STT Trung tâm nghiên cứu
1 Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Tư vấn đầu tư
2 Trung tâm Dịch thuật
3 Trung tâm đào tạo quốc tế
4 Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
5 Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn kỹ thuật công nghệ
6 Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ CIT
7 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐHBK
8 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐHKT
9 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường ĐHNN
10 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường ĐHSP
11 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp Trường CĐCN
12 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng
13 Trung tâm Kỹ thuật nền móng công trình
14 Trung tâm Lao động và Dân số
15 Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ môi trường
16 Trung tâm Nghiên cứu điện – điện tử
17 Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
18 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước
19 Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị áp lực và Năng lượng mới
20 Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng thiết bị và Công nghệ cơ khí
21 Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
22 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Bồi dưỡng nguồn nhân lực, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
23 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn du lịch
24 Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai thiết bị nâng chuyển
25 Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng năng lượng thay thế
26 Trung tâm Ngoại ngữ
27 Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa
28 Trung tâm Phát triển động lực thúc đẩy cá nhân
29 Trung tâm Phát triển phần mềm
30 Trung tâm Phát triển quản trị và Tư vấn doanh nghiệp
31 Nghiên cứu phát triển và Quản lý dịch vụ Logistics
32 Trung tâm Tin học bách khoa
33 Trung tâm Tư vấn việc làm và Du học tự túc
34 Trung tâm Thể thao
35 Trung tâm Thông tin – Học liệu
36 Trung tâm Y khoa - Đại học Đà Nẵng
37 Viện Công nghệ cơ khí và Tự động hóa

 

Một số hình ảnh tại
Hội nghị Tổng kết hoạt động các trung tâm giai đoạn 2010-2015