Giới thiệu về đào tạo

 

 

Đào tạo

Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo đa ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm rất cao trong công tác đào tạo: mở các ngành đào tạo mới theo yêu cầu của xã hội, tổ chức quản lý chất lượng đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp tất cả các cấp học, chủ động trong hợp tác quốc tế về đào tạo...

Đại học Đà Nẵng bắt đầu áp dụng hệ thống đào tạo theo tín chỉ từ năm 2006 tạo điều kiện cho sinh viên chủ động hơn trong kế hoạch học tập của mình cũng như thuận lợi trong liên thông giữa các cấp học.

  • Các hệ đào tạo:

       1. Hệ chính quy

           a. Sau đại học:

                 - Tiến sĩ: từ 2 đến 4 năm

                 - Thạc sĩ : từ 2 đến 3 năm

           b. Đại học

                 - Khối ngành kỹ thuật : 5 năm

                 - Khối ngành kinh tế, khoa học và sư phạm : 4 năm

           c. Cao đẳng : 3 năm

           d. Trung cấp chuyên nghiệp: 2 năm

           e. Công nhân kỹ thuật: 1,5 năm

       2. Hệ không chính quy: vừa làm vừa học; đào tạo từ xa; bồi dưỡng thường xuyên; bồi dưỡng nâng cao, hoàn chỉnh kiến thức, v.v.

       3. Đào tạo liên thông : dành cho những người có nhu cầu học tập nâng cao trình độ từ cao đẳng lên đại học và từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng.

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:

                 - Hệ chính quy: 9.000 sinh viên /năm

                 - Hệ không chính quy: 11.000 sinh viên /năm.
   

 

Qui mô đào tạo của Đại học Đà Nẵng

Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học

  • Các ngành đào tạo:

       + Bậc Đại học và thấp hơn:

                 - Trường Đại học Bách Khoa

                 - Trường Đại học Kinh Tế

                 - Trường Đại học Sư Phạm

                 - Trường Đại học Ngoại Ngữ

                 - Trường Cao Đẳng Công Nghệ

                 - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin

                 - Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

  • Các chương trình tiên tiến và chương trình liên kết với nước ngoài:

                 - Hệ thống số (Chương trình tiên tiến, hợp tác với University of Washington, Seatle, USA)

                 - Hệ thống nhúng (Chương trình tiên tiến, hợp tác với Porland State University, Oregan, USA)

                 - Sản xuất tự động (Chương trình Kỹ sư chất lượng cao, hợp tác với Đại học Bách Khoa Quốc Gia Grenoble, Pháp)

                 - Tin học Công nghiệp (Chương trình Kỹ sư chất lượng cao, hợp tác với Đại học Bách Khoa Quốc Gia Grenoble, Pháp)

                 - Công nghệ Dầu-Khí (Chương trình Việt-Pháp AUF, đồng cấp bằng, hợp tác với Đại học Toulon-Var, Pháp)

                 - Công nghệ thông tin (Chương trình Việt-Pháp AUF, hợp tác với Đại học Marseille, Pháp)

                 - Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chương trình Việt-Nhật, hợp tác với Đại học Nagaoka, Nhật Bản)

                 - Quản trị Kinh doanh (Hợp tác với Đại học Sunderland, UK, và Townson, USA)

  • Học bổng và du học:

                 - Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập sẽ được nhận học bổng của Nhà nước, của doanh nghiệp, của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

                 - Sinh viên theo học các chương trình liên kết với nước ngoài đạt kết quả xuất sắc được các trường Đại học đối tác cấp học bổng du học.

                 - Các sinh viên có kết quả thi đầu vào cao, các sinh viên có thành thích nghiên cứu khoa học được Nhà Nước cấp học bổng đi học nước ngoài.