Quyết định 4501/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thương tại Đại học Đà Nẵng (04-01-2019)

Quyết định 4501/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thương tại Đại học Đà Nẵng

Công văn triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (20-11-2018)

Công văn số 3508/ĐHĐN-PCTĐ ngày 12/10/2018

Các quyết định thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 của ĐHĐN (05-10-2018)

- Công nhận danh hiệu CS TĐCS - Công nhận tập thể LĐXS - Khen thưởng Giấy khen GĐ ĐHĐN cho tập thể và cá nhân

Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến (16-01-2018)

Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến

Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm 2017-2018 (16-01-2018)

Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm 2017-2018

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2017 (04-10-2017)

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2017

Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của Cơ quan ĐHĐN (15-12-2016)

Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của Cơ quan ĐHĐN

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 (21-10-2016)

Công văn số 6078/ĐHĐN-PCTĐ ngày 07/10/2016 của Giám đốc ĐHĐN

Công văn triển khai khen quá trình cống hiến (25-12-2015)

Công văn triển khai khen quá trình cống hiến

Quy định về thi đua, khen thưởng (mới 2015) (02-12-2015)

Quy định về thi đua, khen thưởng (mới 2015)

Góp Ý Dự thảo Quy định về thi đua khen thưởng năm 2015 của ĐHĐN (29-10-2015)

Góp Ý Dự thảo Quy định về thi đua khen thưởng năm 2015 của ĐHĐN

Bảng tính điểm công trình khoa học (25-06-2015)

Bảng tính điểm công trình khoa học

Công văn v/v tổng kết, đánh giá thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015 (04-06-2015)

Công văn v/v tổng kết, đánh giá thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015