Danh sách:

1

Thiết bị đo độ dự trữ máy biến áp lực, PGS.TS. Đinh Thành Việt, năm cấp: 1998, số: UA 21813A, nơi cấp: Ukraine

2

Thiết bị đo độ dự trữ máy biến áp lực, PGS.TS. Đinh Thành Việt, năm cấp: 1998, số: UA 23192A, nơi cấp: Ukraine

3

Sáng chế: Hệ thống nhiên liệu dùng cho xe gắn máy hai bánh sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG/xăng, GS.TSKH. Bùi Văn Ga, năm cấp: 2003, số: 3692, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

4

Process for manufacture of formaldehyde by partial oxidation of methane, PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm, năm cấp: 2004, số: WO 2004/113259, nơi cấp: CH Pháp

5

Sáng chế: Bộ phụ kiện chuyển đổi nhiên liệu LPG/xăng cho xe gắn máy, Kỹ thuật, GS.TSKH. Bùi Văn Ga, năm cấp: 2006, số: 5940, Cục Sở hữu trí tuệ, VN

6

Sáng chế: Hệ thống ba van chức năng cung cấp nhiên liệu khí cho xe gắn máy LPG/xăng, GS.TSKH. Bùi Văn Ga, năm cấp: 2007, số: 6643, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

7

Sáng chế: Hệ thống không tải-làm đậm của động cơ ô tô chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, GS.TSKH. Bùi Văn Ga, năm cấp 2010, 8187 , Cục Sở hữu trí tuệ, VN

8

Sáng chế: Hệ thống cung cấp nhiên liệu Biogas cho động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu Biogas – Xăng, GS.TSKH. Bùi Văn Ga, năm cấp: 2011, số :9562, nơi cấp Cục Sở hữu trí tuệ, VN

9

Sáng chế: Bộ điều tốc cho động cơ tĩnh tại chạy bằng Biogas được cải tạo từ động cơ Diêzen, GS.TSKH. Bùi Văn Ga, năm cấp :2011, số: 9433, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

10

Phần mềm SANDOH 1.2, PGS.TS. Võ Trung Hùng, năm cấp: 2012, số: IDDN.FR.001. 110010.000.R.P.2012.000.1080, nơi cấp: CH Pháp

11

Phần mềm TRADOH 1.2, PGS.TS. Võ Trung Hùng, năm cấp: 2012, số : IDDN.FR.001. 110004.000.R.P.2012.000.1080, CH Pháp

12

Sáng chế: Phương pháp sản xuất tấm chắn rác bằng bê tông tính năng cao, ThS. Nguyễn Biên Cương, năm cấp: 2013, số: 11303, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

13

Giải pháp hữu ích: Phương pháp sản xuất gạch bê tông tự chèn mác cao bằng bê tông tự đầm, ThS. Nguyễn Biên Cương, năm cấp: 2013, số: 1070, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

14

Giải pháp hữu ích: Máy sản xuất gạch bê tông tự chèn từ bê tông tự đầm theo công nghệ rớt - rung, ThS. Nguyễn Biên Cương, năm cấp: 2013, số: 1068, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

15

Sáng chế: Hệ thống cung cấp nhiên liệu Biogas cho động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu Biogas - Diesel, GS.TSKH. Bùi Văn Ga, 2013, 11868 Bằng Độc quyền sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ, VN

16

Sáng chế: Phương pháp sản xuất đá Granit nhân tạo dùng xi mẵng làm chất kết dính, ThS. Nguyễn Biên Cương, năm cấp: 2015, số: 14102, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

17

Sáng chế: Van nạp nhiên liệu khí và bộ chuyển đổi nhiên liệu xăng/nhiên liệu khí có van nạp này, GS.TSKH. Bùi Văn Ga, năm cấp: 2015, số: 13721, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

18

Nhãn hiệu: Logo “Phần mềm hệ thống quản lý tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN”, Đại học Đà Nẵng, năm cấp: 2014, số: 221413, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

19

Use of highly nitrogen-doped mesoporous carbon composites for catalytic advanced oxidation processes (AOP) for water and wastewater treatment – Sử dụng vật liệu tổ hợp trên cơ sở cacbon xốp pha tạp ni-tơ nồng độ cao để làm xúc tác cho các quá trình ôxy hóa tăng cường trong xử lý nước thải, PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm, năm cấp: 2015, số: Europe EP 15-152039, nơi cấp: European Patent Office

20

Nhãn hiệu: Logo “Đại học Đà Nẵng”, Đại học Đà Nẵng, năm cấp: 2014, số: 234159, nơi cấp: Cục Sở hữu trí tuệ, VN

21

Method for preparing highly nitrogen-doped mesoporous carbon composites – Phương pháp tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở cacbon xốp pha tạp ni-tơ nồng độ cao, PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm, năm cấp: 2015, số: Europe EP 15-152038, nơi cấp: European Patent Office

22

Kịch bản tổ chức sự kiện Võ đình thí, Xã hội, Hoàng Ngọc Hùng, năm cấp: 2006, số: 1470/ 2006/QTG, nơi cấp: Cục Bản quyền tác giả Văn học-Nghệ thuật, Bộ Văn hoá - Thông tin