PGS.TS. NGUYỄN NGỌC VŨ

Giám đốc ĐHĐN

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực, Đà Nẵng đã, đang và tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng cả về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Trong đó giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực được tập trung đầu tư nhiều nhất và điển hình là Đại học Đà Nẵng.

Với sứ mạng là “Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì sự phát triển của miền Trung và Tây Nguyên”, Đại học Đà Nẵng là đại học duy nhất ở miền Trung-Tây Nguyên đào tạo kỹ sư đa ngành và cũng là nơi có nhiều kinh nghiệm nhất trong đào tạo cán bộ quản lý kinh tế trong khu vực (từ năm 1975). Hơn 40 năm qua, các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Đà Nẵng đã cung cấp cho miền Trung-Tây Nguyên lực lượng cán bộ trọng yếu cho hầu hết các ngành kinh tế và quản lý Nhà nước. Đến nay Đại học Đà Nẵng có các đơn vị thành viên:

 

 

 • Trường Đại học Bách khoa
 
 • Trường Đại học Kinh tế
 
 • Trường Đại học Sư phạm
 
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 
 •  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 
 •  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VN-UK)
 
 •  Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT)
 
 •  Khoa Y - Dược
 
 •  Khoa Đào tạo quốc tế
 
 •  Khoa Giáo dục Thể chất
 
 •  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 
 •  Và 35 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 • Hiện Đại học Đà Nẵng có khoảng 60.000 sinh viên, học viên (chính qui và không chính qui, đại học và sau đại học), hơn 2.300 cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên và người lao động, thực hiện đào tạo 25 chuyên ngành tiến sỹ, 42 chuyên ngành thạc sỹ, 128 chuyên ngành đại học (trong đó có 30 chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và chương trình tinh hoa), 31 chuyên ngành cao đẳng và 07 chương trình liên kết với các cơ sở giáo dục nước ngoài.
 • Bên cạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, với tư cách là một trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ ở miền Trung, Đại học Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn... kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong sản xuất và đời sống ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
 • Trước những yêu cầu bức bách của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong khu vực, sứ mạng của Đại học Đà Nẵng được cụ thể hóa như sau:

 

 • Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao với phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn tốt nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời tuyển chọn, đào tạo và cung cấp nhân tài cho đất nước.

 

 • Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, liên kết các hoạt động của nhà trường với sản xuất và các dịch vụ cộng đồng thông qua việc nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ vào giảng dạy, học tập và đời sống cộng đồng.

 

 • Đưa Đại học Đà Nẵng thực sự trở thành một đại học nghiên cứu có uy tín hàng đầu của Việt Nam, được xếp hạng cao trong hệ thống giáo dục đại học của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và thế giới, có mối quan hệ quốc tế rộng rãi trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, để đào tạo lực lượng lao động có tính cạnh tranh cao, theo tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính Trị, Đại học Đà Nẵng chủ trương mở rộng qui mô đào tạo sau đại học kết hợp với phát triển nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính qui và giảm dần qui mô đào tạo các hệ khác. Việc đào tạo nghề nghiệp đại trà cho số đông sẽ chuyển dần cho các cơ sở đào tạo ngoài công lập trong quá trình xã hội hóa giáo dục đại học.
 • Để thực hiện chủ trương trên, Đại học Đà Nẵng xác định mục tiêu lâu dài là phát triển thành đại học đẳng cấp quốc tế, được xếp hạng trong danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới ở các ngành và lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Mục tiêu đến 2020, Đại học Đà Nẵng phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đào tạo phát triển theo hướng đại học nghiên cứu, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực có chất lượng hàng đầu của Việt Nam và đến năm 2025 trở thành đại học nghiên cứu. 
 • Với định hướng phát triển đó, trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế, trong những năm qua, Đại học Đà Nẵng đã tập trung xây dựng các nhóm nghiên cứu-giảng dạy ở các chuyên ngành có thế mạnh. Việc tập trung đào tạo các cán bộ trình độ cao và đầu tư có địa chỉ cho các nhóm nghiên cứu-giảng dạy này đã tạo nên những bước chuyển biến rất tích cực trong nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học nhờ kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tại trường. Sử dụng nguồn vốn đầu tư tập trung không dàn trải để lần lượt nâng cấp từng chuyên ngành sẽ giúp cho Đại học Đà Nẵng phát triển vững chắc theo kế hoạch chiến lược đã đề ra.
 • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế là hai hoạt động gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo tại Đại học Đà Nẵng. Các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học công nghệ mang tính ứng dụng thực tiễn, các bằng phát minh sáng chế của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng đã góp phần đáng kể trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế sản xuất và đời sống của nhân dân trong khu vực. Các hoạt động hợp tác quốc tế đã giúp cho Đại học Đà Nẵng đào tạo hàng trăm cán bộ giảng dạy các ngành, đồng thời hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, thông qua hoạt động này, Đại học Đà Nẵng đã nhanh chóng đổi mới chương trình giảng dạy cho phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của thế giới. Đại học Đà Nẵng cũng là điểm đến học tập của sinh viên các nước trong khu vực.
 • Đại học Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng cho mình một học hiệu chất lượng, phấn đấu trở thành một trong những đại học trọng điểm có uy tín hàng đầu ở Việt Nam, được xếp hạng cao trong hệ thống giáo dục đại học khu vực và thế giới.