3823683

Email:  bancthssvdhdn@ac.udn.vn; dtmhanh@ac.udn.vn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

 

   

 

ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó trưởng ban phụ trách

Điện thoại:0236.3812157

Di động: 0906755553

Email: dtmhanh@ac.udn.vn

Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác HSSV: Chính trị tư tưởng; An ninh trật tự; Pháp chế; Văn phòng Ban.

 

 

 

 

 

 

CN. Nguyễn Thanh Nam, chuyên viên; 

Phó Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn (bộ phận)

Điện thoại: 0236.3812153. 

Di động: 0905.173483

Email: ntnam63@gmail.com

Tác nghiệp: Tham mưu, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, báo cáo:

- Các quy chế: Quy chế công tác HSSV; Đánh giá kết quả rèn luyện;

-Chế độ chính sách: Bảo hiểm y tế; Tín dụng SV; Nghĩa vụ quân sự;

- Các hoạt động: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, đạo đức, lối sống, văn hóa  cho HSSV.

- Các chương trình phối hợp: An toàngiao thông, phòng chống tác hại thuốc lá, vệ sinh an toàn thực phẩm, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong HSSV của các Bộ, ngành và TP. Đà Nẵng.

 - Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

 

 

ThS. Phan Huy Quảng, chuyên viên

Điện thoại: 0236.3812153. 

Di động: 0935760339

Email: huyquang.phan@gmail.com;

Tác nghiệp: Tham mưu hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, báo cáo:

- Các quy chế: Công tác giảng viên chủ nhiệm, Công tác HSSV ngoại trú, Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội;

- Các hoạt động: “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”; Vinh danh Thủ khoa, Tuyên dương Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc; Các cuộc thi, “sân chơi” tài năng cho HSSV….Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội  (giữa ĐHĐN và Công an TP)

- Tham mưu ra quyết định cho SV du học vàquản lý lưu học sinh.

- Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

 

 

 

CN. Phạm Phi Phụng, chuyên viên

Điện thoại: 0236.3812153. 

Di động: 0943606522

Email: phiphung.pham@gmail.com;

Tác nghiệp: Tham mưu, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, báo cáo:

- Các quy chế: Quản lý HSSV nội trú, quản lý thông tin HSSV.

-Chế độ chính sách: Học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội.

- Các hoạt động: Kỳ thi sinh viên giỏi; Đào tạo kỹ năng mềm...

- Tìm nguồn, tổ chức trao Học bổng (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân)

- Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.