Trang tuyển sinh

Đọc thêm

TT

Tên văn bản

Số kí hiệu

Ngày ban hành

1

Sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017; đã sửa đổi bổ sung tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

02/2019/TT-BGDĐT

28/02/2019

2

Ủy quyền cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng quyết định cho phép đào tạo chất lượng cao

5623/BGDĐT-GD ĐH

27/11/2017

3

Ủy quyền Giám đốc Đại học Đà Nẵng ký quyết định tổ chức đào tạo một phần chương trình trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngoài cơ sở tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm

5347/BGDĐT-GD ĐH

13/11/2017

4

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

24/2017/TT-BGDĐT

10/10/2017

5

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

23/2017/TT-BGDĐT

29/9/2017

6

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

22/2017/TT- BGDĐT

06/9/2017

7

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

18/2017/QĐ-TTg

31/05/2017

8

Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

10/2017/TT-BGDĐT

28/4/2017

9

Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

1370/BGDĐT-KTKĐCLGD

05/04/2017

10

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

09/2017/TT-BGDĐT

04/04/2017

11

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

08/2017/TT-BGDĐT

04/04/2017

12

Hướng dẫn cơ chế tài chính chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

1257/BGDĐT-KHTC

29/03/2017

13

Hướng dẫn cơ chế tài chính Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017

1258 /BGDĐT-KHTC

29/03/2017

14

Ủy quyền mở ngành cho các đại học vùng trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

1251/BGDĐT-GDĐH

28/3/2017

15

Giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

957/QĐ-BGDĐT

27/03/2017

16

Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

06/2017/TT-BGDĐT

15/03/2017

17

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

07/2017/TT-BGDĐT

15/03/2017

18

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

603/BGDĐT-GDĐH

17/02/2017

19

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

05/2017/TT-BGDĐT

25/01/2017

20

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

03/2017/TT-BGDĐT

13/01/2017

21

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

23/2016/TT-BGDĐT 

13/10/2016

22

Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn)

1481/QĐ-BGDĐT

10/05/2016

23

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

02/VBHN-BGDĐT

29/04/2016

24

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

01/VBHN-BGDĐT

25/03/2016

25

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

1062/BGDĐT- KTKĐCLGD

18/03/2016

26

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 

981/BGDĐT-KTKĐCLGD

15/03/2016

28

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

03/2016/TT-BGDĐT

14/03/2016

29

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia 

02/2016/TT-BGDĐT

10/03/2016

30

Tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

525/BGDĐT- KTKĐCLGD

03/02/2016

31

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học 

32/2015/TT-BGDĐT 

16/12/2015

32

Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 

19/2015/TT-BGDĐT

08/09/2015

33

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

08/2015/TT-BGDĐT 

21/04/2015

34

Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

729/QĐ-BGDĐT

11/03/2015

35

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 

02/2015/TT-BGDĐT 

26/02/2015

36

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012

34/2014/TT-BGDĐT

15/10/2014

37

Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

23/2014/TT-BGDĐT

18/07/2014

39

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 

19/VBHN-BGDĐT

21/05/2014

40

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 

15/2014/TT-BGDĐT

15/05/2014

41

Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học theo văn bản hợp nhất 

15/VBHN-BGDĐT

08/05/2014

42

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo văn bản hợp nhất 

12/VBHN-BGDĐT

25/04/2014

43

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

01/2014/TT-BGDĐT

24/01/2014

44

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

57/2012/TT-BGDĐT

27/12/2012

45

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 

55 /2012/TT-BGDĐT 

25/12/2012

46

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

52/2011/TT-BGDĐT

11/11/2011

47

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-BGDĐT

15/08/2007