Bản tin số 1 năm 2017 (tháng 01/2017)

 

Bản video trên Youtube

 

(Click vào Bản tin để xem chi tiết)