THÔNG TIN TUYỂN SINH CHÍNH QUY NĂM 2014 CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(Tư vấn tuyển sinh trên mạng tại địa chỉ http://ts.udn.vn)

 

Xem file Thông tin tuyển sinh chính quy 2014 của Đại học Đà Nẵng tại đây.