Cập nhật danh sách 552 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (16-02-2016)

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách 552 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/01/2016)

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (30-10-2015)

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Trường đại học sẽ được xếp theo 3 hạng (15-09-2015)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Danh sách các trường ĐH, CĐ và TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến ngày 31/8/2015) (15-09-2015)

Danh sách các trường ĐH, CĐ và TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến ngày 31/8/2015)

Hoạt động đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Đà Nẵng (03-09-2015)

Hoạt động đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Đà Nẵng

Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (03-09-2015)

Trong 2 ngày 21 và 22/8/2015, Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN được thành lập theo quyết định số 3927/QĐ-ĐHĐN ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, do PGS. TS Đoàn Quang Vinh

Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015) (08-06-2015)

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 519 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2015)

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 31/10/2014) (13-11-2014)

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 31/10/2014)

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN đặc cách (27-10-2014)

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN đặc cách

Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015 (23-10-2014)

Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN đợt 1 năm 2014​ (23-10-2014)

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN đợt 1 năm 2014​

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 30/9/2014) (23-10-2014)

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 30/9/2014)

V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN (20-10-2014)

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành CV số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH v/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (16-09-2014)

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 491 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/7/2014).

Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên (11-07-2014)

Chiều 10/6/2014, tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã diễn ra Lễ Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Khóa học do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức.

Đào tạo nguồn nhân lực: Đã đến lúc, "chất lượng đầu ra" phải đảm bảo "hợp chuẩn" ngành, nghề của khu vực và quốc tế (11-07-2014)

PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học (ĐH) Đà Nẵng đã thẳng thắn đưa ra yêu cầu trên tại hội nghị báo cáo kết quà và thảo luận sau các đợt “Khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp và lấy ý kiến phản hồi của SV đối với Giảng viên (GV)”

TT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN (20-12-2013)

Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Hội nghị tập huấn Xây dựng kế hoạch chiến lược trường Đại học và Cao đẳng (11-06-2013)

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm 2013; nhằm tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược ở các trường và đơn vị trực thuộc; được sự hỗ trợ của Đại học Aston

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (30-05-2013)

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo qua mạng trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Giới thiệu chương trình Thạc sĩ Chất lượng Quốc tế trong Giáo dục Đại học (27-05-2013)

Nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động đảm bảo chất lượng của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục đại học (10-05-2013)

Thực hiện Kế hoạch số 9467/KH-ĐHĐN ngày 28/12/2012 của Đại học Đà Nẵng về phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng tại Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015, căn cứ Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng năm 2013 của Phân hiệu, ngày 08 tháng 5 năm 2013

Hội nghị tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (08-05-2013)

Thực hiện Nghị quyết về phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng tại Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, sáng ngày 03/5/2013, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin phối hợp với Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

Hội thảo Quốc tế “Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình C.D.I.O”: Hình thành môi trường “Học tập Tích cực & Năng động” cho SV Việt Nam (24-04-2013)

Hội thảo quốc tế “Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình C.D.I.O “Conceiving – Designing – Implementing – Operating: Hình thành Ý tưởng – Thiết kế ý tưởng – Thực hiện và Vận hành/Triển khai sản phẩm của Ý tưởng, viết tắt theo tiếng Anh là C.D.I.O”

ĐHĐN triển khai công tác ĐBCL giáo dục và Lễ ký cam kết thực hiện kế hoạch ĐBCL giáo dục năm 2013 (04-04-2013)

Sáng nay ngày 03/4/2013, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục và Lễ ký cam kết thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng năm 2013.

ĐHĐN và ĐH Northampton tổ chức buổi thuyết trình về Kỹ năng nghiên cứu tại các trường ĐH Vương quốc Anh (29-03-2013)

Thực hiện chủ trương của Đại học Đà Nẵng về việc không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ, giảng viên và học viên đạt chuẩn quốc tế thông qua bồi dưỡng các kỹ năng về học thuật

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Đại học Đà Nẵng (29-03-2013)

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Đại học Đà Nẵng tổ chức họp Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục, phiên họp thứ I. Tham dự phiên họp có sự hiện diện của 17 thành viên của Hội đồng ĐBCL GD Đại học Đà Nẵng.

Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng (20-03-2013)

Ngày 15 tháng 03 năm 2013, Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng.

Hội nghị chuyên đề: "Đảm bảo chất lượng giáo dục: Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh" tại ĐHĐN (07-03-2013)

Sáng này 05 tháng 3 năm 2013, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Aston, Vương quốc Anh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Đảm bảo chất lượng giáo dục: Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh”.

Tọa đàm đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (06-03-2013)

Thực hiện công văn số 985/ĐHĐN-PC ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vào sáng ngày 22 tháng 02 và 23 tháng 02 năm 2013...