Đại học Đà Nẵng khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19(28-07-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN thảo luận và đưa ra các giải pháp khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19(28-07-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN thảo luận và đưa ra các giải pháp khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn

Xem tiếp >>

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thông báo khóa đào tạo "Training on Internal Quality Assurance – TrainIQA” cho các cơ sở giáo dục đại học ASEAN(21-07-2020)

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thông báo khóa đào tạo "Training on Internal Quality Assurance-TrainIQA” về đảm bảo chất lượng nội bộ cho các cán bộ, giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đợt 1 năm 2020(10-07-2020)

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức số 2187/KH-ĐHĐN ngày 01/7/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), ĐHĐN thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đợt 1 năm 2020.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học giả Fulbright Việt Nam năm 2021(30-06-2020)

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học giả Fulbright Việt Nam năm 2021 như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo Học bổng tiến sĩ của Đại học Quốc lập Khoa học và Công nghệ Bình Đông, Đài Loan năm 2021(23-06-2020)

Đại học Quốc lập Khoa học và Công nghệ Bình Đông, Đài Loan (NPUST) thông báo Học bổng Tiến sĩ năm 2021. Chương trình đào tạo tối đa 03 năm, bắt đầu từ tháng 9/2021 được phía Đài Loan cấp học bổng cho đối tượng là giảng viên các trường đại học.

Xem tiếp >>

​Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học năm 2020 đối với người nước ngoài (19-06-2020)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2020 tại các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) đối với người nước ngoài

Xem tiếp >>

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập(29-05-2020)

Ngày 19/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT (Thông tư 11) về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục (CSGD) công lập

Xem tiếp >>

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập(29-05-2020)

Ngày 19/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT (Thông tư 11) về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục (CSGD) công lập

Xem tiếp >>

Viện Quốc tế Pháp ngữ và Đại học Aix-Marseille thông báo tuyển sinh Trường hè năm 2020(22-05-2020)

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) và Đại học (ĐH) Aix-Marseille thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo ngắn hạn Trường hè năm 2020 “Văn hóa Pháp: Văn học, nghệ thuật và xã hội”với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Eramus +

Xem tiếp >>

Viện Quốc tế Pháp ngữ và Đại học Aix-Marseille thông báo tuyển sinh Trường hè năm 2020(22-05-2020)

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) và Đại học (ĐH) Aix-Marseille thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo ngắn hạn Trường hè năm 2020 “Văn hóa Pháp: Văn học, nghệ thuật và xã hội”với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Eramus +

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ năm 2020(19-05-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) năm 2020, theo hình thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông

Xem tiếp >>

Thông báo khóa đào tạo “Management Of Internationalisation” của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức phối hợp với Đại học Tổng hợp Leibniz Hannover tổ chức(13-05-2020)

Khóa đào tạo “Management Of Internationalisation” (MOI 2020-2021) của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức phối hợp với Đại học Tổng hợp Leibniz Hannover tổ chức dành cho cán bộ các ban, phòng Hợp tác Quốc tế và các nhà quản lý điều phối hoạt động Hợp tác Quốc tế

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng năm 2020(08-05-2020)

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng năm 2020(08-05-2020)

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh

Xem tiếp >>

Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ(01-05-2020)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1451/ĐHĐN-VP về việc yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị

Xem tiếp >>

Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ(01-05-2020)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1451/ĐHĐN-VP về việc yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình trao đổi giảng viên năm học 2020-2021 giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Nhật Bản(30-04-2020)

Trường Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Nhật Bản (KCGI) thông báo tuyển giảng viên năm học 2020-2021 (cho kỳ tháng 10/2020 và kỳ tháng 4/2021) trong khuôn khổ Chương trình trao đổi giảng viên năm học 2020-2021 giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình trao đổi giảng viên năm học 2020-2021 giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Nhật Bản(30-04-2020)

Trường Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Nhật Bản (KCGI) thông báo tuyển giảng viên năm học 2020-2021 (cho kỳ tháng 10/2020 và kỳ tháng 4/2021) trong khuôn khổ Chương trình trao đổi giảng viên năm học 2020-2021 giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)

Xem tiếp >>

Thông báo cho sinh viên trở lại học tập sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19(24-04-2020)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1384/ĐHĐN-VP về việc yêu cầu các đơn vị thành viên cho sinh viên, học viên trở lại học tập bình thường kể từ ngày 04/5/2020.

Xem tiếp >>

Thông báo mời lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học(18-04-2020)

Thực hiện nhiệm vụ được giao về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Xem tiếp >>

Thông báo tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19(17-04-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1315/ĐHĐN-VP về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem tiếp >>

Thông báo tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19(17-04-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1315/ĐHĐN-VP về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem tiếp >>

Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tuyển chọn dự án hỗ trợ sáng kiến của các trường đại học phòng, chống Covid-19(13-04-2020)

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tuyển chọn dự án hỗ trợ sáng kiến của các trường đại học góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19

Xem tiếp >>

Thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19(09-04-2020)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1238/ĐHĐN-VP về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên đến hết ngày 26/4/2020.

Xem tiếp >>

Thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19(09-04-2020)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1238/ĐHĐN-VP về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên đến hết ngày 26/4/2020.

Xem tiếp >>

Hưởng ứng Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”(07-04-2020)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa gửi Thư đến đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân dịp tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện"...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng trao đổi sinh viên với Trường Đại học Mykolas Romeris, Litva(06-04-2020)

Trường Đại học Mykolas Romeris, Litva (MRU) thông báo học bổng trao đổi sinh viên (ngắn hạn) của Chính phủ Litva học tại trường MRU trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và MRU

Xem tiếp >>

Đại học Kyoto, Nhật Bản thông báo Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầu(03-04-2020)

Khoa Sau Đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu (GSGES), Đại học Kyoto, Nhật Bản thông báo báo Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầu năm 2020-2021

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc thực hiện nghiêm đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19(31-03-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc thực hiện nghiêm đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem tiếp >>

Nhóm giảng viên-sinh viên “BK Maker” Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN chuyển giao Máy rửa tay sát khuẩn tự động cho bệnh viện Đà Nẵng(27-03-2020)

Sáng ngày 26/3/2020, Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN đã có buổi làm việc, chuyển giao máy rửa tay sát khuẩn tự động cho Bệnh viện Đà Nẵng phục vụ yêu cầu cấp thiết của công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xem tiếp >>

Thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid 19(26-03-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 1056/ĐHĐN-VP về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 12/4/2020.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng toàn phần nghiên cứu của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)(25-03-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng toàn phần nghiên cứu của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên cho tất cả các nhóm ngành.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng toàn phần nghiên cứu của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)(25-03-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng toàn phần nghiên cứu của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên cho tất cả các nhóm ngành.

Xem tiếp >>

Các bài tập phát triển thể lực chung dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng tự tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng trong mùa dịch(24-03-2020)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo, khuyến cáo của các cơ quan chức năng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 thông báo để sinh viên tạm nghỉ học để phòng tránh sự lây lan. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tự tập luyện

Xem tiếp >>

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN chế tạo thành công robot phục vụ người cách ly vì dịch COVID-19(22-03-2020)

TTO - Chỉ chưa đầy một tuần, nhóm thầy trò khoa cơ khí Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng đã chế tạo thành công robot thay con người phục vụ trong khu cách ly vì dịch COVID-19.

Xem tiếp >>

'Áo xanh' Đà Nẵng cùng chống dịch ở các chốt y tế ngoại ô(20-03-2020)

TTO - Có mặt cùng lực lượng chức năng 24/24 ở các chốt chặn dịch COVID-19 ngoại ô Đà Nẵng là những thanh niên tình nguyện giỏi ngoại ngữ. Ngoài nhiệm vụ cầu nối hỗ trợ ngôn ngữ, họ còn giúp người nước ngoài hiểu chính sách phòng dịch của Việt Nam.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2019(20-03-2020)

Đại học Đà Nẵng công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2019.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng sáng chế và ứng dụng thiết bị đo thân nhiệt từ xa góp phần phòng, chống sự lây lan Covid-19(20-03-2020)

Đại học Đà Nẵng vừa đưa vào ứng dụng thiết bị đo thân nhiệt từ xa phục vụ nhu cầu cấp thiết của công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sản phẩm công nghệ do nhóm nghiên cứu Động cơ sử dụng năng lượng tái tạo (GATEC) Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

Xem tiếp >>

Áo xanh tình nguyện trên tuyến đầu chống giặc Covid-19(20-03-2020)

(GDVN) - Nhiều sinh viên khoa Y Dược được trang bị kiến thức căn bản trở thành lực lượng tình nguyện nồng cốt cùng hỗ trợ cơ quan chức năng chống dịch bệnh Covid-19.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển dụng Vòng 2(17-03-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển dụng Vòng 2.

Xem tiếp >>

Thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid 19(12-03-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN vừa có công văn số 870/ĐHĐN-VP yêu cầu các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời thông báo cho sinh viên/học viên tiếp tục kéo dài

Xem tiếp >>

Thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid 19(12-03-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN vừa có công văn số 870/ĐHĐN-VP yêu cầu các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời thông báo cho sinh viên/học viên tiếp tục kéo dài

Xem tiếp >>

Thông báo Học bổng KNB của Chính phủ Indonesia năm 2020(12-03-2020)

Đại sứ quán Indonexia thông báo Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) năm 2020 của Chính phủ Indonesia dành cho các quốc gia đang phát triển.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15(11-03-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 Mọi ý kiến (nếu có) vui lòng gửi về Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN trước ngày 20/3/2020.

Xem tiếp >>

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHĐN yêu cầu tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho sinh viên, học viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh(08-03-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đại học Đà Nẵng vừa có Công văn số 812/ĐHĐN-VP về việc yêu cầu Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh thông báo cho sinh viên/học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình học bổng thạc sĩ Chính phủ Úc năm 2021(08-03-2020)

Học bổng Chính phủ Úc (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Úc dành chọn trao cho thế hệ lãnh đạo toàn cầu tương lai trong các lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ có cơ hội phát triển kiến thức

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình học bổng “Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET 2020” của Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Cộng hòa Áo(08-03-2020)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Chương trình học bổng “Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET 2020” được Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Áo tài trợ, ưu tiên dành cho giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học thành viên

Xem tiếp >>

Thông báo mời ứng viên trúng tuyển Vòng 1 tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2-2019 (06-03-2020)

Căn cứ Thông báo số 790/TB-ĐHĐN ngày 04/3/2020 về việc thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2-2019, Đại học Đà Nẵng trân trọng mời các ứng viên trúng tuyển Vòng 1 tham gia xét tuyển Vòng 2

Xem tiếp >>

Thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19(06-03-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có công văn số 799/ĐHĐN-VP yêu cầu các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Xem tiếp >>

Thông báo Kết quả xét tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019(04-03-2020)

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 của Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các ứng viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng kết quả xét tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019.

Xem tiếp >>

Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân nhằm chống dịch Covid-19(03-03-2020)

TGVN. Bắt đầu từ ngày 10/3, toàn thể người dân sẽ thực hiện khai báo y tế nhằm phục vụ chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trang tin điện tử VTV đã ra bản hướng dẫn giúp người dân khai báo y tế trực tuyến một cách nhanh chóng và chính xác.

Xem tiếp >>

Phòng chống dịch Covid 19 nơi làm việc, công sở(03-03-2020)

(QNO) - Bộ Y tế và WHO phối hợp xây dựng các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.

Xem tiếp >>

Thông báo thay đổi lịch thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020(29-02-2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đại học Đà Nẵng điều chỉnh ngày hết hạn đăng ký dự thi và ngày thi dự kiến như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41(29-02-2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đại học Đà Nẵng điều chỉnh ngày hết hạn đăng ký dự thi và ngày thi dự kiến như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19(28-02-2020)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh và học bổng học đại học và sau đại học tại Trường Đại học Công nghệ Delhi, Ấn Độ(19-02-2020)

Trường Đại học (ĐH) Công nghệ Delhi, Ấn Độ(DTU) là một trường ĐH công lập được thành lập từ năm 1941. DTU đào tạo ĐH và sau ĐH (thạc sĩ/tiến sĩ) nhiều chuyên ngành về Kỹ thuật, Khoa học Ứng dụng, Quản trị Kinh doanh và Kinh tế

Xem tiếp >>

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh Covid-19(18-02-2020)

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh Covid-19...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình Học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm học 2020-2021 và 2021-2022 của Tập đoàn Vingroup(18-02-2020)

Chương trình Học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài (gọi tắt là ”Chương trình”) thuộc khuôn khổ “Đề án Hỗ trợ đào tạo nguồn lực khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam” của Tập đoàn Vingroup. Chương trình nhằm mục tiêu tìm kiếm các tài năng Việt Nam

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn dự án trường hè sinh viên Pháp ngữ năm 2020(17-02-2020)

Đối tượng tham gia là sinh viên các chương trình đào tạo Pháp ngữ (tăng cường tiếng Pháp, bằng kép...) và các khoa/bộ môn chuyên ngữ tiếng Pháp tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 512/ĐHĐN-VP tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng dịch bệnh do nCoV(14-02-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 512/ĐHĐN-VP ngày 14/02/2020 về việc cho học sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình Học bổng SEED, Canada dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh(12-02-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng SEED (Canada - ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Developmen). Đây là Chương trình học bổng dành cho các đối tượng sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của các trường đại học (ĐH)

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 357/ĐHĐN-VP tiếp tục cho sinh viên kéo dài thời gian nghỉ để phòng dịch bệnh do nCoV(06-02-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 357/ĐHĐN-VP ngày 06/02/2020 về việc cho học sinh viên nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, theo đó các đơn vị thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc thông báo cho sinh viên

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona(31-01-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 232/ĐHĐN-VP ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, theo đó các đơn vị thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc thông báo cho sinh viên được kéo dài kỳ nghỉ

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên Chương trình học bổng ngắn hạn tại Đại học Babes-Bolyai, Rumani trong khuôn khổ Dự án Erasmus+(16-01-2020)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển chọn ứng viên Chương trình học bổng ngắn hạn tại Đại học Babes-Bolyai, Rumani trong khuôn khổ Dự án Erasmus+KA1 năm học 2019-2020.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2020 cho thí sinh khu vực miền Trung(01-01-2020)

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Đại học (ĐH) Đà Nẵng và ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ năm 2020, ĐH Đà Nẵng sẽ phối hợp với ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một điểm thi đánh giá năng lực tại ĐH Đà Nẵng

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2019(31-12-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2019 như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019(27-12-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và mời các ứng viên trúng tuyển có tên như danh sách kèm theo đến ký hợp đồng làm việc

Xem tiếp >>

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019(27-12-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và mời các ứng viên trúng tuyển có tên như danh sách kèm theo đến ký hợp đồng làm việc

Xem tiếp >>

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2019(25-12-2019)

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2019.

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) của Vương quốc Anh(24-12-2019)

Qũy Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh (UKRI) thông báo mời tham gia đề xuất dự án nghiên cứu hợp tác, liên ngành, quốc tế nhằm tìm hiểu các rủi ro do ô nhiễm nhựa gây ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình; đề ra các phương án can thiệp

Xem tiếp >>

Thông báo Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019(23-12-2019)

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các ứng viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng được biết kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Xem tiếp >>

Thông báo Danh sách bổ sung ứng viên trúng tuyển Vòng 1 và được tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019(13-12-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách bổ sung ứng viên trúng tuyển Vòng 1 và được tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Xem tiếp >>

Chương trình Newton Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chương trình đào tạo thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học tại Vương quốc Anh(27-11-2019)

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam (năm thứ 6), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (RAEng/Royal Academy of Engineering) trân trọng mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế có sản phẩm...

Xem tiếp >>

Thông báo lịch thi và địa điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng 2) tại Cụm thi số 2(19-11-2019)

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) thông báo lịch thi và địa điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) tại Cụm thi số 2.

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng tham dự Khoá học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển của Tổ chức Kulturstudier, Nauy(18-11-2019)

Tổ chức Kulturstudier, Nauy thông báo học bổng dành cho cán bộ và sinh viên tham dự Khoá học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 02/2020 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo về việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập định kỳ năm 2019(08-11-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch số 3805/KH-ĐH ĐN về việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập định kỳ năm 2019.

Xem tiếp >>

Thông báo mời tham dự Ngày hội việc làm Nhật Bản Đại học Đà Nẵng - 2019(02-11-2019)

Nhằm giúp sinh viên năm cuối và sinh viên tốt nghiệp có thêm thông tin về nhu cầu việc làm và cơ hội tuyển dụng làm việc, thực tập, phát triển nghề nghiệp tại các doanh nghiệp Nhật Bản, tạo “cầu nối”, gắn kết cung-cầu giữa Nhà trường, sinh viên và DN

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển ứng viên Học bổng Chương trình Erasmus+ tại Đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp năm học 2019-2020(23-10-2019)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Học bổng Chương trình Erasmus + KA 1 năm học 2019 - 2020, hợp tác giữa ĐHĐN và ĐH Nice-Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp do Ủy Ban Châu Âu tài trợ, cụ thể như sau

Xem tiếp >>

Thông báo nhận hồ sơ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh theo Chương trình hợp tác NAFOSTED - The UK Academies đợt 2/2019(22-10-2019)

Năm 2016, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) Quốc gia (NAFOSTED) và Viện Hàn lâm Anh Quốc (British Academy - BA), Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering - RAEng) đã ký kết thỏa thuận khung về hợp tác triển khai

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02-10-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc cử viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính(20-09-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính.

Xem tiếp >>

Thông báo mời tham dự Sự kiện Tuổi trẻ hành động vì khí hậu cho tương lai(19-09-2019)

Hưởng ứng phong trào “Thanh niên vì khí hậu” - Chủ đề chính của Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu Châu Âu diễn ra từ 23-27/9/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Trung tâm Xây dựng năng lực thích ứng (CAB) tổ chức

Xem tiếp >>

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Đà Nẵng thông báo, lấy ý kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động(16-09-2019)

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Đà Nẵng thông báo, lấy ý kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019(13-09-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của năm học 2018-2019 như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo Học bổng Thạc sĩ thuộc Chương trình Phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản (JDS) khóa học 2020-2022(30-08-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo giới thiệu Học bổng Thạc sĩ thuộc Chương trình Phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản (JDS) giảng dạy bằng tiếng Anh khóa học 2020-2022.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia bổ sung lần 1: từ ngày 28/8/2019 đến ngày 04/9/2019(22-08-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) năm 2019, bổ sung lần 1, xét theo kết quả thi THPT quốc gia

Xem tiếp >>

Thông báo Học bổng thuộc của Chính phủ Ireland thuộc Chương trình chia sẻ kinh nghiệm Ireland - Việt Nam (IDEAS) niên khóa 2020-2021(20-08-2019)

Đại sứ quán Cộng hòa Ireland thông báo Học bổng Chính phủ Ireland thuộc Chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Ireland - Việt Nam (IDEAS) dành cho các ứng viên Việt Nam theo học thạc sĩ tại các trường đại học và Học viện Công nghệ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ.

Xem tiếp >>

Công bố kết quả trúng tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia - Đợt 1 năm 2019(09-08-2019)

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2019 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Xem tiếp >>

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo mời tham dự Hội nghị chuyên đề hướng dẫn quy định về chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ tại thành phố Đà Nẵng(06-08-2019)

Nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn các quy định về chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia dành cho các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu tại khu vực miền Trung, Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia tổ chức Hội nghị...

Xem tiếp >>

Thông báo số 03/TB-HĐGSCS của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng(06-08-2019)

Căn cứ kết quả các phiên họp, Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách ứng viên thuộc ĐHĐN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2019 gồm các ông/bà có tên sau

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2019(31-07-2019)

Về việc tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga theo diện xử lý nợ năm 2019

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp bộ năm 2020(25-07-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp bộ năm 2020 theo công văn số 3116/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/7/2019.

Xem tiếp >>

Danh sách các Ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận chức danh Phó giáo sư đợt năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐHĐN(23-07-2019)

Danh sách các Ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận chức danh Phó giáo sư đợt năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐHĐN

Xem tiếp >>

Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2019(19-07-2019)

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của Tổ chức Kulturstudier, Nauy dành cho cán bộ và sinh viên tham dự Khoá học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển(13-06-2019)

Tổ chức Kulturstudier, Nauy thông báo học bổng dành cho cán bộ và sinh viên tham dự Khoá học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 9/2019 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Xem tiếp >>

Thông báo về lịch tập huấn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019(12-06-2019)

Thông báo về lịch tập huấn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước như tập tin đính kèm.

Xem tiếp >>

Thông báo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2019(10-06-2019)

Thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ và Công văn số 5098 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2019 theo nội dung và các biểu mẫu kèm theo.

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình trao đổi cán bộ của Đại học Công nghệ King Mongkut Bắc Bangkok, Thái Lan(10-06-2019)

Đại học Công nghệ King Mongkut Bắc Bangkok, Thái Lan (KMUTNB) thông báo Chương trình trao đổi cán bộ KMUTNB năm 2019 như sau:

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng(07-06-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng.

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng chương trình hè của Đại học Mykolas Romeris, Cộng hòa Lithuania(05-06-2019)

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Mykolas Romeris (MRU), Lithuania, Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN thông báo học bổng chương trình hè của MRU nội dung cụ thể như sau..

Xem tiếp >>

Thông báo mời sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử (miễn phí) do iGroup Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN triển khai cho cán bộ giảng viên, sinh viên(27-05-2019)

Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phối hợp với Tập đoàn Dịch vụ Thông tin Thư viên iGroup

Xem tiếp >>

Thông báo mời sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử (miễn phí) do iGroup Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN triển khai cho cán bộ giảng viên, sinh viên(27-05-2019)

Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phối hợp với Tập đoàn Dịch vụ Thông tin Thư viên iGroup

Xem tiếp >>

Lễ trao Học bổng Hessen - CHLB Đức cho sinh viên miền Trung năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng(21-05-2019)

Sáng ngày 20/5/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Bộ Khoa học - Nghệ thuật (KH-NT) Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới (World University Service - WUS), Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức đã long trọng tổ chức Lễ trao học bổng Hessen năm 2019

Xem tiếp >>

Hội đồng khoa học và đào tạo Đại học Đà Nẵng đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng năm 2019(14-05-2019)

Hội đồng khoa học và đào tạo (HĐ KH&ĐT) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức lấy ý kiến đề cử các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở (HĐGSCS) ĐHĐN năm 2019...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học bổng ngắn hạn tại Đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ Dự án Erasmus+(14-05-2019)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học bổng Chương trình Erasmus + KA 1 năm học 2019-2020 tại Đại học (ĐH) Nice Sophia Antipolish, CH Pháp trong khuôn khổ Dự án Erasmus + hợp tác giữa ĐHĐN và ĐH Nice-Sophia Antipolis...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019(21-04-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Xem tiếp >>

Thông tin về Triển lãm Du học Nhật Bản - 2019 tại Đại học Đà Nẵng(17-04-2019)

Ban Hợp tác quốc tế Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông tin về sự kiện Triển lãm Du học Nhật Bản - 2019 tổ chức tại ĐHĐN.

Xem tiếp >>

Thông tin về Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầu năm học 2019-2020 của Đại học Kyoto, Nhật Bản(15-04-2019)

Khoa Sau Đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu (GSGES), Đại học Kyoto (KU), Nhật Bản giới thiệu thông tin về Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầunăm học 2019-2020

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của Đại học Meiji Gakuin, Nhật Bản(08-04-2019)

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), hàng năm Đại học Meiji Gakuin, Nhật Bản sẽ cấp học bổng du học 01 năm tại Nhật Bản cho sinh viên của ĐHĐN.

Xem tiếp >>

Thông báo Học bổng của Chính phủ Lithuania tại Đại học Mykolas Romeris(24-03-2019)

Trong khuôn khổ Dự án Eramus+ và thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Mykolas Romeris, Lithuania (MRU), Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN thông báo về học bổng ngắn hạn của Chính phủ Lithuania tại MRU.

Xem tiếp >>

Hội thảo giới thiệu Dự án mã nguồn mở UD Open Lora phát triển các giải pháp cho SmartCity(12-03-2019)

Cuộc cách mạng 4.0 đã tạo ra xu thế “thông minh hóa” trên mọi lĩnh vực. Sự ra đời của các thiết bị vạn vật kết nối (Internet of Things-IoT) đang làm thay đổi cách con người giao tiếp, sống, làm việc, kinh doanh, giải trí và kết nối.

Xem tiếp >>

Thông báo mời tham dự Hội nghị quốc tế về Khoa học xã hội lần thứ 18 tại Đại học Lisbon, Bồ Đào Nha (05-03-2019)

Trong hai ngày 17 & 18/5/2019, Đại học Lisbon, Bồ Đào Nha sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về Khoa học xã hội lần thứ 18 (18th International Coference on Social Sciences – ICSS 18) gồm 05 phiên họp về các lĩnh vực: Xã hội, Giáo dục, Ngôn ngữ, Kinh tế...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển tình nguyện viên chương trình Homestay (Host) cho đoàn sinh viên Trường Đại học Quốc tế Kansai, Nhật Bản(17-02-2019)

Từ ngày 23-24/02/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) sẽ đón tiếp đoàn sinh viên Nhật Bản từ Trường Đại học Quốc tế Kansai sang tham quan, trao đổi văn hóa. Đây là chương trình hợp tác giữa ĐHĐN và Trường Đại học Quốc tế Kansai,...

Xem tiếp >>

Thông báo Học bổng Thạc sĩ của Trường Đại học Brescia, Ý(13-02-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo thông tin về Học bổng Thạc sĩ (giảng dạy bằng tiếng Anh) của Trường Đại học Brescia-Ý hiện là thành viên Hiệp hội Mạng lưới giáo dục Á-Âu (ASEA UNINET) dành cho giảng viên.

Xem tiếp >>

Máy khắc laser tạo sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch của sinh viên ĐHĐN(01-02-2019)

Đưa công nghệ đến gần hơn với mọi người, góp phần tăng cường sản phẩm du lịch tại các danh thắng, điểm đến du lịch... là nỗ lực của nhóm bạn trẻ trong dịp tết...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng NVSP giảng dạy ĐH, Cao đẳng năm 2019(14-01-2019)

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng NVSP giảng dạy ĐH, Cao đẳng năm 2019.

Xem tiếp >>

Nghe thuyết minh lịch sử bằng điện thoại thông minh(10-01-2019)

Tại Bảo tàng Đà Nẵng, khách tham quan có thể dùng điện thoại thông minh để quét các mã QR (mã hóa một thông tin nào đó - PV) được gắn trên các hiện vật lịch sử, rồi nghe thuyết minh về hiện vật đó bằng chính chiếc điện thoại của mình.

Xem tiếp >>

Triển khai lấy ý kiến góp ý của sinh viên Đại học Đà Nẵng về Dự thảo Luật Giáo dục (Sửa đổi)(09-01-2019)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong sinh viên toàn Đại học Đà Nẵng về Dự thảo Luật Giáo dục (Sửa đổi), Đại học Đà Nẵng thông báo để các bạn sinh viên biết và tham gia góp ý trực tiếp...

Xem tiếp >>

Kết quả thi tuyển viên chức năm 2018(07-01-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2018 (chức danh nghề nghiệp chuyên viên, kế toán viên)

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên tại Đại học Kỹ thuật Bucharest, Romania(21-12-2018)

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng trao đổi cán bộ và sinh viên thuộc Chương trình Eramus+ KA1 2018 – 2021, hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Kỹ thuật Bucharest, Romania (University of Politehnica of Bucharest – UPB)...

Xem tiếp >>

Thông báo Khóa học Tiếng Nhật và trải nghiệm văn hóa tại thành phố Fukuoka, vùng Kyushu Nhật Bản(21-12-2018)

Thông báo Khóa học Tiếng Nhật và trải nghiệm văn hóa tại thành phố Fukuoka, vùng Kyushu Nhật Bản.

Xem tiếp >>

Thông báo Khóa học giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN(20-12-2018)

Các bài giảng này cung cấp một bức tranh tổng thể, các khái niệm cơ bản, ý tưởng của một số phương pháp, những tiến bộ quan trọng của Khoa học Dữ liệu (KHDL), lĩnh vực thời sự hiện nay của khoa học và công nghệ, là nền tảng của Cách mạng Công nghiệp...

Xem tiếp >>

Thông báo buổi chia sẻ thông tin cơ hội du học Thụy Điển - 2018 Vào lúc: 14h00 ngày 19/12/2018 (thứ Tư)(16-12-2018)

Mời các bạn tham dự Buổi chia sẻ thông tin cơ hội du học Thụy Điển - 2018 Vào lúc: 14h00 ngày 19/12/2018 (thứ Tư)

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng khóa học thực tế về văn hoá kinh tế phát triển của Tổ chức Kulturstudier - Nauy(10-12-2018)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển chọn ứng viên học bổng của Tổ chức Kulturstudier - Nauy. Học bổng là cơ hội cho cán bộ trẻ và sinh viên ĐHĐN trau dồi khả năng tiếng Anh, tiếp cận phương pháp dạy và học tiên tiến từ giảng viên nước ngoài

Xem tiếp >>

Thông báo về Hội thảo Quốc tế Thương mại và Phân phối - CODI 2018(28-11-2018)

Với mong muốn tạo lập diễn đàn thông qua Hội thảo khoa học tập hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm tư vấn cho chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam có những tham khảo nhất định, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình học bổng ngắn hạn của Đại học Kyoto, Nhật Bản(28-11-2018)

“Chương trình học giả Đại học Kyoto - 2019” là chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ sinh học dành cho sinh viên đại học khóa mùa hè tại Đại học Kyoto, Nhật Bản do Amgen Foundation tài trợ.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo thi tuyển viên chức(13-11-2018)

Đại học Đà Nẵng thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch, danh sách, biểu mẫu triển khai công tác kê khai tài sản năm 2018(13-11-2018)

Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch, danh sách, biểu mẫu triển khai công tác kê khai tài sản năm 2018.

Xem tiếp >>

Những câu chuyện khởi nghiệp của sinh viên Đại học Đà Nẵng: Không phải là con đường trải hoa hồng (phần 1)(10-11-2018)

Tinh thần khởi nghiệp là giá trị mà sinh viên có thể tích lũy hun đúc ngay từ khi còn ở giảng đường. Khởi nghiệp không phải là con đường trải đầy hoa hồng mà đòi hỏi bản lĩnh, sáng tạo, niềm say mê và nghị lực vượt khó khăn thử thách...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học bổng ngắn hạn tại Trường Đại học Warsaw - Ba Lan trong khuôn khổ Dự án Erasmus +(07-11-2018)

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo học bổng Chương trình Erasmus + KA 1 năm học 2018-2019 hợp tác giữa ĐHĐN và ĐH Warsaw - Ba Lan do Ủy Ban Châu Âu tài trợ, cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICE) thông báo gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) năm 2018(02-11-2018)

Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICE) thông báo gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) năm 2018.

Xem tiếp >>

Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan thông báo nhận hồ sơ phỏng vấn và tuyển sinh trực tiếp các ứng viên sau đại học tại Đại học Đà Nẵng(16-10-2018)

Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan (NCU) thông báo nhận hồ sơ phỏng vấn và tuyển sinh trực tiếp các ứng viên sau đại học tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

Xem tiếp >>

Thông báo về Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 tại Đại học Kansai, Nhật Bản(13-10-2018)

Đại học Kansai, Osaka, Nhật Bản thông báo về Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 năm 2018 với chủ đề: “Ý tưởng và hành động đổi mới sáng tạo cho giáo dục toàn cầu trong thế kỷ 21”...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ Vinh danh Thủ khoa năm 2018(20-09-2018)

Buổi lễ với sự tham gia của hơn 1.100 tân sinh viên (SV) đại diện cho 11.807 tân SV đến từ các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐH Đà Nẵng.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại Đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ dự án Erasmus +(13-09-2018)

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng Chương trình Erasmus + KA 1 – năm học 2018 – 2019, hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice-Sophia Antipolis, CH Pháp do Ủy Ban Châu Âu tài trợ, cụ thể như sau

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại Đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ dự án Erasmus +(13-09-2018)

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng Chương trình Erasmus + KA 1 – năm học 2018 – 2019, hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice-Sophia Antipolis, CH Pháp do Ủy Ban Châu Âu tài trợ, cụ thể như sau

Xem tiếp >>

Kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018(10-09-2018)

Kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh viên tham gia giao lưu với sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Tokyo, Nhật Bản(10-09-2018)

Thông báo tuyển sinh viên tham gia giao lưu với sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Tokyo, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng du học Canada dành cho khối pháp ngữ năm 2019(04-09-2018)

Chương trình học bổng Canada dành cho khối Pháp ngữ (CFSP) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada dành cho các ứng viên đến từ các nước phát triển là thành viên khối Pháp ngữ và nằm trong số các nước nhận viện trợ phát triển của Canada...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng phối hợp Đại học Bang Arizona - Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả đạt được các chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm cho người học(29-08-2018)

Sáng ngày 28/8, tại phòng hội thảo Tòa nhà A - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng, ĐHĐN phối hợp với Đại học Bang Arizona - Hoa Kỳ (ASU) tổ chức Hội thảo “Đánh giá việc đạt được các chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm cho người học”.

Xem tiếp >>

Link tham gia cuộc thi tìm hiểu 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản(20-08-2018)

Trân trọng kính mời Quý bạn đọc tham gia Cuộc thi tìm hiểu 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018) do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt - Nhật thành phố Đà Nẵng tổ chức nhằm góp phần tăng cường...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực do chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018(16-08-2018)

Thông báo Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực do chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển ứng viên tham dự Hội thảo Quốc tế lần thứ I “Đổi mới khoa học và khoa học xã hội về bền vững” từ ngày 15 đến 16/7/2019 tại Đại học Kalasin, Thái Lan(08-08-2018)

Đại học (ĐH) Kalasin – KSU (http://www.new.ksu.ac.th/) tiền thân là ĐH Công nghệ Rajamangala Isan, Kalasin (RMUTI KC). Trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất với ĐH Hoàng gia Kalasin. Dựa theo thoả thuận hợp tác (MOU) giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)...

Xem tiếp >>

Thông báo nhận hồ sơ Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders in Innovation Fellowships” lần thứ 5 tại Vương quốc Anh(01-08-2018)

Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam, Đại sứ quán Anh trân trọng thông báo đợt mời hồ sơ Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders in Innovation Fellowships” lần thứ 5,...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại trường đại học Universitat Politecnica de Valencia, Tây Ban Nha trong khuôn khổ dự án Erasmus+ KA107(20-07-2018)

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại trường đại học Universitat Politecnica de Valencia, Tây Ban Nha trong khuôn khổ dự án Erasmus+ KA107.

Xem tiếp >>

Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2018(17-07-2018)

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2018 của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Xem tiếp >>

Thông báo mời tham dự hội thảo phát triển bền vững Asea-Uninet, Kuala Lumpur, Malaysia(12-07-2018)

Hội thảo về vấn đề bền vững ASEA UNINETdo Đại học Utara Malaysia (UUM) tổ chức phối hợp với ASEA-UNINET, được tổ chức vào ngày 28-29 tháng 8 năm 2018 tạiĐại họcUtara Malaysia, Kuala Lumpur (UUMKL), Malaysia.

Xem tiếp >>

Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018(11-07-2018)

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

Xem tiếp >>

Khởi động Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018(12-06-2018)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018. Đây là giải thưởng được trao hàng năm dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Nauy(12-06-2018)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 06 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 9 năm 2018 tại thành phố Hội An.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển du học sinh học bổng(07-06-2018)

Hiện nay Trường Đại học Ryutsu Kagaku, Nhật Bản thông qua Công ty TNHH Tư vấn MCHR Nhật Việt, là đại diện của trường tại Việt Nam thực hiện chương trình tuyển sinh du học sinh học bổng sang du học tại trường.

Xem tiếp >>

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm học 2017 - 2018(07-06-2018)

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm học 2017 - 2018.

Xem tiếp >>

Thông báo một số thông tin chính về diễn đàn Hà Nội (Hanoi Forum 2018)(06-06-2018)

Diễn đàn Hà Nội với chủ đề “Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững và An ninh”. Đây là diễn đàn khoa học công nghệ và tư vấn chính sách mang tầm quốc tế nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về tăng trưởng xanh.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng(01-06-2018)

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho công tác điều phối các hoạt động trao đổi và phát triển nhân lực Việt – Nhật, Ủy ban nhân dân thành phố Mimasaka, thuộc tỉnh Okayama, Nhật Bản thông báo tuyển dụng 01 nhân sự...

Xem tiếp >>

Thông tin chính về diễn đàn Hà Nội 2018: "Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững và An ninh"(22-05-2018)

Thông tin chính về diễn đàn Hà Nội 2018: "Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững và An ninh".

Xem tiếp >>

Thư mời tham dự buổi thuyết trình về học bổng Mext Nhật Bản(16-05-2018)

Thư mời tham dự buổi thuyết trình về học bổng Mext Nhật Bản.

Xem tiếp >>

Trường hè quốc tế SuperComputing Camp 2018 lần thứ IX tại Đà Nẵng(11-05-2018)

Trường hè quốc tế SuperComputing Camp là một hoạt động học thuật phi lợi nhuận được tổ chức thường niên kể từ năm 2010 tại các trường Đại học Châu Âu và Nam Mỹ.

Xem tiếp >>

Thông báo về trại hè 2018 do Trường Đại học Nguyên Trí (Yuan Ze University), Đài Loan tổ chức(10-05-2018)

Trường Đại học Nguyên Trí là trường đại học tư thục do tập đoàn Viễn Đông thành lập vào năm 1989. Trường nằm trong top 12 trường đại học hàng đầu Đài Loan, có 5 viện với các ngành đào tạo từ đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ, với hơn 2500 sinh viên,...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018(02-05-2018)

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018.

Xem tiếp >>

Cuộc thi "Tìm hiểu Malaysia qua mạng internet"(18-04-2018)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Malaysia qua mạng Internet" nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết của nhân dân thành phố Đà Nẵng về đất nước, con người Malaysia, về quan hệ hữu nghị,...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp(06-04-2018)

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ và CV số 1287/BGDĐT-TCCB, ĐHĐN có công văn số 1116/ĐHĐN-TCCB ngày 06/4/2018 gửi các CSGD ĐHTV cử cán bộ dự tuyển khóa bồi dưỡng trung hạn (14 tháng) theo Đề án 165...

Xem tiếp >>

Đại học Kyoto Khoa Sau Đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu (GSGES) Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng môi trường nghiên cứu môi trường toàn cầu (Năm 2018-2019)(06-04-2018)

Chúng tôi kêu gọi các đề án nghiên cứu liên quan đến môi trường từ các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến môi trường và những nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto...

Xem tiếp >>

Thông báo danh sách Phòng thi và số báo danh của thí sinh tham dự “Kỳ thi Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2018”(05-04-2018)

Ban Tổ chức Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2018 thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký tham dự Kỳ thi danh sách sinh viên đã được phân Phòng thi và số báo danh cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng: Thông báo tuyển sinh năm 2018(03-04-2018)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là một đại học vùng trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, chất lượng cao, theo nhiều hình thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước.

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học ngắn hạn chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (Đh Kansai, Nhật Bản)(02-04-2018)

Thông báo chương trình học ngắn hạn chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (Đh Kansai, Nhật Bản).

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sejong, Hàn Quốc(28-03-2018)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Sejong (Hàn Quốc) và Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN thông báo đến toàn thể sinh viên ĐHĐN chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sejong, Hàn Quốc kỳ học mùa thu năm 2018.

Xem tiếp >>

Học bổng KNB 2018(28-03-2018)

Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia trao tặng học bổng Kemitraan Negara Berkembang/ Học bổng cho các Quốc gia đang phát triển (KNB) cho 135 sinh viên đến từ các Quốc gia đang phát triển để theo học chương trình Thạc sỹ tại một trong 16 trường Đại học...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh năm 2018(26-03-2018)

Năm 2018, Đại học Đà Nẵng thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy và xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) của Trường ĐHSP, ĐHSPKT,...

Xem tiếp >>

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018(23-03-2018)

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu để xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018...

Xem tiếp >>

Thông báo về buổi Hội thảo thế giới trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý toàn cầu 2018 (WCBM 2018)(22-03-2018)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu ĐHĐN về buổi Hội thảo thế giới trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý toàn cầu 2018 (WCBM 2018), nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn dự án cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương: Hỗ trợ các thành viên của AUF trong việc xây dựng một hệ thống các công cụ nhằm phát triển khả năng sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên(20-03-2018)

Hỗ trợ các thành viên của AUF trong việc xây dựng một hệ thống các công cụ nhằm phát triển khả năng sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên:

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại Trường Đại học Babes - Bolyai, Rumani trong khuôn khổ dự án Erasmus +(14-03-2018)

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng Chương trình Erasmus + KA 1 – năm học 2018 – 2019, hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Babes - Bolyai, Rumani do Ủy Ban Châu Âu tài trợ,...

Xem tiếp >>

Thư mời tham gia Chương trình lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật lần thứ 8(09-03-2018)

Kính gửi các trường Đại học có khoa tiếng Nhật, các trung tâm Nhật ngữ cùng các bạn học sinh, sinh viên yêu mến tiếng Nhật trên toàn quốc. Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN được thành lập với phương châm để giúp đỡ về giáo dục tiếng Nhật...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển Summer Intership 2018 của Cao đẳng Kỹ thuật (COE) thuộc đại học quốc gia Chung Cheng (CCU), Đài Loan(01-03-2018)

Thông báo tuyển Summer Intership 2018 của Cao đẳng Kỹ thuật (COE) thuộc đại học quốc gia Chung Cheng (CCU), Đài Loan.

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng ITEC (Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật) 2017-2018 của Chính phủ Ấn Độ(01-03-2018)

Thông báo chương trình học bổng ITEC (Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật) 2017-2018 của Chính phủ Ấn Độ.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo đến giảng viên, sinh viên về Chương trình học bổng Thạc sĩ của chính phủ Úc năm 2019 dành cho công dân Việt Nam(23-02-2018)

Đại học Đà Nẵng thông báo đến giảng viên, sinh viên về Chương trình học bổng Thạc sĩ của chính phủ Úc năm 2019 dành cho công dân Việt Nam, thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng(23-02-2018)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Nagasaki với thành phố Đà Nẵng, chính quyền tỉnh Nagasaki tiến hành tuyển ứng viên tham gia “Chương trình đào tạo kỹ thuật hải ngoại tỉnh Nagasaki” năm 2018.

Xem tiếp >>

Học bổng du học Ấn Độ(31-01-2018)

Năm học 2018-2019, Chính phủ Ấn Độ dành tặng Việt Nam 48 suất học bổng do Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR) điều phối, trong khuôn khổ Chương trình Học bổng Chung (GSS), Hợp tác Sông Hằng-Sông Mekong (MGC) và Chương trình Trao Đổi Giáo dục (EEP).

Xem tiếp >>

Thông báo với toàn giảng viên về 02 suất học bổng Tiến sỹ của Trường Đại học Quốc gia Chinan, Đài Loan dành riêng cho giảng viên ĐHĐN(26-01-2018)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn giảng viên về 02 suất học bổng Tiến sỹ của Trường Đại học Quốc gia Chinan, Đài Loan dành riêng cho giảng viên ĐHĐN, thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại trường đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ dự án Erasmus +(26-01-2018)

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng Chương trình Erasmus + KA 1 – năm học 2018 – 2019, hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice-Sophia Antipolis, CH Pháp do Ủy Ban Châu Âu tài trợ, cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Chương trình Học bổng Bộ Khoa học và Công nghệ 2018 của Đài Loan (MOST Taiwan Scholarship)(25-01-2018)

Chương trình Học bổng Bộ Khoa học và Công nghệ 2018 của Đài Loan (MOST Taiwan Scholarship) sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 5/02/2018. Đối với các ứng viên Việt Nam, hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 26/3/2018.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đi đại học tại Hung-Ga-Ri năm 2018(25-01-2018)

Thông báo tuyển sinh đi đại học tại Hung-Ga-Ri năm 2018

Xem tiếp >>

Quỹ Newton Việt Nam thông báo mời hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu(23-01-2018)

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam, xin trân trọng thông báo đợt mời hồ sơ chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh” do Viện Hàn lâm Anh quốc tổ chức.

Xem tiếp >>

Thông báo giới thiệu ứng viên xin học bổng Đài Loan(11-01-2018)

Thông báo giới thiệu ứng viên xin học bổng Đài Loan

Xem tiếp >>

Thông báo danh sách trúng tuyển và Ký hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2017(09-01-2018)

Thông báo danh sách trúng tuyển và Ký hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2017.

Xem tiếp >>

Thông báo Lịch thi Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test năm 2018.(09-01-2018)

Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) thông báo lịch thi của Kì thi năng lực tiếng Nhật JLAN-Test năm 2018 như sau. Các bạn vui lòng đăng kí càng sớm càng tốt nhé!

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng DARMASISWA dành cho sinh viên(09-01-2018)

Chương trình học bổng DARMASISWA dành cho sinh viên các nước có quan hệ ngoại giao với Indonesia để học ngôn ngữ, nghệ thuật và văn hóa Indonesia tại 72 trường đại học tại Indonesia năm 2018.

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy Cao đẳng, Đại học(08-01-2018)

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 và Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 quy định về trình độ chuẩn của nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học, Đại học Đà Nẵng thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học,

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng Sau Đại học (Đại học Hosei, Nhật Bản)(08-01-2018)

Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Hosei - Nhật Bản, trường Đại học Hosei sẽ cấp một số suất học bổng Sau đại học cho sinh viên và giảng viên Đại học Đà Nẵng, chi tiết như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng trao đổi (Đại học Kyoto, Nhật Bản)(04-01-2018)

Trong khuôn khổ các chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Kyoto, Nhật Bản (khóa học mùa thu 2018), trường Đại học Kyoto sẽ cấp 2-4 suất học bổng ngắn hạn (6 tháng – 1 năm) cho sinh viên Đại học Đà Nẵng, thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng: Invest your talent in Italy(29-12-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo với toàn thể sinh viên về chương trình học bổng Invest Your Talent in Italy (IYT). IYT là Chương trình do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia xúc tiến phối hợp với Cơ quan thương mại Ý (ITA) và Uni-Italia với sự hỗ trợ...

Xem tiếp >>

Học bổng của chính phủ Nhật Bản tại Đại học Hosei, Nhật Bản(25-12-2017)

Trong khuôn khổ chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế 2018 của Chính phủ Nhật Bản, Đại học Hosei, Nhật Bản gửi thông báo tuyển 01 ứng viên cho chương trình học bổng này. Điều kiện tham gia dự tuyển: phải có thành tích học tập xuất sắc,...

Xem tiếp >>

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017(25-12-2017)

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng có hơn 70 bài báo khoa học và sáng kiến được vinh danh khen thưởng(18-12-2017)

Sáng ngày 16/12, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức trao thưởng đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học - công nghệ năm 2017. Trong đó, 1 sáng kiến và 70 bài báo khoa học của các giảng viên Đại học Đà Nẵng đã được vinh danh khen thưởng...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Nauy(18-12-2017)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 06 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ, sinh viên năm 3 của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 01 năm 2018 tại thành phố Hội An.

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – Asea-Uninet”(04-12-2017)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên về chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” được Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Áo tài trợ và ưu tiên dành cho giảng viên, sinh viên đến từ...

Xem tiếp >>

Danh sách ứng viên đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017(30-11-2017)

Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng đã tiến hành các phiên họp vào ngày 27, 28 và 29/11/2017 để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên...

Xem tiếp >>

Thông tin tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018 Trường ĐH Quốc tế Chinan, Đài Loan (NCNU)(28-11-2017)

NCNU hiện có Trường Đại học Nhân văn, Đại học Quản lý, Đại học Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Giáo dục, và Trung tâm Giáo dục chung; có tổng cộng 18 chương trình cấp bằng cử nhân, 24 chương trình cấp bằng thạc sĩ và 14 chương trình...

Xem tiếp >>

Lịch thi và Hiệu lệnh thi kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (Hạng II)(17-11-2017)

Lịch thi và Hiệu lệnh thi kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (Hạng II).

Xem tiếp >>

Thông báo về việc triệu tập CBVC tham dự và cổ vũ Liên hoan văn nghệ CBVC ĐHĐN năm 2017(15-11-2017)

Thông báo về việc triệu tập CBVC tham dự và cổ vũ Liên hoan văn nghệ CBVC ĐHĐN năm 2017

Xem tiếp >>

Thông báo về lịch ôn tập và tuyển dụng viên chức năm 2017(10-11-2017)

Thông báo về lịch ôn tập và tuyển dụng viên chức năm 2017

Xem tiếp >>

Thông báo về việc khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y khoa - ĐHĐN(31-10-2017)

Trung tâm Y khoa là một đơn vị khám chữa bệnh công lập, có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận: - Khám và chữa bệnh cho mọi đối tượng; - Điều trị ngoại trú cho tất cả bệnh nhân bao gồm người có BHYT và không có BHYT;...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng(18-10-2017)

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Xem tiếp >>

Thư mời nộp bài báo tham gia hội nghị dành cho các nhà nghiên cứu trẻ Fikusz’17 tại Trường Đại học Óbuda, Budapest, Hungary(18-10-2017)

Thư mời nộp bài báo tham gia hội nghị dành cho các nhà nghiên cứu trẻ Fikusz’17 tại Trường Đại học Óbuda, Budapest, Hungary.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo về "HỌC BỔNG CỦA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN CATERS DE VIỆT NAM"(17-10-2017)

Công ty Caters de Việt Nam là đơn vị hoạt động tại Đà Nẵng về lĩnh vực IT đặc biệt là các hoạt động thiết kế Website cho thị trường khách Nhật Bản.

Xem tiếp >>

Chương trình CommTECH Camp Insight 2018(17-10-2017)

Trường Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia thông báo Chương trình "CommTECH Camp Insight 2018" sẽ được tổ chức từngày 24 tháng 01 đến ngày 6 tháng 02 năm 2018 (14 ngày).

Xem tiếp >>

Thông báo chiêu sinh lớp ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH khoá 2 - Năm 2017(16-10-2017)

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục cán bộ y tế, Quyết định số 3896/QĐ-ĐHĐN ngày 12/7/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành chương trình đào tạo liên tục cán bộ y tế...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Sunderland, Vương quốc Anh tại Đại học Đà Nẵng(12-10-2017)

Thay mặt cho Đại học Đà Nẵng (Việt Nam) và Trường Đại học Sunderland (Vương quốc Anh), chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tham gia các Buổi Thông Tin giới thiệu về Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Đà Nẵng và...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum(04-10-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng(02-10-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng Pháp ngữ 2018 du học tại Canada(22-09-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo với giảng viên, sinh viên về Chương trình học bổng Pháp ngữ 2018 du học tại Canada (The Canadian Francophonie Scholarship Program 2018). Chương trình đã chính thức được công bố trên trang web của Bộ đại học và trang facebook...

Xem tiếp >>

Thông báo Về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)(13-09-2017)

Thông báo Về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)...

Xem tiếp >>

Hội thảo du học Nhật Bản năm 2017(08-09-2017)

Trong khuôn khổ hợp tác giáo dục giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các trường Đại học, Cao đẳng của Nhật Bản, hằng năm ĐHĐN phối hợp với các cơ sở giáo dục của Nhật Bản tổ chức Hội thảo du học Nhật Bản nhằm giới thiệu nền giáo dục và đào tạo Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp "Phương pháp nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế"(07-09-2017)

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục cán bộ y tế và được sự đồng ý của Đại học Đà Nẵng, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng sẽ mở lớp “Phương pháp nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế”,...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng: Thông báo với các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc về việc mời các học giả Fulbright Hoa Kỳ(07-09-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo với các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc về việc mời các học giả Fulbright Hoa Kỳ đến trường làm hội thảo chuyên đề/seminar trong khoảng 02 đến 05 ngày,...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng DAAD(05-09-2017)

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội vui mừng thông báo thông tin về học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý Giáo dục tại các Trường Đại học: "University Leadership and Management Training Programme” (UNILEAD) 2018.

Xem tiếp >>

Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam cho các chương trình học bổng(17-08-2017)

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam cho các chương trình học bổng sau:

Xem tiếp >>

Thông báo Quỹ Newton Việt Nam và Viện Hàn lâm Anh quốc(16-08-2017)

Quỹ Newton Việt Nam và Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) xin trân trọng thông báo và mời các nhà khoa học Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nộp hồ sơ tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu với các nhà khoa học Anh.

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng Chevening(14-08-2017)

Ngày 7/8/2017, chương trình học bổng Chevening đã chính thức nhận hồ sơ năm học 2018 – 2019 cho bậc học Thạc sỹ trong vòng một năm tại Vương quốc Anh.Chevening là học bổng danh giá của Chính phủ Anh hướng tới những cá nhân có tiềm năng lãnh đạo...

Xem tiếp >>

Khóa đào tạo ứng dụng công nghệ GIS cho hệ thống Giao thông Hàng hải(14-08-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo với toàn thể giảng viên về khóa đào tạo ứng dụng công nghệ GIS cho hệ thống giao thông hàng hải, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

America Roadtrip – Ngày hội chia sẻ thông tin giáo dục Hoa Kỳ(08-08-2017)

Nhằm mang đến cơ hội chia sẻ thông tin về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ cũng như giới thiệu các chương trình học bổng của Chỉnh phủ Hoa Kỳ dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ...

Xem tiếp >>

Sinh viên Đại học Đà Nẵng với “cơn sóng khởi nghiệp”(25-07-2017)

Trong 2 ngày 21-22/7/2017 vừa qua, Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp quốc tế SURF 2017 được tổ chức tại TP. Đà Nẵng. ĐHĐN đóng vai trò là đối tác hỗ trợ giáo dục và đào tạo và cũng là đơn vị tham gia triển lãm, trưng bày nhiều thành quả NCKH của SV...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển(17-07-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, khoa, viện, phân hiệu trực thuộc...

Xem tiếp >>

Hội nghị Kinh doanh châu Á lần thứ 57 tại Tp. Đà Nẵng(06-07-2017)

Nhân dịp Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật lần thứ 4 được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7/2017 tại TP Đà Nẵng, “Hội nghị Kinh doanh châu Á lần thứ 57” được tổ chức nhằm mục đích kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản.

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho chuyên viên năm 2017(03-07-2017)

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Đại học Đà Nẵng năm 2017, Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo với toàn thể giảng viên về buổi tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2018(19-06-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo với toàn thể giảng viên về buổi tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2018.

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Nauy(16-06-2017)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 06 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 9 năm 2017 tại thành phố Hội An.

Xem tiếp >>

Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng: Thông báo tuyển dụng viên chức(09-06-2017)

Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng: Thông báo tuyển dụng chuyên viên Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Xem tiếp >>

Dự án Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ: Nỗ lực xây dựng môi trường học tập tốt hơn(25-05-2017)

Với chủ đề chính là “A Better Campus”, Hội thảo tập huấn triển khai phương pháp đào tạo theo Dự án Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID COMET) lần 2, diễn ra trong 2 ngày 18 – 19/5/2017 vừa qua...

Xem tiếp >>

Đoàn lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tham dự hội nghị Confrasie lần thứ 12 tại Thái Lan(24-05-2017)

Nhận lời mời của AUF, Đại học Đà Nẵng đã cử đoàn lãnh đạo tham dự Hội nghị CONFRASIE (Hội nghị Hiệu trưởng, Giám đốc các trường đại học thành viên của AUF tại Châu Á - Thái Bình Dương) lần thứ 12 được tổ chức tại Trường Đại học Rangsit của Thái Lan...

Xem tiếp >>

Chương trình du học NHẬT BẢN 2017-2018 (Nhắc lại hạn cuối nộp hồ sơ)(22-05-2017)

Kính thông báo về việc nhắc lại hạn cuối nộp hồ sơ cho 2 chương trình học bổng du học Nhật Bản năm 2017-2018:

Xem tiếp >>

Buổi giới thiệu Big Data Analytics For Digital Transformation phân tích dữ liệu lớn(22-05-2017)

Dữ liệu lớn (Big Data) là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn, với quy mô vượt quá khả năng nắm bắt và xử lý của các công cụ phần mềm truyền thống trong khoảng thời gian chấp nhận.

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của Trường Đại học Dąbrowa Górnicza, Ba Lan(16-05-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo chương trình học bổng của rường Đại học DĄBROWA GÓRNICZA, BA LAN dành cho 03 chương trình cử nhân về Quản trị, Quan hệ Quốc tế và Khoa học Máy tính. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng Sau đại học chuyên ngành Quản lí nguồn nước tại Viện công nghệ châu Á (AIT) cho ứng viên Việt Nam(15-05-2017)

Chương trình học bổng thạc sỹ toàn phần tại AIT Bangkok – Thái Lan đánh dấu mối quan hệ hợp tác của AIT tại Việt Nam cũng như tôn vinh sự đóng góp của hơn 4.000 cựu sinh viên AIT tại Việt Nam.

Xem tiếp >>

Chiếc găng tay kỳ diệu, dịch ký hiệu của người câm điếc thành lời nói(14-05-2017)

Lê Ngọc Anh, sinh viên năm 5, Khoa cơ khí, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng vừa đạt giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường với sáng tạo găng tay dịch ký hiệu của người câm điếc thành lời nói...

Xem tiếp >>

Thông báo Hội nghị quốc tế thường niên về quản lý các tầng chứa nước ven biển Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APCAMM5) tại Đà Nẵng, 17-19/7/2017(11-05-2017)

Đại học Đà Nẵng phối hợp với trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên về quản lý các tầng chứa nước ven biển Châu Á –Thái Bình Dương năm 2017 (APCAMM 5) tại Đà Nẵng từ 17 đến 19 tháng 7 năm 2017.

Xem tiếp >>

Thông báo về Khóa đào tạo thực tế về các viễn cảnh biến đổi khí hậu và dự báo theo mùa trong các lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên nước của Trung tâm khí hậu APEC (10-05-2017)

Thông báo về Khóa đào tạo thực tế về các viễn cảnh biến đổi khí hậu và dự báo theo mùa trong các lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên nước của Trung tâm khí hậu APEC (APCC).

Xem tiếp >>

Sinh viên Việt Nam cần làm gì để sẵn sàng với IoT?(05-05-2017)

Chiều tối ngày 3/5, Tiến sĩ Timothy Chou đã có buổi giao lưu kéo dài hơn 2 tiếng với 400 sinh viên của ĐH Bách Khoa HN và một số trường ĐH về công nghệ...

Xem tiếp >>

Học Bổng Toàn Phần Khóa Học Mùa Hè Của Chính Phủ Hàn Quốc Dành Cho Sinh Viên ASEAN 2017 (04-05-2017)

Học Bổng Toàn Phần Khóa Học Mùa Hè Của Chính Phủ Hàn Quốc Dành Cho Sinh Viên ASEAN 2017.

Xem tiếp >>

Chương trình giao lưu KPOP tại Đại học Sejong, Hàn Quốc(04-05-2017)

Chương trình giao lưu KPOP tại Đại học Sejong, Hàn Quốc.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển ứng viên tham gia hội trai doanh nhân toàn cầu tại Đại học Mahasarakham, Thái Lan(03-05-2017)

Thông báo tuyển ứng viên tham gia hội trai doanh nhân toàn cầu tại Đại học Mahasarakham, Thái Lan.

Xem tiếp >>

Thông báo với toàn thể giảng viên, sinh viên về buổi giới thiệu Chương trình VEF 2.0(03-05-2017)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể giảng viên, sinh viên về buổi giới thiệu Chương trình VEF 2.0. Chương trình này được xây dựng dựa trên thành công của Chương trình học bổng của Quỹ giáo dục Việt Nam...

Xem tiếp >>

Học bổng danh giá Endeavour 2018 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến(28-04-2017)

Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia với giá trị lên đến AU$140.500 cho bậc Thạc sỹ và AU$272.500 cho bậc Tiến sỹ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến kể từ hôm nay 20/4/2017.

Xem tiếp >>

Thông báo với toàn thể giảng viên, sinh viên về buổi giới thiệu Chương trình VEF 2.0(24-04-2017)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể giảng viên, sinh viên về buổi giới thiệu Chương trình VEF 2.0. Chương trình này được xây dựng dựa trên thành công của Chương trình học bổng của Quỹ giáo dục Việt Nam...

Xem tiếp >>

Thông báo về khóa học “Quản trị Quốc tế hóa” tại CHLB Đức do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tài trợ(17-04-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo về khóa học “Quản trị Quốc tế hóa” tại CHLB Đức do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tài trợ.

Xem tiếp >>

Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng môi trường nghiên cứu môi trường toàn cầu(17-04-2017)

Chúng tôi kêu gọi các đề án nghiên cứu liên quan đến môi trường từ các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến môi trường,...

Xem tiếp >>

Học bổng Thạc sĩ KNB 2017 dành cho sinh viên Việt Nam tại Indonesia(10-04-2017)

Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia trao tặng học bổng Kemitraan Negara Berkembang/ Học bổng cho các Quốc gia đang phát triển (KNB) cho 135 sinh viên đến từ các Quốc gia đang phát triển để theo học chương trình Thạc sỹ tại một trong 16 trường Đại học tại...

Xem tiếp >>

Hội thảo trực tuyến qua mạng Webinar từ trường Đại học Liên bang Đông Bắc - Liên Bang Nga(07-04-2017)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể sinh viên về chương trình hội thảo trực tuyến qua mạng Webinar từ Trường Đại học Liên bang Đông Bắc mang tên M.K. Ammosov,...

Xem tiếp >>

Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam năm 2017(31-03-2017)

Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) – Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng giới thiệu chương trình Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam năm 2017 (International Higher Education Day in Vietnam – IHED Vietnam 2017) do Cục ĐTVNN tổ chức tại Hà Nội ...

Xem tiếp >>

Ban Đảm bào Chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng thông báo về tuyển dụng viên chức(21-03-2017)

Ban Đảm bào Chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng thông báo về tuyển dụng viên chức.

Xem tiếp >>

Thông tin về học bổng Ernst Mach Grants–Asea Uninet 2017 và Học bổng ngắn hạn dành cho cán bộ, giảng viên(17-03-2017)

Thông tin về học bổng Ernst Mach Grants–Asea Uninet 2017 và Học bổng ngắn hạn dành cho cán bộ, giảng viên.

Xem tiếp >>

Thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ của Đại học Arizona State, Hoa Kỳ(15-03-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ của Đại học Arizona State, Hoa Kỳ năm học 2017-1018 dành cho sinh viên Việt Nam,...

Xem tiếp >>

Thông báo về “Buổi giới thiệu khóa học kỹ năng làm việc theo phong cách Nhật Bản"(10-03-2017)

Buổi giới thiệu tập trung vào các nội dung liên quan đến văn hóa Nhật Bản, nghi thức xã giao của người Nhật, những kỹ năng làm việc cũng như các lễ nghi trong doanh nghiệp Nhật.

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng của Đại học Meiji Gakuin, Nhật Bản(10-03-2017)

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo với Đại học Đà Nẵng, hàng năm trường Đại Học Meiji Gakuin, Nhật Bản, sẽ cấp 01 học bổng du học 01 năm ở Nhật Bản cho sinh viên của Đại học Đà Nẵng.

Xem tiếp >>

Chương trình Học bổng Nghiên cứu của Chính phủ Úc dành cho nữ ứng viên các nền kinh tế thành viên APEC (Australia-APEC Women in Research Fellowship)(06-03-2017)

Chương trình Học bổng Nghiên cứu của Chính phủ Úc dành cho nữ ứng viên các nền kinh tế thành viên APEC (Australia-APEC Women in Research Fellowship) là một sáng kiến được khởi xướng vào năm 2015 nhằm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu nữ từ các nền...

Xem tiếp >>

Hệ thống cảnh báo lũ tự động của sinh viên 9x(01-03-2017)

Hệ thống cảnh báo lũ tự động của Nguyễn Huỳnh Nhật Thương, sinh 1994, lớp 12DT4, Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) vừa đạt giải nhất cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2016 do ĐH Bách khoa và Sở KH&CN Đà Nẵng tổ chức.

Xem tiếp >>

Buổi giới thiệu thông tin và phỏng vấn ứng viên cho các chương trình học bổng Sau đại học các chuyên ngành Kỹ thuật, trường Đại học quốc gia Chung Cheng, Đài Loan(27-02-2017)

Trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này, Trường Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan sẽ có buổi giới thiệu thông tin học bổng và phỏng vấn các ứng viên có nguyện vọng theo học Sau đại học tại trường theo các chuyên ngành kỹ...

Xem tiếp >>

Chương trình hè của trường Đại học Kỹ thuật Nagaoka, Nhật Bản(23-02-2017)

Chương trình hè của trường Đại học Kỹ thuật Nagaoka, Nhật Bản

Xem tiếp >>

Thư mời tham gia Chương trình "Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật" lần thứ 7(22-02-2017)

Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN được thành lập với phương châm giáo dục tiếng Nhật cho những du học sinh đến từ các quốc gia không sử dụng chữ Hán có thể thích nghi nhanh hơn với cuộc sống, sinh hoạt tại Nhật...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của trường Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest, Hungary(20-02-2017)

Chính phủ Hungary công bố Chương trình học bổng Stipendium Hungaricum bắt đầu từ năm 2013. Mục đích của chương trình nhằm tăng số lượng sinh viên quốc tế đến Hungary và khuyến khích các trường đại học Hungary thu hút các sinh viên quốc tế tài năng...

Xem tiếp >>

Học bổng chương trình giao lưu văn hóa 3 tuần tại ĐH Kansai, Nhật Bản(20-02-2017)

Học bổng chương trình giao lưu văn hóa 3 tuần tại ĐH Kansai, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng ngắn hạn 03 tháng dành cho sinh viên Kỹ thuật tại Đài Loan(20-02-2017)

Chương trình học bổng ngắn hạn 03 tháng dành cho sinh viên Kỹ thuật tại Đài Loan...

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng của Đại học Meiji Gakuin, Nhật Bản(20-02-2017)

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo với Đại học Đà Nẵng, hàng năm trường Đại Học Meiji Gakuin, Nhật Bản, sẽ cấp 01 học bổng du học 01 năm ở Nhật Bản cho sinh viên của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan & IWR phối hợp với Trường Đại học Heidelberg, CHLB Đức tổ chức khóa học hè về toán ứng dụng và khoa học máy tính(15-02-2017)

Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan & IWR phối hợp với Trường Đại học Heidelberg, CHLB Đức tổ chức khóa học hè về toán ứng dụng và khoa học máy tính được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại Trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại trường đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ dự án Erasmus+(14-02-2017)

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng ngắn hạn của dự án Erasmus + dựa trên kết quả nộp đề án thành công của Ban Hợp tác Quốc tế phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo kỹ năng làm việc theo phong cách Nhật(10-02-2017)

Trong xu thế hội nhập cùng với sự đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam hiện nay, nguồn nhân lực tham gia vào thị trường này là rất lớn. Đáp ứng nhu cầu cấp thiết và tạo điều kiện cho sinh viên /người đã đi làm...

Xem tiếp >>

Học bổng sau đại học chuyên ngành Hàng hải của Chính phủ Trung Quốc năm 2017(09-02-2017)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn cán bộ, giảng viên, sinh viên về chương trình học bổng sau đại học chuyên ngành Hàng hải của Chính phủ Trung Quốc năm 2017, thông tin cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017(08-02-2017)

Căn cứ Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT); Công văn số 6026/ĐHĐN-PCTĐ ngày 05/10/2016 của Đại học Đà Nẵng về việc triển khai xét tặng...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng Văn hóa và Nghệ thuật In-đô-nê-xi-a của Bộ Ngoại giao In-đô-nê-xi-a(03-02-2017)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thông báo từ Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Hà Nội về chương trình học bổng Văn hóa và Nghệ thuật In-đô-nê-xi-a năm 2017 dành cho sinh viên Việt Nam. ĐHĐN đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên...

Xem tiếp >>

Công bố Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ 2017(01-02-2017)

Chiều 31/1, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy...

Xem tiếp >>

Thông tin về học bổng ERNST MACH GRANTS–ASEA UNINET 2017 và học bổng ngắn hạn dành cho cán bộ, giảng viên(24-01-2017)

Đại học Đà Nẵng thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên về 02 chương trình học bổng Áo, nội dung cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ GD&ĐT(18-01-2017)

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Xem tiếp >>

2017 MOST Taiwan Scholarship(17-01-2017)

2017 MOST Taiwan Scholarship...

Xem tiếp >>

Lễ hội bánh kẹo Nhật Bản tại Đà Nẵng, Việt Nam(16-01-2017)

Lễ hội bánh kẹo Nhật Bản tại Đà Nẵng, Việt Nam...

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2016(12-01-2017)

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết...

Xem tiếp >>

Thông báo Kết luận cuộc họp rà soát cán bộ, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước(05-01-2017)

Tại cuộc họp ngày 06 tháng 12 năm 2016 giữa Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ trì cuộc họp; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng;...

Xem tiếp >>

Sự kiện "Tuần lễ thay đổi môi trường - Make a change weekend"(05-01-2017)

Nhằm tạo ra một không gian học tập, một sân chơi trí tuệ, nêu cao tinh thần sống có trách nhiệm và góp phần thúc đẩy tư duy nghiên cứu sáng tạo, qua đó, tìm kiếm và phát triển Ý TƯỞNG XANH của học sinh, sinh viên Đà Nẵng;...

Xem tiếp >>

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học đợt tháng 3/2017(04-01-2017)

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 và Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 quy định về trình độ chuẩn của nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học, Đại học Đà Nẵng thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho...

Xem tiếp >>

Công ty Caters De Vietnam thông báo tuyển thực tập sinh chuyên ngành IT(04-01-2017)

1. Nội dung thực tập: Đào tạo kỹ năng cho sinh viên trong thời gian thực tập dưới sự hỗ trợ của kỹ sư trong công ty. (Các kỹ năng bao gồm Mark up trang web sử dụng HTML và CSS/ Thực hành Javascript)...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Tây Ban Nha(03-01-2017)

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học giao tiếp tiếng Tây Ban Nha do Đại học Đà Nẵng hợp tác với Trường Đại học Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Tây Ban Nha tổ chức...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình học bổng Darmasiswa của Chính phủ Indonesia năm học 2017-2018(27-12-2016)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được công hàm từ Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội về Chương trình học bổng Darmasiswa của Chính phủ Indonesia năm học 2017 – 2018. ĐHĐN thông báo chương trình học bổng này đến toàn thể sinh viên, thông tin cụ thể...

Xem tiếp >>

Kết quả thi tuyển viên chức Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2016(26-12-2016)

Kết quả thi tuyển viên chức Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2016

Xem tiếp >>

Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản thông báo tuyển sinh sau Đại học theo học bổng của dự án GSGES(13-12-2016)

Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản thông báo tuyển sinh sau Đại học theo học bổng của dự án GSGES...

Xem tiếp >>

Hội thảo Hợp tác Áo-Việt trong đào tạo và nghiên cứu khoa học(06-12-2016)

Đại học Đà Nẵng thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc về buổi Hội thảo Hợp tác Áo-Việt trong đào tạo và nghiên cứu khoa học do ĐHĐN phối hợp với mạng lưới các trường...

Xem tiếp >>

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(05-12-2016)

Vào 02 ngày 17 – 18 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường khu F – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, 250 đại biểu chính thức diện cho hơn 60.000 hội viên, sinh viên chính quy trong toàn Đại học Đà Nẵng sẽ tham dự Đại hội...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng(29-11-2016)

Thông báo về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng ngắn hạn 3 tuần (Từ ngày 22/2 - 16/3/2017) dành cho cán bộ giảng viên theo chương trình “International Spring School on Environmental Studies 2017”(28-11-2016)

Chương trình học bổng ngắn hạn 3 tuần (Từ ngày 22/2 - 16/3/2017) dành cho cán bộ giảng viên theo chương trình “International Spring School on Environmental Studies 2017”...

Xem tiếp >>

Thông báo về lịch ôn tập và thi tuyển viên chức năm 2016(25-11-2016)

Thông báo về lịch ôn tập và thi tuyển viên chức năm 2016...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Na Uy(25-11-2016)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 02 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 01 năm 2017 tại thành phố Hội An...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc tiếp nhận Nghiên cứu sinh theo đề án 911 của trường Đại học Quốc gia Yokohama(22-11-2016)

Thông báo về việc tiếp nhận Nghiên cứu sinh theo đề án 911 của trường Đại học Quốc gia Yokohama...

Xem tiếp >>

Thông báo cơ hội tham dự Hội trại lãnh đạo trẻ châu Á tại Singapore(22-11-2016)

Ban hợp tác quốc tế trân trọng thông báo Chương trình Hội trại lãnh đạo trẻ châu Á tại Singapore...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng ngắn hạn GSGES Spring Semester Course của Đại học Kyoto(17-11-2016)

Thông báo chương trình học bổng ngắn hạn GSGES Spring Semester Course của Đại học Kyoto...

Xem tiếp >>

Thông báo về “Buổi giới thiệu kỹ năng làm việc theo phong cách Nhật”(16-11-2016)

Nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và tạo điều kiện thuận lợi cho người đã đi làm có thể hoàn thiện các kỹ năng làm việc khi công tác tại các doanh nghiệp Nhật Bản, Đại học Đà Nẵng phối hợp với tổ chức Traditional Japanese Culture Manners Meister, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình học bổng tiến sĩ của trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan cho các nước thành viên ASEAN (giai đoạn 2)(15-11-2016)

Ban hợp tác quốc tế trân trọng thông báo Chương trình học bổng tiến sĩ của trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan cho các nước thành viên ASEAN (giai đoạn 2) như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo về buổi chiếu phim đặc biệt tại Đà Nẵng: Bộ phim hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản “Hòa cùng làn gió Việt”(15-11-2016)

Thông báo về buổi chiếu phim đặc biệt tại Đà Nẵng: Bộ phim hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản “Hòa cùng làn gió Việt”...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng(11-11-2016)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Kế hoạch xét chọn “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”(09-11-2016)

Căn cứ Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” ban hành kèm theo Quyết định số 6597/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố nhân Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương 1997 - 2017,...

Xem tiếp >>

Kế hoạch về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016(07-11-2016)

Kế hoạch về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016...

Xem tiếp >>

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo kỹ năng làm việc theo phong cách Nhật(03-11-2016)

Trong xu thế hội nhập cùng với sự đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam hiện nay, nguồn nhân lực tham gia vào thị trường này là rất lớn. Đáp ứng nhu cầu cấp thiết và tạo điều kiện cho sinh viên /người đã đi làm có thể tìm kiếm...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (cập nhật)(02-11-2016)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng ôn tập & thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT(01-11-2016)

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng ôn tập & thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT...

Xem tiếp >>

Thông báo về Diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt-Úc(31-10-2016)

Diễn đàn đối thoại đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sydney (Úc) vào tháng 5.2017 với 20 đại diện từ 25 - 35 tuổi của 2 nước trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, khởi nghiệp... với chủ đề “Cải tiến và thay đổi đột phá”...

Xem tiếp >>

Công chức Đà Nẵng không được sử dụng Facebook trong giờ làm(28-10-2016)

TP Đà Nẵng khuyến cáo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động không được sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Na Uy(27-10-2016)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 02 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 01 năm 2017 tại thành phố Hội An...

Xem tiếp >>

13 nhà giáo của Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016(27-10-2016)

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình Lãnh đạo Môi trường Toàn cầu 2016 - 2017(13-10-2016)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thông báo của ông Johanna Diwa-Acallar – Quản lý Phát triển Năng lực, PEMSEA về Chương trình Lãnh đạo Môi trường Toàn cầu 2016 – 2017,...

Xem tiếp >>

Thông báo đăng kí phỏng vấn học bổng du học Đài Loan(05-10-2016)

Theo đề nghị của Đại học Quốc lập Trung ương, Đài Loan (National Central University – NCU) về việc tổ chức gặp gỡ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), ĐHĐN thông báo với các đơn vị một số nội dung sau...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng DAAD(04-10-2016)

For further information on the different scholarships and the detailed programme please visit www.funding-guide.de Please select your country of origin for all available scholarships at your location...

Xem tiếp >>

Thông báo xét chọn học bổng “SaiGon Co.op – chắp cánh tương lai” năm 2016(29-09-2016)

Theo đề nghị của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tại Công văn số 2109/LH ngày 23/9/2016 về việc đề nghị Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) giới thiệu sinh viên để xét trao học bổng "Saigon Co.op-Chắp cánh tương lai" năm 2016...

Xem tiếp >>

Công ty TNHH Sanicon, Nhật Bản thông báo tuyển dụng(28-09-2016)

1. Mục đích: Tuyển dụng nhân sự cho chi nhánh mới thành lập của công ty tại Quy Nhơn, Bình Định. Sau khi được tuyển dụng, ứng viên sẽ tham gia khóa tập huấn tại công ty mẹ tại Nhật Bản trong 06 tháng...

Xem tiếp >>

Thông báo về học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý Giáo dục tại các Trường Đại học(23-09-2016)

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội vui mừng thông báo thông tin về học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý Giáo dục tại các Trường Đại học: "University Leadership and Management Training Programme” (UNILEAD) 2017...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng YSEALI mùa xuân 2017 dành cho thủ lĩnh trẻ(23-09-2016)

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình học bổng YSEALI mùa xuân 2017 dành cho thủ lĩnh trẻ chủ đề Thúc đẩy tinh thần công dân tích cực, chủ đề Môi trường và chủ đề Doanh nghiệp xã hội và Phát triển kinh tế...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng "Vì ngày mai tươi sáng" của The Children of Vietnam (COV) cho tân sinh viên năm học 2016-2017(19-09-2016)

Tổ chức Trẻ em Việt Nam (The Children of Vietnam - COV) là tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1998, có Văn phòng đại diện tại Việt Nam (giấy phép số 11/BNG-VPDA cấp ngày 11/01/2013) với sứ mệnh giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh...

Xem tiếp >>

Khóa học trực tuyến miễn phí: HOW TO SUCCEED IN THE GLOBAL WORKPLACE (Kỹ năng thành công trong môi trường làm việc toàn cầu)(15-09-2016)

Khóa học trực tuyến miễn phí: HOW TO SUCCEED IN THE GLOBAL WORKPLACE (Kỹ năng thành công trong môi trường làm việc toàn cầu) là lựa chọn hoàn hảo cho sinh viên, sinh viên mới tốt nghiệp, những người đi làm trở lại hoặc bất kỳ ai mong muốn nâng cao kỹ năng

Xem tiếp >>

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo kỹ năng làm việc theo phong cách Nhật(13-09-2016)

Trong xu thế hội nhập cùng với sự đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam hiện nay, nguồn nhân lực tham gia vào thị trường này là rất lớn. Đáp ứng nhu cầu cấp thiết và tạo điều kiện cho sinh viên /người đã đi làm có thể tìm kiếm...

Xem tiếp >>

Thông báo bão số 4: Sinh viên, học viên Đại học Đà Nẵng được nghỉ học trong ngày 13/9/2016(12-09-2016)

Trước tình hình cơn bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng với sức gió rất mạnh. Để chủ động phòng chống bão, Giám đốc ĐHĐN đề nghị các cơ sở giáo dục thành viên, các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các công tác...

Xem tiếp >>

Hội thảo du học Nhật Bản 2016(12-09-2016)

Hội thảo du học Nhật Bản 2016...

Xem tiếp >>

Vững tâm hơn trên con đường học tập với Học bổng JFE, Nhật Bản(06-09-2016)

Đó chính là phát biểu của bạn Hồ Quang Thịnh, sinh viên (SV) chuyên ngành Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại buổi giới thiệu học bổng của Tập đoàn Thép JFE, Nhật Bản cho sinh viên ĐHĐN chiều ngày 05/9/2016 vừa qua...

Xem tiếp >>

Thông báo mời các bạn sinh viên hưởng ứng đăng ký tham gia “Đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 5” năm 2016(06-09-2016)

Theo thông lệ hàng năm, tập đoàn Kumho Asiana tổ chức đại hội thi nói tiếng Hàn toàn quốc vào cuối tháng 9 năm 2016. Đại học Đà Nẵng thông báo và mời các bạn sinh viên hưởng ứng đăng ký tham gia cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo Hội thảo Asea Uninet tại Thái Lan(05-09-2016)

Hiệp hội các trường đại học Á-Âu, Áo (ASEAN-European University Network: www.asea-uninet.org ), thông báo về Hội thảo Phát triển liên ngành với chủ đề "Sự thích hợp của Vườn ươm thương mại trong khu vực Đông Nam Á (comm- PLAN: www.zgis.net/comm-plan)...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng du học Nhật Bản Trường Nhật Ngữ JOA, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản(05-09-2016)

Học sinh tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học hoặc đang là sinh viên các trường. Nếu là sinh viên thì có xác nhận của trường đang theo học. Đối với học sinh tốt nghiệp cấp 3 điểm phẩy trung bình các năm phải đạt từ 6.0 trở lên...

Xem tiếp >>

Tin buồn(02-09-2016)

Đại học Đà Nẵng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: GS.TSKH. PHAN KỲ PHÙNG...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng bậc sau Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh nước ngoài 2016-2017(23-08-2016)

Mục đích của học bổng là nhằm tạo cơ hội và hỗ trợ cho các các nhà nghiên cứu đã có học vị tiến sĩ trẻ và xuất sắc của Việt Nam trao đổi hợp tác nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu hàng đầu tại các trường đại học và các tổ chức khác của Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Cơ hội đăng ký tuyển sinh đợt 02 vào Chương trình Tiên tiến Việt - Mỹ(18-08-2016)

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐỢT 2: - CTTT ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông (D905206): 45 chỉ tiêu - CTTT ngành Kỹ thuật Hệ thống Nhúng (D905216): 15 chỉ tiêu...

Xem tiếp >>

Thông báo về buổi giới thiệu chương trình học bổng Đại học Fukui, Nhật Bản(18-08-2016)

Trường đại học Fukui, Nhật Bản đã trở thành một trong những đối tác lớn của Đại học Đà Nẵng trong những năm gần đây. Nhân chuyến công tác tại Việt Nam lần này, đại diện trường sẽ có buổi gặp gỡ và giới thiệu một số chương trình học bổng của trường...

Xem tiếp >>

Thông báo về buổi giới thiệu chương trình học bổng chính phủ Nhật Bản JDS 2016(16-08-2016)

Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS là chương trình học bổng toàn phần thường niên do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho đối tượng là cán bộ, công chức tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam...

Xem tiếp >>

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2016(15-08-2016)

Đại học Đà Nẵng công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2016...

Xem tiếp >>

Kế hoạch nhập học năm 2016(15-08-2016)

Đại học Đà Nẵng thông báo đến các thí sinh trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2016 kế hoạch nhập học như sau...

Xem tiếp >>

Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2017(15-08-2016)

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2017. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học...

Xem tiếp >>

Thông báo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2016(13-08-2016)

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết...

Xem tiếp >>

Thông báo Hội nghị quốc tế lần thứ 10 về nghiên cứu và các vấn đề thực tiễn của Hệ thống thông tin doanh nghiệp (10th IFIP WG 8.9 Working Conference, CONFENIS 2016)(27-07-2016)

CONFENIS 2016 là diễn đàn quốc tế về Hệ thống thông tin doanh nghiệp (EIS) hội tụ các nhà nghiên cứu và các học viên từ khắp nơi trên thế giới để cùng thảo luận về kết quả nghiên cứu mới nhất và đưa ra các ý tưởng...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2016 - Cụm thi số 40(18-07-2016)

Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2016 - Cụm thi số 40 do Đại học Đà Nẵng chủ trì tại các địa chỉ web sau đây...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình nghiên cứu Kết nối Viện – Trường giữa Việt Nam và Vương quốc Anh(18-07-2016)

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam, hiện đã có 13 dự án nghiên cứu Kết nối Viện trường (Institutional links) được triển khai trong 2 năm qua. ĐSQ Anh xin trân trọng giới thiệu Thông báo mời nộp hồ sơ năm thứ 3 Chương trình nghiên cứu...

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911 năm 2016(13-07-2016)

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911 năm 2016...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng Fulbright(13-07-2016)

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam cho các chương trình học bổng sau...

Xem tiếp >>

Lịch khai giảng và học của lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, Khoa(12-07-2016)

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và danh sách đăng ký tham dự lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, Khoa của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc do Đại học Đà Nẵng tổ chức...

Xem tiếp >>

Chương trình ngày hội tuyển sinh Đại học Đà Nẵng năm 2016(09-07-2016)

Chương trình ngày hội tuyển sinh Đại học Đà Nẵng năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 30, 31/7/2016 tại Khuôn viên Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn – Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Na Uy(08-07-2016)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 02 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 9 năm 2016 tại thành phố Hội An...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ(30-06-2016)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ...

Xem tiếp >>

Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ của các đối tác nước ngoài (Năm 2016-2017), Khoa Sau Đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu (GSGES), Đại học Kyoto(29-06-2016)

Chúng tôi kêu gọi các đề án nghiên cứu liên quan đến môi trường từ các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến môi trường, và những nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto...

Xem tiếp >>

Danh sách ứng viên của Đại học Đà Nẵng đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016(29-06-2016)

Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị các Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016...

Xem tiếp >>

Tổ chức GIZ, CHLB Đức tài trợ học bổng cho khóa học về điện gió(22-06-2016)

Tổ chức GIZ, CHLB Đức tài trợ học bổng cho khóa học về điện gió dành cho sinh viên/học viên năm cuối (bậc đại học hoặc cao học) có tiếng Anh tốt, học trong khoảng 2 tuần từ 12-23/9/2016 tại Hà Nội...

Xem tiếp >>

Thông báo kết luận họp Hội đồng sơ tuyển viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghề nghiệp(20-06-2016)

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Hội đồng xét hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ chức họp sơ tuyển. Giám đốc Đại học Đà Nẵng - Chủ tịch Hội đồng đã kết luận những nội dung liên quan...

Xem tiếp >>

Thông báo nhập học lớp Nghiệp vụ Sư phạm 2016(20-06-2016)

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dành cho Giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức...

Xem tiếp >>

Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo kỹ năng làm việc theo phong cách Nhật(16-06-2016)

Trong xu thế hội nhập cùng với sự đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam hiện nay, nguồn nhân lực tham gia vào thị trường này là rất lớn. Đáp ứng nhu cầu cấp thiết và tạo điều kiện cho sinh viên hoặc người lao động đã đi làm...

Xem tiếp >>

Thông tin về chương trình đào tạo ngắn hạn tại Đài Loan(15-06-2016)

Thông tin về chương trình đào tạo ngắn hạn tại Đài Loan...

Xem tiếp >>

Tọa đàm “Kinh nghiệm công bố khoa học quốc tế và xây dựng nhóm nghiên cứu khoa học tại Việt Nam”(10-06-2016)

Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi tọa đàm “Kinh nghiệm công bố khoa học quốc tế và xây dựng nhóm nghiên cứu khoa học tại Việt Nam” vào ngày 09/6/2016 tại ĐHĐN...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Na Uy(08-06-2016)

Đại học Đà Nẵng thông báo chương trình tuyển chọn 02 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 9 năm 2016 tại thành phố Hội An...

Xem tiếp >>

Khoa Sau Đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu, Đại học Kyoto: Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ của các đối tác nước ngoài (Năm 2016 - 2017)(06-06-2016)

Chúng tôi kêu gọi các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài thực hiện nghiên cứu các đề tài liên quan đến môi trường và các nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto và trường đối tác...

Xem tiếp >>

Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo kỹ năng làm việc theo phong cách Nhật(02-06-2016)

Trong xu thế hội nhập cùng với sự đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam hiện nay, nguồn nhân lực tham gia vào thị trường này là rất lớn. Đáp ứng nhu cầu cấp thiết và tạo điều kiện cho sinh viên / người đã đi làm có thể tìm kiếm...

Xem tiếp >>

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng(30-05-2016)

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo về chương trình học tập ngắn hạn bằng học bổng toàn phần của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan "Green Energy Technologies: Biofuel and Renewable Energy Technologies"(23-05-2016)

Thông báo về chương trình học tập ngắn hạn bằng học bổng toàn phần của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan "Green Energy Technologies: Biofuel and Renewable Energy Technologies (July 8 to July 16, 2016)"...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, Khoa(19-05-2016)

Nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc các cơ sở giáo dục dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng và thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2016,...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc đăng ký học lớp Nghiệp vụ Sư phạm dành cho Giảng viên đại học, cao đẳng(19-05-2016)

Thông báo về việc đăng ký học lớp Nghiệp vụ Sư phạm dành cho Giảng viên đại học, cao đẳng...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia niên khóa 2017(12-05-2016)

Cơ quan giáo dục quốc tế Australia Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông báo Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2017...

Xem tiếp >>

Thông báo danh sách và chúc mừng các em sinh viên đạt giải kỳ thi Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016(10-05-2016)

Mời các bạn sinh viên đạt giải đến dự Lễ và nhận thưởng (Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN kèm tiền thưởng theo quy định): Vào 7h15 ngày 15 tháng 5 năm 2016 (Chủ Nhật) tại Hội trường Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Tham gia thử thách sáng tạo YSEALI và cơ hội giành một chuyến đi tới nước Mỹ 2016(04-05-2016)

YSEALI Innovation Challenge là một phần của Sáng kiến ​​lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Mục tiêu của YSEALI Innovation Challenge là thúc đẩy các giải pháp dựa trên công nghệ tiên tiến để giải quyết một số thách thức phức tạp nhất của khu vực...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng Sau đại học và Sau tiến sĩ tại Áo(04-05-2016)

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng sau đại học và sau tiến sĩ của Hiệp hội Asea-Uninet dành cho ứng viên Việt Nam...

Xem tiếp >>

10 sinh viên Đại học Đà Nẵng nhận học bổng của Bộ Khoa học & Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức)(29-04-2016)

Văn phòng Hessen (CHLB Đức) tại Việt Nam phối hợp với Ban Công tác Học sinh sinh viên - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức trao học bổng cho 38 sinh viên tiêu biểu của các trường cao đẳng, đại học tại khu vực miền Trung vừa diễn ra sáng qua (28/4)...

Xem tiếp >>

Trường Đại học Hosei, Nhật Bản thông báo về chương trình sau Đại học dành cho các ứng viên chuyên ngành Kỹ thuật(25-04-2016)

Trường Đại học Hosei, Nhật Bản thông báo về chương trình sau Đại học dành cho các ứng viên chuyên ngành Kỹ thuật...

Xem tiếp >>

Thông báo nộp hồ sơ chương trình Intership của trường đại học Chung Cheng, Đài Loan(20-04-2016)

Thông báo nộp hồ sơ chương trình Intership của trường đại học Chung Cheng, Đài Loan...

Xem tiếp >>

Thông báo Khóa học hè 2016 của Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc(16-04-2016)

Đại học Chung-ang, Hàn Quốc trân trọng thông báo Khóa học hè 2016 dành cho sinh viên quốc tế hiện đang tuyển sinh viên tham dự. Tiếp nối thành công của các chương trình năm trước, khóa học cung cấp cho sinh viên một môi trường giao lưu học hỏi về...

Xem tiếp >>

Chương trình hè "Tokai Cool Japan" tại trường Đại học Tokai, Nhật Bản(14-04-2016)

Chương trình hè "Tokai Cool Japan" tại trường Đại học Tokai, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Học bổng ngắn hạn (6 tháng - 1 năm) của trường đại học Hosei, Nhật Bản(14-04-2016)

Học bổng ngắn hạn (6 tháng - 1 năm) của trường đại học Hosei, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Thông báo điều chỉnh giờ Khai mạc Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015(08-04-2016)

Lễ khai mạc Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015 sẽ bắt đầu lúc 7h30, thứ Bảy, ngày 09/4/2016 (sớm hơn 30 phút so với lịch làm việc cũ)...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng Chương trình hè dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật và công nghệ tại Đại học Dankook, Hàn Quốc(07-04-2016)

Đại học Dankook là một trường đại học tư thục ở Seoul, Hàn Quốc. Đại học Dankook đã liên tục được công nhận là một trong những trường đại học hàng đầu ở châu Á xếp hạng thứ 148 trong khu vực châu Á qua Bảng xếp hạng...

Xem tiếp >>

Buổi phỏng vấn học bổng Tiến sĩ dành cho cán bộ, giảng viên của ĐHĐN(07-04-2016)

Trường Đại học Feng Chia University, Đài Loan sẽ tổ chức buổi phỏng vấn học bổng Tiến sĩ dành cho cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Tuyển sinh viên tham gia khóa học hè tại Đại học Sejong, Hàn Quốc(07-04-2016)

Đại học Sejong là một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng ở Seoul và cũng là một trong những trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất châu Á. Được thành lập vào tháng 5 năm 1940, Đại học Sejong tự hào được mang tên...

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng Kemitraan Negara Berkembang của chính phủ Indonesia năm học 2016-2017(07-04-2016)

Ban Hợp tác quốc tế Đại học Đà Nẵng xin thông báo thông tin học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) của chính phủ Indonesia năm 2016. Vui lòng xem nội dung bên dưới...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng ngắn hạn của trường Đại học Nagaoka, Nhật Bản dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng(06-04-2016)

Chương trình học bổng ngắn hạn của trường Đại học Nagaoka, Nhật Bản dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân(06-04-2016)

Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...

Xem tiếp >>

Thông báo về mức thu học phí cao học Khóa 29(06-04-2016)

Thông báo về mức thu học phí cao học Khóa 29...

Xem tiếp >>

Ban tổ chức Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016 thông báo về lịch thi, danh sách dự thi, cơ cấu giải thưởng và một số quy định trong kỳ thi(05-04-2016)

Ban tổ chức (BTC) Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2016 thông báo về lịch thi, danh sách dự thi, cơ cấu giải thưởng và một số quy định trong kỳ thi...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại trường đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ dự án Erasmus +(04-04-2016)

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng ngắn hạn của dự án Erasmus + dựa trên kết quả nộp đề án thành công của Ban Hợp tác Quốc tế phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật về phòng chống tham nhũng(28-03-2016)

Nhằm chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên giảng dạy học phần Pháp luật đại cương tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Đại học Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng kiến thức giảng dạy Pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày...

Xem tiếp >>

Thông tin về Hội thảo khoa học RUNSUD - 2016 tại Đại học Đà Nẵng(26-03-2016)

Hội thảo khoa học RUNSUD là hội thảo thường kỳ giữa Đại học Nice Sophia Antipolis và Đại học Đà Nẵng. RUNSUD lần thứ 3 - 2016 sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 21-22 tháng 4 năm 2016...

Xem tiếp >>

Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức(24-03-2016)

Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN(22-03-2016)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN....

Xem tiếp >>

Thông báo hình thức, thời gian làm bài và nội dung trọng tâm các môn thi "Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016"(21-03-2016)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016, Ban Tổ chức thông báo...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại trường đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ dự án Erasmus +(16-03-2016)

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng ngắn hạn của dự án Erasmus + dựa trên kết quả nộp đề án thành công của Ban Hợp tác Quốc tế phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chức năng trực thuộc Đại học Đà Nẵng(14-03-2016)

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chức năng trực thuộc Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông tin về buổi hòa nhạc do Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tổ chức(11-03-2016)

Trong khuôn khổ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập Văn phòng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2016, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cùng phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức...

Xem tiếp >>

Kế hoạch đăng ký ôn và thi Chứng chỉ Tin học ứng dụng Trình độ B tháng 3/2016 (11-03-2016)

Đại học Đà nẵng xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thi chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B kế hoạch đăng ký ôn và thi khóa thi tháng 3 năm 2016...

Xem tiếp >>

Thông tin các chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan(09-03-2016)

Thông tin các chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan...

Xem tiếp >>

Buổi giới thiệu thông tin về Chương trình thạc sĩ ABP - ĐH Shizuoka, Nhật Bản và các thông tin về thủ tục xin học bổng 2 chính phủ Việt Nam-Nhật Bản(07-03-2016)

Giới thiệu các chương trình học bổng của hai chính phủ VN-NB, giới thiệu chương trình thạc sĩ ABP - Đại học Shzuoka (ko thu học phí năm đầu, đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh cho 4 ngành: KH Tự nhiên, Nông lâm, Tin học và Công nghệ, Ngành công nghệ...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý(07-03-2016)

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý(07-03-2016)

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc xét tuyển chọn ứng viên dự tuyển theo Đề án 911 năm 2016(03-03-2016)

Thông báo về việc xét tuyển chọn ứng viên dự tuyển theo Đề án 911 năm 2016...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng sau đại học và sau tiến sĩ tại Áo(01-03-2016)

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng sau đại học và sau tiến sĩ của Hiệp hội Asea-Uninet dành cho ứng viên Việt Nam...

Xem tiếp >>

Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng(29-02-2016)

Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo mời các bạn học sinh, sinh viên hưởng ứng, đăng ký tham dự “Kỳ thi Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016”(26-02-2016)

Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là hoạt động truyền thống có ý nghĩa được tổ chức 02 năm/lần nhằm xây dựng và phát triển phong trào thi đua học tập trong học sinh, sinh viên (HSSV);...

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng của Đại học Meiji Gakuin, Nhật Bản(25-02-2016)

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo với Đại học Đà Nẵng, hàng năm trường Đại Học Meiji Gakuin, Nhật Bản, sẽ cấp 01 học bổng du học 01 học kỳ hoặc 01 năm ở Nhật Bản cho sinh viên của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Trường Đại hoc Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan thông báo lịch phỏng vấn ứng viên sau đại học(24-02-2016)

Trường Đại hoc Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan thông báo lịch phỏng vấn ứng viên sau đại học...

Xem tiếp >>

Học bổng chính phủ Hàn Quốc(23-02-2016)

Học bổng chính phủ Hàn Quốc...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại trường đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ dự án Erasmus +(22-02-2016)

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng ngắn hạn của dự án Erasmus + dựa trên kết quả nộp đề án thành công của Ban Hợp tác Quốc tế phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng GE Foudation Scholar-Leaders năm 2016(19-02-2016)

Viên Giáo dục Quốc tế (IIE) Việt Nam trân trọng thông báo chương trình học bổng GE Foundation Scholar-Leaders năm 2015. Chương trình do IIE đại diện cho Quỹ GE, một tổ chức từ thiện thuộc tập đoàn General Electric Company (GE) điều hành tại Việt Nam...

Xem tiếp >>

Hướng dẫn thủ tục xin thị thực đi Nhật(18-02-2016)

Để được nhập cảnh vào Nhật Bản, người Việt Nam phải xin Visa. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục xin Visa...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016(18-02-2016)

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016(18-02-2016)

Căn cứ Quyết định số 599/TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (gọi tắt là Đề án 599), Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015...

Xem tiếp >>

Thông tin hội thảo ICT-Bio Asia 2016(17-02-2016)

Thông tin hội thảo ICT-Bio Asia 2016...

Xem tiếp >>

Thông báo về chương trình tiếp nhận sinh viên của trường Đại học Hosei, Nhật Bản(17-02-2016)

Thông báo về chương trình tiếp nhận sinh viên của trường Đại học Hosei, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng Đài Loan(16-02-2016)

Thông tin học bổng Đài Loan...

Xem tiếp >>

Mời tham dự buổi Gặp mặt đầu Xuân và chúc mừng các Tân Giáo sư, Phó Giáo sư và Tân Tiến sĩ (05-02-2016)

Nhân dịp Xuân mới Bính Thân – 2016, Giám đốc Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời các Tân Giáo sư, Phó Giáo sư và Tân Tiến sĩ năm 2015 của Đại học Đà Nẵng đến tham dự buổi Gặp mặt đầu Xuân và chúc mừng các Tân Giáo sư, Phó Giáo sư và Tân Tiến sĩ

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh Khóa 1 - Khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp(05-02-2016)

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Khóa 1)...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh viên tham dự hội trại chủ đề “Cải tiến ngành du lịch cho sự phát triển bền vững” tại Thái Lan 2016(03-02-2016)

Thông báo tuyển sinh viên tham dự hội trại chủ đề “Cải tiến ngành du lịch cho sự phát triển bền vững” tại Thái Lan 2016...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình học bổng tiến sĩ của trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan cho các nước thành viên ASEAN (giai đoạn 2)(01-02-2016)

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo Chương trình học bổng tiến sĩ của trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan cho các nước thành viên ASEAN (giai đoạn 2) như sau...

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng Đại học Khon Kaen, Thái Lan năm 2016(01-02-2016)

Đại học Khon Kaen (KKU), được thành lập vào năm 1964, là một trong những trường đại học lớn ở khu vực Đông Bắc Thái Lan. Hiện nay, KKU là một trong chín Đại học nghiên cứu tại Thái Lan...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng khóa học ngắn hạn online về khởi nghiệp của Viện Zifet – Trường Đại học Koblenz – Landau, Đức(27-01-2016)

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường thành viên Đại học Đà Nẵng, 2. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh,...

Xem tiếp >>

Thông báo gia hạn thời gian làm thủ tục đi học tiến sĩ ở nước ngoài cho ứng viên trúng tuyển học bổng theo Đề án 911 năm 2014(25-01-2016)

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo gia hạn thời gian làm thủ tục đi học tiến sĩ ở nước ngoài cho ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước theo Đề án 911 như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng sau đại học của chính phủ Đài Loan năm 2016(20-01-2016)

Thông báo chương trình học bổng sau đại hoc của chính phủ Đài Loan năm 2016...

Xem tiếp >>

Học bổng chính phủ Úc năm 2016(19-01-2016)

Chương trình viện trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, và trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 theo đề án 911(14-01-2016)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 theo đề án 911...

Xem tiếp >>

Khóa tập huấn về "Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội" và "Tái định cư bắt buộc" tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong tháng 03/2016(13-01-2016)

Khóa tập huấn về "Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội" và "Tái định cư bắt buộc" tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong tháng 03/2016...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình đào tạo về Quản trị biển: Chính sách, Luật và Quản lý biển (18/5/2016 – 25/7/2016)(13-01-2016)

Với sự hỗ trợ của trường Đại học Dalhousie, Viện Biển quốc tế (IOI) tổ chức chương trình đào tạo về Quản trị Biển tại Canada.

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng NVSP đại học dành cho giảng viên đại học, cao đẳng(11-01-2016)

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng NVSP đại học dành cho giảng viên đại học, cao đẳng...

Xem tiếp >>

Chương trình Hợp tác Đổi mới Giai đoạn 2(09-01-2016)

Mời các ứng viên đăng ký tham gia “Dự án phát triển hệ sinh thái” thời gian từ ngày 18/01/2016 và kết thúc ngày 22/02/2016. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi cho chúng tôi thư thể hiện ý tưởng “Expression of Interest”...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng: Danh sách trúng tuyển viên chức đợt 3 năm 2015(08-01-2016)

Đại học Đà Nẵng: Danh sách trúng tuyển viên chức đợt 3 năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo tổ chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức(07-01-2016)

Thông báo tổ chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức...

Xem tiếp >>

Danh sách giảng viên cơ hữu của Đại học Đà Nẵng tính đến 31/12/2015(05-01-2016)

Danh sách giảng viên cơ hữu của Đại học Đà Nẵng tính đến 31/12/2015...

Xem tiếp >>

Ủy ban Nhân dân Thành phố Mimasaka, Tỉnh Okayama, Nhật Bản thông báo tuyển dụng(30-12-2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho công tác điều phối các hoạt động trao đổi và phát triển nhân lực Việt – Nhật, Ủy ban Nhân dân Thành phố Mimasaka, thuộc Tỉnh Okayama, Nhật Bản thông báo tuyển dụng 01 nhân sự đáp ứng...

Xem tiếp >>

Trường Đại học Kyoto thông báo chương trình học bổng ngắn hạn dành cho giảng viên Đại học Đà Nẵng(28-12-2015)

Trường Đại học Kyoto thông báo chương trình học bổng ngắn hạn dành cho giảng viên Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2015(25-12-2015)

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2015.

Xem tiếp >>

Các yêu cầu cần thiết trong tuyển dụng tu nghiệp sinh tiếng Nhật dành cho các sinh viên Đại học Đà Nẵng(21-12-2015)

Nhằm hướng đến việc giáo dục nguồn nhân lực mang tầm quốc tế có tri thức và năng lực tiếng Nhật cao, thành phố Mimasaka tiến hành tuyển dụng tu nghiệp sinh tiếng Nhật dành cho các đối tượng là sinh viên Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng giảng viên cho Khoa Y - Dược và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng(18-12-2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy tại Khoa Y - Dược và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng cần tuyển dụng giảng viên đợt 3 năm 2015.

Xem tiếp >>

Phát động hưởng ứng tham dự “Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC) năm 2016” trong sinh viên, học sinh Đại học Đà Nẵng(15-12-2015)

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (gọi tắt là Cuộc thi MOSWC) là cuộc thi thường niên về kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng Microsoft Office do Tập đoàn quốc tế Certiport (Mỹ) tổ chức. Mục đích cuộc thi nhằm thu hút học sinh, sinh viên...

Xem tiếp >>

Chương trình Tiến sĩ của trường Đại học Ludwig Maximilian, CHLB Đức(14-12-2015)

Chương trình Tiến sĩ của trường Đại học Ludwig Maximilian, CHLB Đức...

Xem tiếp >>

Học bổng Chính phủ Nhật năm 2016 (Monbukagakusho) hay còn gọi là MEXT(11-12-2015)

Học bổng Chính phủ Nhật năm 2016 (Monbukagakusho) hay còn gọi là MEXT...

Xem tiếp >>

Kế hoạch Về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015(03-12-2015)

Kế hoạch Về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng sau đại học và sau tiến sĩ tại Áo(30-11-2015)

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng sau đại học và sau tiến sĩ của Hiệp hội Asea-Uninet dành cho ứng viên Việt Nam...

Xem tiếp >>

Thông tin về Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Khu vực Miền Trung(30-11-2015)

Thông tin về Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Khu vực Miền Trung...

Xem tiếp >>

Thông báo các sự kiện của IPP(30-11-2015)

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo (IPP) là Chương trình Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Phần Lan. IPP giai đoạn hai kéo dài từ năm 2014 đến năm 2018...

Xem tiếp >>

Thông tin về Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) mời gọi nộp Hồ sơ quan tâm và thông báo chuỗi sự kiện trong tháng 12(25-11-2015)

Thông tin về Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) mời gọi nộp Hồ sơ quan tâm và thông báo chuỗi sự kiện trong tháng 12 nhằm giới thiệu các chương trình tài trợ và hỗ trợ của IPP2 trong năm 2016...

Xem tiếp >>

Bản tin số 6: Bế mạc Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ V-2015(18-11-2015)

Sau 7 ngày thi đấu, chiều ngày 13/11/2015, Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc đã bế mạc và trao giải cho các Đoàn...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng của chính phủ Ailen 2016 - 2017(12-11-2015)

Đại sứ quán Ailenthông báo chương trình học bổng của Chính phủ Ailen dành cho cho các ứng viên Việt Nam theo học sau đại học tại Ailen năm học 2016-2017, học bổng bao gồm...

Xem tiếp >>

Tháng 11/2015, chuỗi triển lãm Giáo dục Toàn cầu Việt Nam – Global Education Fairs Vietnam (GEF Vietnam) sẽ được tổ chức tại 3 thành phố lớn ở Việt Nam là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng(11-11-2015)

Chương trình do BMI – tổ chức sự kiện giáo dục hàng đầu thế giới với gần 30 năm hoạt động toàn cầu chịu trách nhiệm tổ chức. TGM đồng hành với BMI trong vai trò hợp tác truyền thông...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Nauy(11-11-2015)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 02 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 01 năm 2016 tại thành phố Hội An...

Xem tiếp >>

Thông báo mời tham dự hội thảo khoa học: "Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp"(11-11-2015)

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, cán bộ đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp và các trường đại học tham dự hội thảo khoa học với chủ đề: "Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên...

Xem tiếp >>

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức “Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2015”(09-11-2015)

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-CĐN ngày 08/10/015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức “Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2015”, Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng sau đại học và sau tiến sĩ tại Áo(09-11-2015)

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng sau đại học và sau tiến sĩ của Hiệp hội Asea-Uninet dành cho ứng viên Việt Nam...

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng ngắn hạn của Đại học Kyoto, Nhật Bản(06-11-2015)

Thông tin học bổng ngắn hạn của Đại học Kyoto, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng ngắn hạn của Đại học Kyoto, Nhật Bản(02-11-2015)

Thông tin học bổng ngắn hạn của Đại học Kyoto, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc thời gian khảo sát năng lực tiếng Anh dành cho giảng viên(23-10-2015)

Thông báo về việc thời gian khảo sát năng lực tiếng Anh dành cho giảng viên...

Xem tiếp >>

Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh do ĐSQ Hoa Kỳ tổ chức(21-10-2015)

Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh do ĐSQ Hoa Kỳ tổ chức...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015(20-10-2015)

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015-2016 như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình Học bổng YSEALI dành cho Thủ Lĩnh Trẻ(14-10-2015)

Thông báo Chương trình Học bổng YSEALI dành cho Thủ Lĩnh Trẻ...

Xem tiếp >>

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu của ĐHĐN(14-10-2015)

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu của ĐHĐN...

Xem tiếp >>

Thông báo Quỹ hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học: Thư mời nộp hồ sơ(13-10-2015)

Quỹ hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học (HEP) là sáng kiến của Hội đồng Anh Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác trong giáo dục, nghiên cứu và đổi mới giữa Vương quốc Anh và Việt Nam...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển ứng viên cho Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc (Bậc đại học)(25-09-2015)

Viện Giáo dục Quốc tế tuyển sinh sinh viên nước ngoài theo Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc GKS 2016 như sau, đề nghị các ứng viên tham khảo nội dung tuyển sinh đính kèm dưới đây để chuẩn bị hồ sơ nộp...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian khảo sát năng lực tiếng Anh cho giảng viên(23-09-2015)

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian khảo sát năng lực tiếng Anh cho giảng viên...

Xem tiếp >>

Về việc cho sinh viên nghỉ học do bão số 3 và yêu cầu triển khai trực chống bão(14-09-2015)

Theo thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, bão số 3 có khả năng đổ bộ vào địa bàn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vào chiều tối ngày 14/9/2015...

Xem tiếp >>

Kế hoạch về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020(13-09-2015)

Kế hoạch về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Xem tiếp >>

Thông báo về buổi giới thiệu “Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2016 - 2017”(10-09-2015)

Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS là chương trình học bổng toàn phần thường niên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam nhằm giúp công chức, viên chức nhà nước trẻ tuổi của Việt Nam sau khi hoàn thành khoá học sẽ tham gia...

Xem tiếp >>

Hội thảo du học Nhật Bản 2015(10-09-2015)

Hội thảo du học Nhật Bản 2015...

Xem tiếp >>

Khoa Đào tạo quốc tế, Đại học Đà Nẵng: Thông tin tuyển sinh 2015(04-09-2015)

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin – chuyên ngành Công nghệ thông tin doanh nghiệp (Business Information Technology); Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Công nghệ phần mềm (Software Engineering)...

Xem tiếp >>

Cơ hội mới cho thí sinh đăng ký vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy(01-09-2015)

Theo Quyết định số 3004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/8/2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo hai ngành mới trình độ đại học hệ chính quy...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2016-2017(28-08-2015)

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015 cho niên khóa 2016 - 2017 như sau...

Xem tiếp >>

Thư mời tham dự Hội nghị “Quan trắc và ứng dụng thông tin trong xây dựng cầu đường ở Đông Nam Á” của Hiệp hội Asia Uninet, Áo(27-08-2015)

Hiệp hội các trường đại học Á Âu - Asea Uninet, Áo xin gửi thư mời tham dự Hội thảo Phát triển học thuật liên ngành về chủ đề “Quan trắc và ứng dụng thông tin trong xây dựng cầu đường ở Đông Nam Á” dành cho các tổ chức thành viên tiêu biểu ở Đông Nam Á...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp Triết học Sau đại học dành cho giảng viên tập sự(24-08-2015)

Thông báo về việc mở lớp Triết học Sau đại học dành cho giảng viên tập sự...

Xem tiếp >>

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015(21-08-2015)

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng (14-08-2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho công tác điều phối các hoạt động trao đổi và phát triển nhân lực Việt – Nhật, Ủy ban Thành phố Mimasaka, thuộc Tỉnh Okayama, Nhật Bản thông báo tuyển dụng 02 nhân sự...

Xem tiếp >>

Danh sách dự thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015(14-08-2015)

Danh sách dự thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015...

Xem tiếp >>

Phỏng vấn và giới thiệu học bổng Sau đại học của Trường Đại học Feng Chia, Đài Loan(11-08-2015)

Đại học Đà Nẵng đã nhận được thông báo của Đại học Feng Chia, Đài Loan về kế hoạch tổ chức buổi phỏng vấn và giới thiệu học bổng Sau đại học của Trường dành cho cán bộ giảng viên và sinh viên nãm cuối của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo mời thầu(04-08-2015)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc các dự án đầu tư cơ sở vật chất năm 2015, nội dung cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Áo(29-07-2015)

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật tại Áo của Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo trong khuôn khổ Hiệp hội Asea-Uninet dành cho ứng viên Việt Nam năm 2015...

Xem tiếp >>

Diễn đàn "Du học Pháp" 2015 lần thứ 10(28-07-2015)

Mục tiêu của Diễn đàn là giúp các bạn học sinh và sinh viên Việt Nam có kế hoạch du học Pháp chuẩn bị tốt nhất hành trang lên đường. Diễn đàn sẽ do chính các bạn sinh viên Việt Nam đang du học Pháp, nhân dịp nghỉ hè Việt Nam để chia sẻ...

Xem tiếp >>

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo các trang mạng truy cập điểm thi THPT quốc gia năm 2015(24-07-2015)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 3668/BGDĐT-VP thông báo kế hoạch công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Thời gian bắt đầu truy cập lúc 14h30, ngày 22 tháng 7 năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng đề án 911 năm 2015(20-07-2015)

Thông báo về việc kết quả trúng tuyển học bổng đề án 911 năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng(16-07-2015)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả Danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2015(09-07-2015)

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng đã tiến hành các phiên họp vào ngày 07/7/2015 và ngày 08/7/2015 để thẩm định, đánh giá hồ sơ; nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên...

Xem tiếp >>

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ(07-07-2015)

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ...

Xem tiếp >>

Thông báo về chương trình học bổng ngắn hạn IATSS, Nhật Bản(24-06-2015)

Đại học Đà Nẵng xin thông báo về Chương trình học bổng dành cho lãnh đạo trẻ của Nhật Bản mang tên IATSS Forum. Đây là chương trình kéo dài 55 ngày bao gồm những hoạt động được thiết kế nhằm hai mục đích...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Áo(11-06-2015)

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật tại Áo của Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo trong khuôn khổ Hiệp hội Asea-Uninet dành cho ứng viên Việt Nam năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015(05-06-2015)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo về Học bổng Khóa học Mùa hè Fulbright's YSEALI Summer School 2015(03-06-2015)

Khóa học diễn ra từ ngày 3-14/8/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (Fulbright Economics Teaching Program) thực hiện...

Xem tiếp >>

Thông báo v/v tổ chức Chương trình tham quan nước ngoài hè năm 2015(03-06-2015)

Liên tịch Ban Giám đốc – Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã nhất trí tổ chức Chương trình tham quan nước ngoài dịp hè năm 2015 cho cán bộ viên chức (CBVC), cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Na Uy(03-06-2015)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 02 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 8 năm 2015 tại thành phố Hội An...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn sinh viên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Sinh viên Quốc tế ISES 2015 tại Bali, Indonesia(25-05-2015)

Hội nghị thượng đỉnh Năng lượng sinh viên quốc tế (ISES) là một sự kiện hướng đến giới trẻ toàn cầu được tổ chức hai năm một lần. Hội nghị là nơi quy tụ sinh viên từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau chia sẻ, tranh luận về vấn đề...

Xem tiếp >>

Đại học Kyoto thông báo Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ của các đối tác nước ngoài năm 2015 - 2016(18-05-2015)

Chúng tôi kêu gọi các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài thực hiện nghiên cứu các đề tài liên quan đến môi trường và các nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto và trường đối tác...

Xem tiếp >>

Mẫu hồ sơ xin học bổng MEXT du học Nhật Bản(13-05-2015)

Mẫu hồ sơ xin học bổng MEXT du học Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Buổi giới thiệu thông tin về Du học Nhật Bản của Trung tâm Hỗ trợ Du học Nhật Bản (JOOSS)(12-05-2015)

Buổi giới thiệu thông tin về Du học Nhật Bản của Trung tâm Hỗ trợ Du học Nhật Bản (JOOSS)...

Xem tiếp >>

Thông báo mời thầu mua sắm thiết bị thuộc các dự án đầu tư cơ sở vật chất năm 2015(11-05-2015)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc các dự án đầu tư cơ sở vật chất năm 2015, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Na Uy(07-05-2015)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 02 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 8 năm 2015 tại thành phố Hội An...

Xem tiếp >>

Thông báo về buổi giới thiệu và hướng dẫn làm hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT)(05-05-2015)

Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ có buổi giới thiệu và hướng dẫn thông tin về cách thức làm hồ sơ dự tuyển các chương trình học bổng của Chính phủ Nhật (MEXT) dành cho cán bộ giảng viên của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Tổng hợp thông tin tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng năm 2015 và Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015(04-05-2015)

Tổng hợp thông tin tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng năm 2015 và Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015...

Xem tiếp >>

Điều chỉnh thông tin tuyển sinh riêng vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015(28-04-2015)

Điều chỉnh thông tin tuyển sinh riêng vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2015(27-04-2015)

Căn cứ Quyết định số 599/TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (gọi tắt là Đề án 599), Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016(17-04-2015)

Thực hiện Quyết định số 866/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức họp các Hội đồng xác định danh mục đề tài cấp Bộ...

Xem tiếp >>

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016(15-04-2015)

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016...

Xem tiếp >>

Tổng hợp thông tin tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng năm 2015(14-04-2015)

Tổng hợp thông tin tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình trại hè tại Đài Loan(14-04-2015)

Thông báo chương trình trại hè tại Đài Loan...

Xem tiếp >>

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo phương thức TUYỂN SINH RIÊNG vào Đại học Đà Nẵng năm 2015(14-04-2015)

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo phương thức TUYỂN SINH RIÊNG vào Đại học Đà Nẵng năm 2015...

Xem tiếp >>

Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng(13-04-2015)

Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Đề án tuyển sinh riêng cao đẳng, đại học chính quy năm 2015(09-04-2015)

Đề án tuyển sinh riêng cao đẳng, đại học chính quy năm 2015...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng dành cho thủ lĩnh trẻ YSEALI - ANNOUNCEMENT OF THE 2015 YOUNG SOUTHEAST ASIAN LEADERS INITIATIVE (YSEALI) ACADEMIC FELLOWSHIP(09-04-2015)

Chương trình học bổng dành cho thủ lĩnh trẻ YSEALI - ANNOUNCEMENT OF THE 2015 YOUNG SOUTHEAST ASIAN LEADERS INITIATIVE (YSEALI) ACADEMIC FELLOWSHIP

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng Hubert Humphrey năm học 2016-2017(09-04-2015)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên ĐHĐN về chương trình học bổng Hubert Humphrey năm học 2016-2017. Ðây là chương trình học tập, nghiên cứu không cấp bằng dành cho những cán bộ trẻ, có triển vọng thăng tiến trong nghề...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 lần 5(06-04-2015)

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 lần 5...

Xem tiếp >>

Thông báo tham quan tàu Hải quân Hoa Kỳ(03-04-2015)

Đại học Đà Nẵng thông báo với toàn thể cán bộ viên chức thuộc các Ban Đại học Đà Nẵng về chuyến viếng thăm 02 tàu Hải quân Hoa Kỳ - tàu khu trục USS FITZGERALD (DDG62) và tàu tác chiến thế hệ mới USS FORT WORTH (LCS3) tại cảng Tiên Sa...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 19, tại Đà Nẵng(31-03-2015)

Thông báo về việc tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 19, tại Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo về chương trình học bổng Sau đại học của Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (Japan Advance Institute of Science and Technology – JAIST)(23-03-2015)

Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa 2 bên, JAIST sẽ có buổi giới thiệu về các chương trình học bổng Sau đại học (chuyên ngành Công nghệ Thông tin và một số chuyên ngành khác) dành cho...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015(21-03-2015)

Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2014 - 2015(21-03-2015)

Ngày 19 tháng 03 năm 2015, Ban công tác học sinh, sinh viên Đại hoc Đà Nẵng nhận được công văn số 1223/BGDĐT-HTQT ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đề nghị Đại học Đà Nẵng giới thiệu sinh viên xét trao học bổng...

Xem tiếp >>

Danh sách 65 cụm thi tỉnh kỳ thi THPT quốc gia và danh sách các trường đại học chủ trì cụm thi(20-03-2015)

Sau khi công bố 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo dự kiến 65 cụm thi địa phương do Sở Giáo dục chủ trì...

Xem tiếp >>

Thông báo về chương trình trại hè sinh viên của trường Đại học Tokai, Nhật Bản(19-03-2015)

Thông báo về chương trình trại hè sinh viên của trường Đại học Tokai, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Khóa học dành cho cán bộ quản lý và giảng viên các trường đại học do Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) tài trợ(18-03-2015)

Khóa học dành cho cán bộ quản lý và giảng viên các trường đại học do Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) tài trợ, hạn đăng ký: 30.03.2015...

Xem tiếp >>

Bộ Giáo dục công bố danh sách cụm thi THPT quốc gia(16-03-2015)

Ngày 16/3, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách cụm thi THPT quốc gia 2015. Theo đó, cả nước có 38 cụm thi, riêng Hà Nội và TP.HCM, mỗi đơn vị có 8 cụm thi...

Xem tiếp >>

Thông báo kê thông tin nguời phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đến năm 2014 để quyết toán thuế(16-03-2015)

Theo yêu cầu của Cục thuế để quyết toán thuế năm 2014, đề nghị người có thu nhập khai lại chính xác thông tin người phụ thuộc để cơ quan trả thu nhập có cơ sở tiến hành quyết toán thuế theo đúng quy định

Xem tiếp >>

Thông báo Về việc tuyển sinh đào tạo chương trình Genetic Đà Nẵng – Hệ chính quy Đối với đối tượng là sinh viên Đại học Đà Nẵng(12-03-2015)

Hiện nay, công nghệ thông tin được xem như là một công cụ không thể thiếu đối với tất cả các ngành, các lĩnh vực. Có được kỹ năng công nghệ thông tin tốt sẽ giúp sinh viên có ưu thế trong tìm kiếm việc làm tương lai...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015(03-03-2015)

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo Khóa học ngắn hạn Summer Academy về chủ đề Quản lý nguồn nước và môi trường tổ chức tại Suderburge, Đức do Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ(24-02-2015)

Thông báo Khóa học ngắn hạn Summer Academy về chủ đề Quản lý nguồn nước và môi trường tổ chức tại Suderburge, Đức do Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ...

Xem tiếp >>

1.300 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 (17-02-2015)

Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2015 với tổng 1.300 chỉ tiêu, dự kiến được phân bổ như sau: Anh (80), Ô-xtơ-rây-li-a (100), Niu Di-lân (50), Hoa Kỳ (100), Ca-na-đa (40), Pháp (190), Đức (190), Bỉ (45), Nga (30), Nhật Bản (130),...

Xem tiếp >>

Giấy báo nhập học lớp Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên(14-02-2015)

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 và danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức...

Xem tiếp >>

Thông báo khóa học tiếng Anh ngắn hạn tại Đại học Bruinei Darussalam(12-02-2015)

Thông báo khóa học tiếng Anh ngắn hạn tại Đại học Bruinei Darussalam...

Xem tiếp >>

Thông báo Học bổng Chính phủ Úc năm 2015(11-02-2015)

Thông báo Học bổng Chính phủ Úc năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng của Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Trung, trực thuộc Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch đầu tư(11-02-2015)

Thông báo tuyển dụng của Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Trung, trực thuộc Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch đầu tư...

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng Đại học Khon Kaen, Thái Lan năm 2015(11-02-2015)

Đại học Khon Kaen (KKU), được thành lập vào năm 1964, là một trong những trường đại học lớn ở khu vực Đông Bắc Thái Lan. Hiện nay, KKU là một trong chín Đại học nghiên cứu tại Thái Lan và là một trung tâm giáo dục lớn nhất ở khu vực...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh viên tham dự hội trại chủ đề “Phát triển bền vững nền kinh tế” tại Thái Lan(11-02-2015)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thư mời số 0526.01/2158 của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia, Thái Lan (National Institute of Development Administration – NIDA) phát hành ngày 25/12/2014 về việc thông báo tuyển sinh viên tham dự trại hè...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh viên tham dự hội trại chủ đề “Phát triển bền vững nền kinh tế” tại Thái Lan(11-02-2015)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thư mời số 0526.01/2158 của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia, Thái Lan (National Institute of Development Administration – NIDA) phát hành ngày 25/12/2014 về việc thông báo tuyển sinh viên tham dự trại hè...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh Chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Danang năm 2015(09-02-2015)

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, chương trình đào tạo quốc tế các chuyên ngành công nghệ thông tin của Trường Genetic Computer (Genetic Computer School), Singapore hợp tác với các đối tác Việt Nam đã khẳng định được vị thế và uy tín đào tạo...

Xem tiếp >>

Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2015(09-02-2015)

Trên cơ sở hợp tác với Trường Đại học Quốc tế TEG, Singapore và Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh do trường Đại học Sunderland cấp bằng năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo về chương trình học bổng Sau đại học của Chính phủ Đài Loan(05-02-2015)

Đại học Đà Nẵng nhận được thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan về học bổng chính phủ Đài Loan trong năm 2015 với những thông tin cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Hội thảo phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2015 tại Đại học Đà Nẵng(01-02-2015)

Sáng ngày 31/01/2015, ĐHĐN đã diễn ra Hội thảo phát động Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC) 2015. Hội thảo do ĐHĐN phối hợp với Ban tổ chức Cuộc thi (gồm: Bộ GD&ĐT, IIG Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Báo Tuổi Trẻ) tổ chức...

Xem tiếp >>

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên(30-01-2015)

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;...

Xem tiếp >>

Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng(29-01-2015)

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;...

Xem tiếp >>

Chương trình học bổng của đại học Shizuoka, Nhật Bản dành cho sinh viên khu vực Châu Á(29-01-2015)

Chương trình học bổng của đại học Shizuoka, Nhật Bản dành cho sinh viên khu vực Châu Á...

Xem tiếp >>

Thông báo khóa học trực tuyến miễn phí của Đại học Tây Úc(29-01-2015)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thông báo từ Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh về việc Đại học Tây Úc (University of Western Australia) hiện đang cung cấp một khóa học trực tuyến miễn phí về Kinh tế, Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo về buổi giới thiệu Chương trình học bổng Fulbright(19-01-2015)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHĐN về Buổi giới thiệu Chương trình học bổng Fulbright, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo về việc đăng ký mua vé tập thể về quê trong dịp Xuân Ất Mùi 2015 cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (14-01-2015)

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên (HSSV), đảm bảo thuận tiện, an toàn và giúp các em tránh gặp những khó khăn, phiền hà khi mua vé do nhu cầu đi lại vào dịp cuối năm tăng cao; theo kế hoạch số 63/KH-SGTVT ngày 12 tháng 01 năm 2015...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng phát động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn năm 2015” (14-01-2015)

Phong trào “Tết vì người nghèo và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn” là hoạt động hàng năm do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đã được triển khai thực hiện qua 12 năm, trở thành nét đẹp xã hội và hoạt động truyền thống của Hội...

Xem tiếp >>

Phát động hưởng ứng tham dự “Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC) năm 2015” trong sinh viên, học sinh Đại học Đà Nẵng (13-01-2015)

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (gọi tắt là Cuộc thi MOSWC) là cuộc thi thường niên về kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng Microsoft Office do Tập đoàn quốc tế Certiport (Mỹ) tổ chức...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng NVSP Đại học dành cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng (12-01-2015)

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng NVSP Đại học dành cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng...

Xem tiếp >>

Triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học(10-01-2015)

Triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học...

Xem tiếp >>

22/1/2015: Tổng kết và trao giải cuộc thi “Trình diễn Pháo hoa trên máy tính 2014”: Nao nức chờ két quả chung cuộc!(09-01-2015)

Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính 2014 được chính thức phát động vào ngày 23/7/2014, sau gần 6 tháng trải qua các vòng chấm, chọn, đến nay, BTC cuộc thi đã chọn ra được các tác phẩm xuất sắc nhất và Lễ tổng kết trao giải sẽ chính thức diễn ra...

Xem tiếp >>

Hội Chữ thập đỏ Đại học Đà Nẵng hướng ứng và phát động cuộc thi ảnh và thi viết “Xuân nhân ái” 2015(08-01-2015)

Nhằm tuyên truyền giá trị nhân văn, truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam được gìn giữ, phát huy từ ngàn đời nay thành phong trào nhân đạo sâu rộng của toàn xã hội, trong đó có vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;...

Xem tiếp >>

Thông báo: Khóa học dành cho cán bộ quản lý các trường đại học thuộc các nước Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam của cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)(07-01-2015)

Thông báo: Khóa học dành cho cán bộ quản lý các trường đại học thuộc các nước Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam của cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2015 và xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức (05-01-2015)

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2015 và xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức...

Xem tiếp >>

Báo cáo thống kê năm học năm 2014 - 2015(26-12-2014)

Báo cáo thống kê năm học năm 2014 - 2015...

Xem tiếp >>

Quy trình ban hành văn bản quy phạm nội bộ của Đại học Đà Nẵng (Kí hiệu: QT1-PC) (24-12-2014)

Quy trình ban hành văn bản quy phạm nội bộ của Đại học Đà Nẵng (Kí hiệu: QT1-PC)...

Xem tiếp >>

Cách tính thời điểm xét nâng lương trước thời hạn(24-12-2014)

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định: “…tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng...

Xem tiếp >>

Qui định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác (19-12-2014)

Qui định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác...

Xem tiếp >>

Công khai niêm yết danh sách nâng bậc lương Thường xuyên, trước thời hạn và PCTNVK năm 2014 (18-12-2014)

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31-7-2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 6611/QĐ-ĐHĐN ngày 11/11/2014...

Xem tiếp >>

Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức thi cuối khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên ĐHĐN(17-12-2014)

Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức thi cuối khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên ĐHĐN...

Xem tiếp >>

Thông báo mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships”(15-12-2014)

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014(12-12-2014)

Thông báo về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014...

Xem tiếp >>

Thông tư liên tịch: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư 36)(10-12-2014)

Thông tư liên tịch: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư 36)...

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014 (Đợt 2)(09-12-2014)

Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014 (Đợt 2)...

Xem tiếp >>

Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc(08-12-2014)

Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc...

Xem tiếp >>

Đại học Kyoto: Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ của các đối tác nước ngoài (Năm 2014 - 2015)(04-12-2014)

Chúng tôi kêu gọi các đề án nghiên cứu với các đề tài liên quan đến môi trường từ các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài. Mong muốn sẽ có những nhà nghiên cứu trẻ thực hiện nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto và trường đối tác...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Na Uy(25-11-2014)

Hiện nay Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đang triển khai chương trình hợp tác với tổ chức Kulturstudier, Nauy về việc phối hợp tổ chức khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển cho sinh viên các nước Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch vào tháng 2 năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2014(13-11-2014)

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng năm 2014 đã tiến hành các phiên họp vào ngày 10/11/2014 và ngày 11/11/2014 để thẩm định, đánh giá hồ sơ; nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên...

Xem tiếp >>

Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học Công nghệ cơ khí động lực lần thứ 8(13-11-2014)

Hội nghị khoa học công nghệ Câu lạc bộ về Cơ khí - Động lực lần thứ 8 là diễn đàn rộng lớn của đội ngũ người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng, giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực do trường Đại học Công nghiệp Hà Nội...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh viên tham gia giao lưu và nhận sinh viên Đại học Quốc gia Úc ở homestay tháng 01/2015(11-11-2014)

Trong khuôn khổ hợp tác trao đổi nghiên cứu giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Quốc gia Úc (Australian National University – ANU), Đại học Đà Nẵng sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia Úc tổ chức khóa học thực tế lần thứ 09 tại thành phố Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo Hội thảo du học Nhật Bản(11-11-2014)

Thông báo Hội thảo du học Nhật Bản

Xem tiếp >>

Đăng kí tham gia học chương trình EMMA 2014(11-11-2014)

Trường SUN (Seconda Università degli Studi di Napoli) là trường Đại học Ý thuộc nhóm 7 trường châu Âu & 10 trường châu Á tham gia Dự án EMMA2014, trong đó có Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng ngắn hạn của trường Đại học Kyoto, Nhật Bản dành cho sinh viên chuyên ngành Môi trường; Sinh – Môi trường và Hóa học của Đại học Đà Nẵng(10-11-2014)

Đại học Đà Nẵng xin thông báo về chương trình học bổng ngắn hạn của trường Đại học Kyoto, Nhật Bản dành cho sinh viên chuyên ngành Môi trường, Sinh – Môi trường và Hóa học của Đại học Đà Nẵng với những thông tin như sau...

Xem tiếp >>

Ngày 6/11 đến tại Phòng Hoàng Sa, TT Học liệu, Trường ĐH Bách khoa ( ĐH Đà Nẵng): 9 đội tuyển so tài trí tuệ vòng chung kết quốc gia TI MCU Contest(04-11-2014)

Vòng chung kết Cuộc thi thiết kế, chế tạo các hệ thống, thiết bị điện tử ứng dụng chip vi điều khiển (MCU) Texas Intrument (TI) dành cho khối Cao đẳng, Đại học toàn quốc năm 2014 (gọi tắt là TI MCU Contest 2014) sẽ chính thức diễn ra...

Xem tiếp >>

Thông báo Hội thảo du học Nhật Bản(28-10-2014)

Thông báo Hội thảo du học Nhật Bản

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ tại Áo(22-10-2014)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên ĐHĐN về chương trình học bổng tiến sĩ tại Áo của Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật dành cho ứng viên Việt Nam năm 2015, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng VEF năm 2015 và 2016(09-10-2014)

VEF là một cơ quan độc lập thuộc Chính phủ Hoa Kỳ với sứ mệnh xây dựng mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ tại Áo(06-10-2014)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên ĐHĐN về chương trình học bổng tiến sĩ tại Áo của Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật dành cho ứng viên Việt Nam năm 2015, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911 năm 2014 (Đợt 1)(06-10-2014)

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911 năm 2014 (Đợt 1)

Xem tiếp >>

Thông báo giới thiệu và xét chọn Học bổng KumHo Asiana (KVSC) lần thứ 8 năm 2014 cho tân sinh viên năm thứ nhất của các trường, đơn vị thành viên thuộc Đại học Đà nẵng(23-09-2014)

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana ( KVSC) được Tập đoàn Kumho Asiana thành lập vào tháng 12/2007 với số vốn góp là 2 triệu USD...

Xem tiếp >>

Học bổng Chính phủ Hàn Quốc năm 2015(18-09-2014)

Đại sứ quán Hàn Quốc thông báo về học bổng chính phủ Hàn Quốc 2015.

Xem tiếp >>

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng(18-09-2014)

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Hội thảo du học Nhật Bản lần thứ 1 năm 2014(18-09-2014)

Hội thảo du học Nhật Bản lần thứ 1 năm 2014

Xem tiếp >>

Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao New Zealand – Việt Nam(11-09-2014)

New Zealand và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Năm 2015, hai nước sẽ tiến hành kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội...

Xem tiếp >>

Thông báo xét học bổng “Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai” năm 2014 và Học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank năm học 2012-2013”(10-09-2014)

Trong không khí cả nước tưng bừng chào đón năm học mới 2014-2015, nhằm mục đích động viên, khuyến khích tinh thần vượt khó trong học tập, đồng thời để cổ vũ phong trào rèn luyện, phấn đấu vươn lên của học sinh sinh viên, Ban Công tác HSSV, ĐHĐN...

Xem tiếp >>

Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ(09-09-2014)

Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

Xem tiếp >>

Thông báo khóa học “Lập dự án nghiên cứu khoa học” năm 2015 tại Việt Nam.(09-09-2014)

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp với trường Đại học Tổng hợp Koeln tổ chức khóa học “ Lập dự án nghiên cứu khoa học” 2015 tại Việt Nam...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên năm học 2014-2015”(27-08-2014)

Đại học Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên năm học 2014-2015” - Đợt sinh hoạt chính trị cao điểm nhằm giáo dục, tuyên truyền và nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị tư tưởng, trách nhiệm công dân...

Xem tiếp >>

Chương trình ươm tạo “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng” - Cơ hội khởi nghiệp & huấn luyện trải nghiệm cho sinh viên Đại học Đà Nẵng học giỏi, đạo đức tốt và có ý tưởng, giải pháp kinh doanh sáng tạo(21-08-2014)

Trong những năm qua, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực khởi nghiệp cho sinh viên sắp tốt nghiệp, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) luôn quan tâm đến vấn đề việc làm cho sinh viên ra trường,...

Xem tiếp >>

Thư mời dự hội thảo khoa học “Nhận diện văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh của sự phát triển và của dân tộc trong giai đoạn mới”(19-08-2014)

Hội đồng Lý luận TƯ, Ban chủ nhiệm CT khoa học trọng điểm cấp nhà nước KX.04/11-15 phối hợp với ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh của sự phát triển và của dân tộc trong giai đoạn mới”

Xem tiếp >>

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo lần thứ 3 CIGOS - PARIS 2015(19-08-2014)

BTC trân trọng giới thiệu, kính mời viết bài và tham dự Hội thảo lần thứ 3 CIGOS - PARIS 2015 với chủ đề “INNOVATIONS IN CONSTRUCTION”. Hội thảo sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2015 tại Trường Ðại học Sư phạm Cachan, Cộng hòa Pháp...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển chọn sinh viên xuất sắc tham dự chương trình giao lưu hữu nghị tại Tokyo – Nhật Bản(06-08-2014)

Ban Công tác Học sinh, Sinh viên Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn các em sinh viên xuất sắc tham dự khóa đào tạo và giao lưu tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 9 năm 2014 (kể cả thời gian đi đường). Kinh phí do Ban tổ chức tài trợ...

Xem tiếp >>

Hội thảo khoa học “Kế toán – Kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập”(01-08-2014)

Hội thảo khoa học “Kế toán – Kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 8 năm 2014...

Xem tiếp >>

Thông báo mời các em sinh viên, học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2014 hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” (Cự ly 5km phong trào)(01-08-2014)

Cuộc thi Maraton quốc tế Đà Nẵng – 2014 là sự kiện thể thao văn hóa quy mô lớn thu hút đông đảo các vận động viên, du khách trong, ngoài nước và nhân dân Thành phố Đà Nẵng hưởng ứng tham gia...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014(27-06-2014)

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014 với số lượng 1.200 chỉ tiêu...

Xem tiếp >>

Chào mừng các thí sinh về dự thi tuyển sinh ĐHĐN năm 2014(19-06-2014)

Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ và bố trí hơn 4000 chỗ ở với nhiều ưu đãi tại các ký túc xá để phục vụ chu đáo cho các em thí sinh và người thân đến dự thi vào Đại học, Cao đẳng năm 2014...

Xem tiếp >>

Ngày Hội Sáng tạo CNTT Đà Nẵng - 2014: Nhiều cơ hội việc làm chuyên ngành CNTT, Biên dịch viên Nhật ngữ hấp dẫn đang chờ các ứng viên!(18-06-2014)

Ngày hội Sáng tạo Công nghệ thông tin - ICT INNOVATION Đà Nẵng 2014 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8g sáng ngày 21 tháng 6 sắp đến tại Công viên phần mềm, số 2 Quang Trung, Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Nauy(09-06-2014)

Hiện nay Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đang triển khai chương trình hợp tác với tổ chức Kulturstudier, Nauy về việc phối hợp tổ chức khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển cho sinh viên các nước Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch...

Xem tiếp >>

Thông báo buổi giới thiệu, tư vấn du học Hoa Kỳ(09-06-2014)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHĐN về Buổi giới thiệu, tư vấn du học Hoa Kỳ của Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam, nội dung cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Hội thảo quốc tế “Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử” và Triển lãm “Hoàng Sa - Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam”(07-06-2014)

Thời gian tổ chức từ ngày 19 - 21/6/2014 tại Khách sạn Grand Mercure, Lô A1, Khu Biệt thự Đảo Xanh sông Hàn, Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

2 sinh viên Đại học Đà Nẵng nhận học bổng GE Foundation Scholar-Leaders 2014(04-06-2014)

Hội đồng xét duyệt học bổng GE Foundation Scholar-Leaders (GEFSL) vừa chọn ra 10 sinh viên xuất sắc trên toàn quốc được nhận học bổng GEFSL 2014, trong số đó có 02 sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm hệ thống điện của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng”(03-06-2014)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho gói thầu số TNĐ01 – Mua sắm trang thiết bị dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm hệ thống điện của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng”...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo mời thầu(02-06-2014)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho các gói thầu thuộc các dự án đầu tư trang thiết bị năm 2014, nội dung cụ thể như sau...

Xem tiếp >>

Giấy báo nhập học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên(02-06-2014)

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 và danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức...

Xem tiếp >>

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Chương trình tham quan nước ngoài Hè – 2014(27-05-2014)

Liên tịch Ban Giám đốc ĐHĐN – Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN đã nhất trí tổ chức Chương trình tham quan nước ngoài trong dịp Hè năm 2014 cho CBVC. Cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng công bố tỉ lệ chọi kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2014(26-05-2014)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa công bố số lượng thí sinh đăng kí dự thi và tỉ lệ chọi kỳ thi Đại học, Cao đẳng (ĐH, CĐ) chính quy năm 2014. Năm nay, số lượng hồ sơ đăng kí dự thi vào ĐHĐN là 43.946, trong khi đó, ĐHĐN sẽ tuyển 11.920 chỉ tiêu...

Xem tiếp >>

Thông báo mời các bạn sinh viên đăng ký tham dự “Cuộc thi Nhà hoạch định tài chính triển vọng - 2014”(15-05-2014)

Tiếp nối thành công các năm 2012,2013; Đại học Đà Nẵng tiếp tục phối hợp cùng Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) và các Đại học hàng đầu Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ tổ chức: "Cuộc thi...

Xem tiếp >>

Chúc mừng các bạn sinh viên đạt giải trong Kỳ thi Olympic sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác và 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng(13-05-2014)

Chúc mừng các bạn sinh viên đạt giải trong Kỳ thi Olympic sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác và 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình học bổng Endeavor niên khóa 2015(12-05-2014)

Đại học Đà Nẵng nhận được thông báo từ Cơ quan Giáo dục Quốc tế Úc (AEI) thuộc Đại sứ quán Úc về việc Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2015 đã bắt đầu được triển khai. Đây là chương trình học bổng của Chính phủ Úc có tính cạnh tranh toàn cầu...

Xem tiếp >>

Kết quả xét tuyển dụng đặc cách đợt 1/2014(12-05-2014)

Kết quả xét tuyển dụng đặc cách đợt 1/2014...

Xem tiếp >>

Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức “Ngày Hội Sáng tạo Công nghệ thông tin - ICT INNOVATION” 21/6/2014(12-05-2014)

Sở Thông tin và Truyền thông TP cho biết: Ngày Hội Sáng tạo Công nghệ thông tin (CNTT) - ICT INNOVATION Đà Nẵng 2014 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 21/6/2014 tại Công viên Phần mềm Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Đại học Adelaide - Úc cấp 01 học bổng tiến sỹ cho cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng(09-05-2014)

Đại học Adelaide là một trong những đại học công lập, đa ngành đa lĩnh vực hàng đầu của Úc với quy mô gần 2400 giảng viên, 20000 sinh viên và là thành viên của nhóm Group of Eight (top 8 trường đại học uy tín của Úc)...

Xem tiếp >>

Hội thảo du học Nhật Bản năm 2014(07-05-2014)

Trong khuôn khổ hợp tác giáo dục giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các trường Đại học, Cao đẳng của Nhật Bản, hằng năm ĐHĐN phối hợp với các cơ sở giáo dục của Nhật Bản tổ chức Hội thảo du học Nhật Bản nhằm giới thiệu nền giáo dục và đào tạo Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Thông báo buổi nói chuyện của Đại sứ New Zealand(18-04-2014)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thư đề nghị của Đại sứ quán New Zealand về việc phối hợp tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về hội nhập kinh tế và kỹ năng đàm phán thương mại do ngài Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam trực tiếp trình bày...

Xem tiếp >>

Hơn 2000 thí sinh các trường thành viên Đại học Đà Nẵng đang háo hức, sẵn sàng tham dự Kỳ thi Olympic sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2014(16-04-2014)

Theo tin từ Ban tổ chức (BTC) kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) năm 2014, tính đến ngày 15/4/2014 đã có tổng cộng 2086 thí sinh chính thức đăng ký dự thi 23 môn thuộc 7 nhóm môn thi...

Xem tiếp >>

Thông báo Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014(02-04-2014)

Ngày 02 tháng 4 năm 2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Đại học Đà Nẵng đã sơ duyệt đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho các nhà giáo có tên dưới đây:

Xem tiếp >>

Thông báo đến các em sinh viên nội dung ôn tập các môn thi Kỳ thi Olympic Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014(01-04-2014)

Để giúp các em sinh viên chuẩn bị tốt cho Kỳ thi Olympíc sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014 tổ chức tại 04 cụm trường Đại học thành viên của ĐHĐN (Trường ĐH Bách khoa; Trường ĐH Kinh tế; Trường ĐH Sư phạm;...

Xem tiếp >>

Thông báo buổi giới thiệu, tư vấn du học đại học, chương trình học bổng và các chương trình nghiên cứu khoa học(01-04-2014)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo về Buổi giới thiệu, tư vấn du học đại học, chương trình học bổng và các chương trình nghiên cứu khoa học của văn phòng đại diện DAAD Hà Nội với giảng viên, sinh viên ĐHĐN, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Công văn đề nghị các đơn vị tham gia lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh(01-04-2014)

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Lãnh đạo các Ban và các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN thông báo đến các giảng viên có tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại các Trường thành viên,...

Xem tiếp >>

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức năm học 2013-2014(27-03-2014)

Ngày 17 tháng 03 năm 2014, Ban công tác học sinh, sinh viên Đại hoc Đà Nẵng nhận được công văn số 1137/BGDĐT-HTQT ngày 13 tháng 03 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc đề nghị Đại học Đà Nẵng giới thiệu sinh viên xét trao Học bổng...

Xem tiếp >>

Buổi giới thiệu về công ty Brain Works Asia Co., Ltd và Nihon Keiei Co. Ltd. (Nhật Bản)(18-03-2014)

Buổi giới thiệu về công ty Brain Works Asia Co., Ltd và Nihon Keiei Co. Ltd. (Nhật Bản)...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng tài năng IN-Wallonie-Bruxelles International (IN.WBI) niên học 2015-2016(17-03-2014)

Đại học Đà Nẵng đã nhận được Thông báo của Chương trình cấp học bổng tài năng IN-Wallonie-Bruxelles International (IN.WBI) niên học 2015-2016. ĐHĐN xin thông báo đến các ứng viên có quan tâm, cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo mời các em sinh viên hưởng ứng, đăng ký tham dự Kì thi Olympic Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2014 (Ngày 12,13/04/2014)(17-03-2014)

Nhằm động viên cổ vũ sinh viên phấn đấu học tập đạt kết quả cao, củng cố hoàn thiện kiến thức căn bản, nâng cao kiến thức và kỹ năng, tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa sinh viên các trường, đơn vị thành viên Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo giải bóng đá Huda sinh viên Đà Nẵng năm 2014(16-03-2014)

Thông báo giải bóng đá Huda sinh viên Đà Nẵng năm 2014...

Xem tiếp >>

Thông báo rà soát năng lực đào tạo theo ngành/chuyên ngành(14-03-2014)

Để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về năng lực đào tạo theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011, Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của học viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan(12-03-2014)

AIT là một trong những tổ chức quốc tế hàng đầu trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cam kết thúc đẩu sự thay đổi công nghệ và phát triển bền vững thông qua giáo dục sau đại học, nghiên cứu và tiếp cận cộng đồng từ hơn 54 năm với số sinh viên hiện tại...

Xem tiếp >>

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho giảng viên Đại học, Cao đẳng(12-03-2014)

Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên đại học, cao đẳng, Đại học Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên đại học, cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Điều lệ Đại hội thể dục thể thao cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ III - 2014(11-03-2014)

Điều lệ Đại hội thể dục thể thao cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ III - 2014

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông dưới 36 tháng hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng(11-03-2014)

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông dưới 36 tháng hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đủ 36 tháng hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng(11-03-2014)

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đủ 36 tháng hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng(11-03-2014)

Thông báo tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ III - 2014(05-03-2014)

Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ III - 2014 gồm các ông bà có tên sau đây:

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức khối hành chính của các Trường, các Đơn vị(04-03-2014)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2014 và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức khối hành chính của các Trường, các Đơn vị, Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng...

Xem tiếp >>

Thông báo Triển khai xét tặng các danh hiệu NGND - NGƯT và đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2014(25-02-2014)

Triển khai xét tặng các danh hiệu NGND - NGƯT và đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2014...

Xem tiếp >>

Thông báo về Đại hội thanh niên Châu Á tại Đại học De La Salle, Phi-líp-pin(21-02-2014)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo đến toàn thể sinh viên về Đại hội Thanh niên Châu Á tại Đại học De La Salle, Phi-líp-pin. Đây là hoạt động hữu ích nhằm giúp sinh viên phát triển tiềm năng lãnh đạo, tăng khả năng giao tiếp...

Xem tiếp >>

Thông tin về học bổng thạc sỹ của Học viện Khoa học Công nghệ tiên tiến,Nhật Bản.( JAIST)(20-02-2014)

Thông tin về học bổng thạc sỹ của Học viện Khoa học Công nghệ tiên tiến,Nhật Bản ( JAIST)

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng của Đại học Meiji Gakuin, Nhật Bản(19-02-2014)

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo với Đại học Đà Nẵng, hàng năm trường Đại Học Meiji Gakuin, Nhật Bản, sẽ cấp 01 học bổng du học 01 học kỳ hoặc 01 năm ở Nhật Bản cho sinh viên của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Học bổng Chính phủ Australia(19-02-2014)

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng của chương trình trợ giúp Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên...

Xem tiếp >>

Các chương trình học bổng du học Đài Loan(18-02-2014)

Chiều ngày 17/02/2014, Đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu về “Chương trình Học bổng VEST-500, Học bổng Đài Loan, học bổng tiếng Hoa và Lịch thi Năng lực Hoa ngữ” năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo về khóa học quốc tế bồi dưỡng về quản lý Unilead Vietnam 2014(12-02-2014)

Unilead Vietnam là chương trình đào tạo về Quản lý Dự án, Đảm bảo Chất lượng, Phát triển chương trình giảng dạy dành cho cán bộ lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục trẻ theo chương trình của Dự án DIES (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies)...

Xem tiếp >>

Thông báo mở lớp Triết học sau đại học cho giảng viên tập sự(12-02-2014)

Để tạo điều kiện cho viên chức ngạch Giảng viên trong thời gian thử việc có đủ chứng chỉ để được bổ nhiệm vào ngạch, Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng Triết học sau đại học tại Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo về khóa học Thạc sĩ Marketing – Nhượng quyền thương hiệu và Quản lý mạng lưới(11-02-2014)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo về khóa học Thạc sĩ Marketing –Nhượng quyền thương hiệu và quản lý mạng lưới tại Đại học Rennes 1 – Rennes – Pháp đến toàn thể giảng viên, sinh viên, nội dung cụ thể như sau :

Xem tiếp >>

Thông báo về các chương trình học bổng du học Đài Loan(10-02-2014)

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM sẽ tổ chức buổi giới thiệu về "Chương trình Học bổng VEST-500, Học bổng Đài Loan, học bổng tiếng Hoa và Lịch thi Năng lực Hoa ngữ" năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng trong thời gian sắp đến.Thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng Đại học Khon Kaen – Thái Lan năm 2014(10-02-2014)

Đại học Khon Kaen (KKU), được thành lập vào năm 1964, là một trong những trường đại học lớn ở khu vực Đông Bắc Thái Lan. Hiện nay, KKU là một trong chín Đại học nghiên cứu tại Thái Lan và là một trung tâm giáo dục lớn nhất ở khu vực tiểu vùng sông Mê Kông

Xem tiếp >>

Thông báo về khóa học trải nghiệm tại Nhật Bản 2014(10-02-2014)

Đại học J.F.Oberlin xin hân hạnh thông báo về chương trình du học hè diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7.2014 được tổ chức bởi Đại học J.F.Oberlin và 4 trường Đại học khác tại Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại đại học hàng đầu của Nhật Bản: Kanazawa University(08-02-2014)

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại đại học hàng đầu của Nhật Bản: Kanazawa University. Tuyển sinh theo đề án 911, đề án Mekong 1000 và một số chương trình học bổng khác của VIED...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh bậc đại học và sau đại học tại Ðại học Công nghệ Ðài Bắc, Ðài Loan năm học 2014 - 2015(24-01-2014)

Thông báo tuyển sinh bậc đại học và sau đại học tại Ðại học Công nghệ Ðài Bắc, Ðài Loan năm học 2014 - 2015

Xem tiếp >>

Thông báo về buổi nói chuyện của bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh với sinh viên Đại học Đà Nẵng(07-01-2014)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo đến toàn thể sinh viên về Buổi nói chuyện của bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông tin học bổng ngắn hạn về Văn hóa và Nghệ thuật của Bộ Ngoại Giao Indonesia(07-01-2014)

Indonesia là một đất nước của lễ hội với nhiều nền tôn giáo khác nhau. Trải qua nhiều thế kỷ tồn tại và phát triển, tuy chịu ảnh hưởng từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Ả Rập, Trung Quốc, Malaysia và Châu Âu nhưng Indonesia vẫn giữ được những nét văn hóa riêng

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình học bổng Fulbright (07-01-2014)

Đại học Đà Nẵng nhận được Thông báo của Chương trình Fulbright tại Việt Nam về việc cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học Thạc sỹ tại các Trường Đại học Hoa Kỳ, thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo nộp kinh phí phát sinh đợt 1 Khóa 27(31-12-2013)

Thông báo nộp kinh phí phát sinh đợt 1 Khóa 27 cho học viên cao học lớp K27.NNA.KT mở tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và lớp K27.KPT.ĐL liên kết với Trường Đại học Tây Nguyên.

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng Thạc sĩ AUF(27-12-2013)

Trong khuôn khổ chương trình "Bảo trợ và tăng cường giáo dục đại học xuất sắc", Văn phòng AUF tại Châu Á - Thái Bình Dương chính thức thông báo tuyển hồ sơ tuyển chọn học bổng Thạc sĩ (Master 1 và Master 2) cho các ứng viên của các trường đại học...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Nauy(18-12-2013)

Hiện nay Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đang triển khai chương trình hợp tác với tổ chức Kulturstudier, Nauy về việc phối hợp tổ chức khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển cho sinh viên các nước Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch vào tháng 2 năm 2014...

Xem tiếp >>

Thông báo số 2 về "Diễn đàn Thanh niên với các vấn đề quốc tế"(05-12-2013)

Mời các bạn sinh viên tích cực tham gia gửi bài dự thi: “Diễn đàn thanh niên với các vấn đề quốc tế”...

Xem tiếp >>

Kết nối các nhà khoa học trẻ: Hội thảo về công nghệ sinh học và viễn thông(05-12-2013)

Trong khuôn khổ chương trình Kết nối các nhà khoa học, Hội đồng Anh Việt Nam sẽ tổ chức 2 Hội thảo: Viễn thông được phối hợp tổ chức cùng Đại học Leeds, Vương quốc Anh và Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN dành cho các nhà khoa học trẻ từ ngày 18-20 tháng 02/2014

Xem tiếp >>

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013(04-12-2013)

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013

Xem tiếp >>

Thông báo về trình tự, thủ tục và triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013(04-12-2013)

Thực hiện các qui định của Chính phủ về việc kê khai tài sản,thu nhập, Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Trường thành viên và Đơn vị trực thuộc trình tự, thủ tục thực hiện việc kê khai và người có nghĩa vụ kê khai tài sản,thu nhập năm 2013 cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh viên tham gia giao lưu và nhận sinh viên ĐHQG Úc ở Homestay(04-12-2013)

Trong khuôn khổ hợp tác trao đổi nghiên cứu dựa trên biên bản ghi nhớ (MOU) đã kí giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Quốc gia Úc (Australian National University – ANU), Đại học Đà Nẵng sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia Úc tổ chức khóa học thực tế...

Xem tiếp >>

Thông báo buổi triển lãm giáo dục Ai-len(03-12-2013)

Học tập ở Ai-len không chỉ mang đến cho bạn một tấm bằng châu Âu, hơn thế nữa, nó còn là sự trải nghiệm cuộc sống, kết nối bạn bè, và đặc biệt giúp bạn phát triển kiến thức thực tế và những kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai...

Xem tiếp >>

Cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Giáo dục Ai-len tại Việt Nam(29-11-2013)

Đại học Đà Nẵng nhận được thông báo về cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Giáo dục Ai-len tại Việt Nam do công ty Noble Education phối hợp với Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm giương mặt sinh viên trở thành “Đại sứ giáo dục Ai-len tại VN 2014"

Xem tiếp >>

Chương trình “Học bổng tín dụng” dành cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Đại học Đà Nẵng lần thứ II(15-11-2013)

Nhằm mục đích xây dựng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như góp phần tạo ra cơ hội bình đẳng trong giáo dục, Quỹ học bổng quốc tế Mabuchi - Nhật Bản phối hợp với Đại học Đà Nẵng triển khai chương trình “học bổng tín dụng” dành cho các em SV...

Xem tiếp >>

Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo phòng chống, đối phó với siêu bão HAIYAN(08-11-2013)

Trước diễn biến phức tạp và bất thường của siêu bão HaiYan, Bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ...

Xem tiếp >>

Thông báo Khẩn V/v phòng chống siêu bão Haiyan (Hải Yến)(08-11-2013)

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đặc biệt lưu ý, siêu bão Haiyan là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm gần đây, bão hiện đang ở cấp 17 và di chuyển rất nhanh...

Xem tiếp >>

Bài viết và tài liệu tham khảo về Hưởng ứng ngày pháp luật CHXHCNVN(07-11-2013)

Bài viết và tài liệu tham khảo về Hưởng ứng ngày pháp luật CHXHCNVN...

Xem tiếp >>

Thông báo Hội thảo về vấn đề: “Phát triển xe điện ở Việt Nam và hướng tới xã hội Carbon thấp”(06-11-2013)

Trong khuôn khổ hợp tác song phương về nghiên cứu, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội MUMSS, Nhật Bản tổ chức buổi Hội thảo về vấn đề: “Phát triển xe điện ở Việt Nam và hướng tới xã hội Carbon thấp”...

Xem tiếp >>

Thông báo mời thầu mua sắm thiết bị cho gói thầu số YD05(04-11-2013)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho gói thầu số YD05 – Trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc Kế hoạch đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2013 cho Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo khóa học về quản lý dự án giáo dục đại học(29-10-2013)

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Thái Nguyên tổ chức khóa học về Quản lý Dự án giáo dục đại học (Project Management in Higher Education) có thực hành theo dự án của từng học viên trong năm 2014..

Xem tiếp >>

Thông báo về cuộc thi "Diễn đàn Thanh niên với các vấn đề Quốc tế"(29-10-2013)

Nhằm tạo cơ hội cho thanh niên thành phố Đà Nẵng trao đổi, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm đối với các vấn đền quốc tế hiện nay; đề xuất các giải pháp hữu hiệu góp phần giải quyết các vấn đề...

Xem tiếp >>

Thông báo về học bổng Thái Lan(24-10-2013)

Đại học Đà Nẵng đã nhận được Thông báo của trường Đại học Kỹ thuật Suranaree, Thái Lan về Học bổng Tiến sĩ dành cho các nước Đông Nam Á năm 2014 như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo khóa đào tạo tại Israel(24-10-2013)

Đại học Đà Nẵng nhận được công văn số 1806/SNG-HTQT của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo về việc cử cán bộ đăng kí tham gia khóa học “Giáo dục đặc biệt”...

Xem tiếp >>

Thông tin về học bổng ngắn hạn của trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản(24-10-2013)

Thông tin về học bổng ngắn hạn của trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Thông báo nộp kinh phí phát sinh đợt 1 đối với học viên các lớp sau đại học khóa 26(22-10-2013)

Ban kế hoạch tài chính - Đại học Đà Nẵng thông báo mức nộp kinh phí phát sinh đợt 1 đối với học viên các lớp sau đại học khóa 26 như sau :

Xem tiếp >>

Thông báo Học bổng GLOBAL UGRAD 2014 dành cho sinh viên đại học(18-10-2013)

Phòng Văn hoá Thông tin (PAS) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm ứng viên cho chương trình học bổng Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD), năm học 2014 - 2015...

Xem tiếp >>

Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013(16-10-2013)

Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng: Thông báo số 2, về việc phòng chống bão số 11(14-10-2013)

Tạm ngừng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc trong chiều ngày 14/10/2013 và sáng ngày 15/10/2013...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên(09-10-2013)

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 và danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức...

Xem tiếp >>

Thông báo mời tham dự buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Nhật Bản(08-10-2013)

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phối hợp với Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICE) tổ chức buổi giới thiệu thông tin về chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản, cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC Đại học Đà Nẵng(04-10-2013)

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức để làm giảng viên trường Đại học Việt Đức bằng ngân sách nhà nước năm 2013(02-10-2013)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức để làm giảng viên trường Đại học Việt Đức bằng ngân sách nhà nước năm 2013...

Xem tiếp >>

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC(01-10-2013)

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Xem tiếp >>

Thông báo về buổi giới thiệu thông tin du học Nhật Bản và các vấn đề liên quan(30-09-2013)

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Du học Nhật Bản tổ chức buổi giới thiệu thông tin về du học Nhật Bản và các vấn đề liên quan...

Xem tiếp >>

Thông báo về chương trình học bổng thực tập nghiên cứu Mitacs Globalink của Đại học Toronto - Canada(27-09-2013)

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã nhận được thông báo về chương trình học bổng thực tập nghiên cứu Mitacs Globalink của ĐH Toronto, Canada về việc tuyển ứng viên là các bạn sinh viên năm 3 (đối với hệ ĐH 4 năm) và sinh viên năm 4 (đối với hệ ĐH 5 năm)...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng Sau đại học từ Đại sứ quán IRELAND(24-09-2013)

Thông báo học bổng Sau đại học từ Đại sứ quán IRELAND

Xem tiếp >>

Thông báo: Khóa huấn luyện về chủ đề "Quốc tế hóa trong giáo dục đại học"(18-09-2013)

Trong khuôn khổ dự án liên minh vùng “Chu trình đào tạo nghề tại đại học”, Văn phòng vùng Châu Á - Thái Bình Dương của AUF sẽ tổ chức khóa huấn luyện về chủ đề “Quốc tế hóa trong Giáo dục Đại học”...

Xem tiếp >>

Thông báo: Khóa huấn luyện về chủ đề "Quốc tế hóa trong giáo dục đại học"(18-09-2013)

Trong khuôn khổ dự án liên minh vùng “Chu trình đào tạo nghề tại đại học”, Văn phòng vùng Châu Á - Thái Bình Dương của AUF sẽ tổ chức khóa huấn luyện về chủ đề “Quốc tế hóa trong Giáo dục Đại học”...

Xem tiếp >>

Thông tin cho thí sinh chuẩn bị nhập học đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2013(13-09-2013)

- Để chuẩn bị cho nhập học thí sinh tham khảo các thông tin dưới đây:

Xem tiếp >>

Xét tuyển đợt 3 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2013(13-09-2013)

Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét tuyển hệ chính quy năm 2013 đối với những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không trúng tuyển đợt 1 và 2. Cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Kết quả xét tuyển đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2013(13-09-2013)

Kết quả xét tuyển đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2013...

Xem tiếp >>

Thông báo mời các em sinh viên tham dự Chương trình Hội thảo và Tập huấn “Quản lý tài chính và Hướng nghiệp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng”(09-09-2013)

Thông báo mời các em sinh viên tham dự Chương trình Hội thảo và Tập huấn “Quản lý tài chính và Hướng nghiệp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng” do Đại học Đà Nẵng phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng HSBC tổ chức vào ngày 29/9/2013...

Xem tiếp >>

Thông báo mời các em sinh viên tham dự Chương trình Hội thảo và Tập huấn “Quản lý tài chính và Hướng nghiệp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng”(09-09-2013)

Thông báo mời các em sinh viên tham dự Chương trình Hội thảo và Tập huấn “Quản lý tài chính và Hướng nghiệp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng” do Đại học Đà Nẵng phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng HSBC tổ chức vào ngày 29/9/2013...

Xem tiếp >>

Chương trình Học bổng 2014-2016 Thạc sĩ ngành Micro and Nano Systems Technology tại Vestfold University College, Norway(06-09-2013)

Từ năm 2008 đến nay,Trường Đại học Vestfold (Vestfold University College – VUC), Na Uy đã nhiều lần đến thăm và làm việc với Trường Đại học Bách khoa về khả năng phát triển các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, phát triển...

Xem tiếp >>

Hội thảo quốc tế về Giáo dục kỹ thuật chất lượng cao (IWEEE 2013)(06-09-2013)

Hội thảo do Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp Hội đồng Anh đồng tổ chức và được đồng tài trợ bởi Chương trình Liên minh giáo dục đại học kỹ thuật (HEEAP). Hội thảo là nơi gặp gỡ của các chuyên gia và học giả...

Xem tiếp >>

Hội thảo quốc tế về Giáo dục kỹ thuật chất lượng cao (IWEEE 2013)(06-09-2013)

Hội thảo do Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp Hội đồng Anh đồng tổ chức và được đồng tài trợ bởi Chương trình Liên minh giáo dục đại học kỹ thuật (HEEAP). Hội thảo là nơi gặp gỡ của các chuyên gia và học giả...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng: Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013(05-09-2013)

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng: Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013(05-09-2013)

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013

Xem tiếp >>

Thông báo tổ chức khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh bậc 4 cho giảng viên(03-09-2013)

Ngày 22/8/2013, Đại học Đà Nẵng có công văn số 5025/ĐHĐN-TCCB gửi các Trường thành viên về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh. Nay Đại học Đà Nẵng thông báo đến các Trường thành viên về thời gian và địa điểm tổ chức...

Xem tiếp >>

Học bổng Song phương Bỉ năm học 2014-2015(03-09-2013)

Học bổng Song phương Bỉ năm học 2014-2015 sẽ có 30 suất học bổng Thạc sỹ toàn phần. Mỗi suất học bổng toàn phần sẽ bao gồm vé máy bay khứ hồi đến Vương quốc Bỉ, toàn bộ học phí, bảo hiểm y tế cơ bản, học bổng hàng tháng và các khoản trợ cấp khác...

Xem tiếp >>

Học bổng của chính phủ Thụy Sĩ, năm học 2014 - 2015(29-08-2013)

Học bổng của chính phủ Thụy Sĩ, năm học 2014 - 2015 (Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars - Academic year 2014/2015)

Xem tiếp >>

Học bổng của chính phủ Thụy Sĩ, năm học 2014 - 2015(29-08-2013)

Học bổng của chính phủ Thụy Sĩ, năm học 2014 - 2015 (Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars - Academic year 2014/2015)

Xem tiếp >>

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng(27-08-2013)

Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên đại học, cao đẳng, Đại học Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học cho Giảng viên đại học, cao đẳng tại Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo nộp học phí học lại của học viên các lớp cao học(26-08-2013)

Thông báo nộp học phí học lại của học viên các lớp cao học

Xem tiếp >>

Thủ tục nhập học vào Đại học Đà Nẵng năm 2013(24-08-2013)

Hướng dẫn các thủ tục nhập học vào Đại học Đà Nẵng năm 2013: Khi có tên trong danh sách trúng tuyển mà chưa nhận được giấy báo nhập học, các thí sinh có thê đến trường nhập học và nhận giấy báo sau...

Xem tiếp >>

Thông báo thay đổi quy trình đăng ký học bổng nghiên cứu của DAAD(22-08-2013)

DAAD bắt đầu áp dụng quy trình đăng ký mới cho học bổng nghiên cứu (học bổng Ph.D. và học bổng ngắn hạn dưới 6 tháng):

Xem tiếp >>

Thông báo mời tham dự Hội thảo Khoa học về chuyên đề "Dữ liệu lớn, khoa học dịch vụ và khoa học tính toán"(16-08-2013)

Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời tham dự Hội thảo Khoa học về Chuyên đề "Dữ liệu lớn, khoa học dịch vụ và khoa học tính toán" do TS Hồ Tú Bảo, Giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản báo cáo...

Xem tiếp >>

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2013 - 2014(09-08-2013)

Để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho HSSV, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm học 2013 - 2014 trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp...

Xem tiếp >>

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2013 - 2014(09-08-2013)

Để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho HSSV, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” năm học 2013 - 2014 trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp...

Xem tiếp >>

Thông báo mời các em sinh viên, học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng – 2013 lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 01/9/2013 tại Công Viên Biển Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng(08-08-2013)

Thông báo mời các em sinh viên, học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng – 2013 lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 01/9/2013 tại Công Viên Biển Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng (Cự ly 5km phong trào)...

Xem tiếp >>

Thông báo mời các em sinh viên, học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng – 2013 lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 01/9/2013 tại Công Viên Biển Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng(08-08-2013)

Thông báo mời các em sinh viên, học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng – 2013 lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 01/9/2013 tại Công Viên Biển Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng (Cự ly 5km phong trào)...

Xem tiếp >>

Thông báo mời quý thầy cô và các em sinh viên, học sinh đăng ký nhận vé dự xem và cổ vũ Cuộc thi sáng tạo robocon Châu Á Thái Bình Dương - Đà Nẵng – 2013 vào ngày 18/08/2013 tại Cung thể thao Tuyên Sơn Thành phố Đà Nẵng(08-08-2013)

Thông báo mời quý thầy cô và các em sinh viên, học sinh đăng ký nhận vé dự xem và cổ vũ Cuộc thi sáng tạo robocon Châu Á Thái Bình Dương - Đà Nẵng – 2013 vào ngày 18/08/2013 tại Cung thể thao Tuyên Sơn Thành phố Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo mời quý thầy cô và các em sinh viên, học sinh đăng ký nhận vé dự xem và cổ vũ Cuộc thi sáng tạo robocon Châu Á Thái Bình Dương - Đà Nẵng – 2013 vào ngày 18/08/2013 tại Cung thể thao Tuyên Sơn Thành phố Đà Nẵng(08-08-2013)

Thông báo mời quý thầy cô và các em sinh viên, học sinh đăng ký nhận vé dự xem và cổ vũ Cuộc thi sáng tạo robocon Châu Á Thái Bình Dương - Đà Nẵng – 2013 vào ngày 18/08/2013 tại Cung thể thao Tuyên Sơn Thành phố Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo V/v Rà soát công tác liên kết đào tạo(08-08-2013)

Thực hiện Công văn số 5245/BGDĐT-GDDH ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát công tác liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ, ĐH theo quy đinh tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem tiếp >>

Thông báo mời thầu Dự án Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm Công nghệ chế biến dầu khí -Đại học Đà Nẵng(05-08-2013)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm Công nghệ chế biến dầu khí -Đại học Đà Nẵng, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2013(01-08-2013)

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng đã tiến hành các phiên họp vào ngày 01/7/2013 và ngày 30/7/2013 để thẩm định, đánh giá hồ sơ; nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên...

Xem tiếp >>

Diễn đàn du học Pháp 2013 lần thứ 8(30-07-2013)

CampusFrance Vietnam, văn phòng chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành cho học sinh Việt Nam sang Pháp phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) và Hội cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp (UAFV) tổ chức Diễn đàn du học Pháp lần thứ 8...

Xem tiếp >>

Công văn xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập(29-07-2013)

Đại học Đà Nẵng nhận được công văn số 4918/BGDĐT-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu biên chế và yêu cầu xây dựng Đề án vị trí việc làm...

Xem tiếp >>

Thông báo mời thầu(25-07-2013)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho các gói thầu thuộc các dự án đầu tư trang thiết bị năm 2013, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

"Hội thảo NPU, Trường Đại học Nakhon Phanom, Thái Lan"(24-07-2013)

"Hội thảo NPU, Trường Đại học Nakhon Phanom, Thái Lan" ngày 18/11 & 19/11//2013.

Xem tiếp >>

Thông báo mời thầu(18-07-2013)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho các gói thầu thuộc các dự án đầu tư trang thiết bị năm 2013, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng đón tiếp và bố trí 4000 chỗ ở ưu đãi tại các Ký túc xá phục vụ chu đáo cho thí sinh và người thân dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2013(27-06-2013)

Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng đón tiếp và bố trí 4000 chỗ ở ưu đãi tại các Ký túc xá phục vụ chu đáo cho thí sinh và người thân dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2013...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng đón tiếp và bố trí 4000 chỗ ở ưu đãi tại các Ký túc xá phục vụ chu đáo cho thí sinh và người thân dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2013(27-06-2013)

Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng đón tiếp và bố trí 4000 chỗ ở ưu đãi tại các Ký túc xá phục vụ chu đáo cho thí sinh và người thân dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2013...

Xem tiếp >>

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2013 - 2014(21-06-2013)

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2013 - 2014

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Na Uy(17-06-2013)

Hiện nay Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đang triển khai chương trình hợp tác với tổ chức Kulturstudier, Nauy về việc phối hợp tổ chức khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển cho sinh viên các nước Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch vào tháng 8 năm 2013...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức Kulturstudier, Na Uy(17-06-2013)

Hiện nay Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đang triển khai chương trình hợp tác với tổ chức Kulturstudier, Nauy về việc phối hợp tổ chức khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển cho sinh viên các nước Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch vào tháng 8 năm 2013...

Xem tiếp >>

Danh sách các giảng viên Đại học Đà Nẵng trúng tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013(17-06-2013)

Danh sách các giảng viên Đại học Đà Nẵng trúng tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013

Xem tiếp >>

Danh sách các giảng viên Đại học Đà Nẵng trúng tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013(17-06-2013)

Danh sách các giảng viên Đại học Đà Nẵng trúng tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013

Xem tiếp >>

Buổi giới thiệu về "Du học Hoa Kỳ", phương pháp làm hồ sơ nhập học, tìm học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ(12-06-2013)

Buổi giới thiệu về "Du học Hoa Kỳ", phương pháp làm hồ sơ nhập học, tìm học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xem tiếp >>

Buổi giới thiệu về "Du học Hoa Kỳ", phương pháp làm hồ sơ nhập học, tìm học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ(12-06-2013)

Buổi giới thiệu về "Du học Hoa Kỳ", phương pháp làm hồ sơ nhập học, tìm học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xem tiếp >>

Buổi giới thiệu về "Du học Hoa Kỳ", phương pháp làm hồ sơ nhập học, tìm học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ(12-06-2013)

Buổi giới thiệu về "Du học Hoa Kỳ", phương pháp làm hồ sơ nhập học, tìm học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xem tiếp >>

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Xây dựng Cầu đường và Phó Trưởng phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác quốc tế(10-06-2013)

Chiều ngày 07/06/2013, tại phòng họp khu A, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Xây dựng Cầu đường và Phó Trưởng phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác quốc tế...

Xem tiếp >>

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Xây dựng Cầu đường và Phó Trưởng phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác quốc tế(10-06-2013)

Chiều ngày 07/06/2013, tại phòng họp khu A, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Xây dựng Cầu đường và Phó Trưởng phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác quốc tế...

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013(10-06-2013)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo ở tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2013, cập nhật kết quả xét tuyển vào hệ thống tuyển sinh để ứng viên trực tiếp tự tra cứu kết quả dự tuyển tại trang web...

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013(10-06-2013)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo ở tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2013, cập nhật kết quả xét tuyển vào hệ thống tuyển sinh để ứng viên trực tiếp tự tra cứu kết quả dự tuyển tại trang web...

Xem tiếp >>

Hội thảo giới thiệu công nghệ mới của công ty LG ELECTRONICS tại trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN(07-06-2013)

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, thông qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, tăng cường sự hỗ trợ của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nắm bắt kiến thức mới...

Xem tiếp >>

Hội thảo giới thiệu công nghệ mới của công ty LG ELECTRONICS tại trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN(07-06-2013)

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, thông qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, tăng cường sự hỗ trợ của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nắm bắt kiến thức mới...

Xem tiếp >>

Nhu cầu Lao động Trẻ chuyên ngành CNTT tại Đà Nẵng: Nhiều cơ hội nhưng cũng lắm đòi hỏi và thử thách!(06-06-2013)

Trong khuôn khổ “TUẦN LỄ GIAO LƯU DOANH NGHIỆP (DN) VÀ SINH VIÊN (SV) NĂM 2013”, trường CĐ Công nghệ Thông tin (CNTT) – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề “Hợp tác giữa Nhà trường và DN”...

Xem tiếp >>

Hội nghị phòng chống tội phạm - an toàn giao thông - nói không với thuốc lá và phòng chống dịch bệnh trong trường học(05-06-2013)

Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức cho cán bộ, học sinh sinh viên của trường CĐCN trong công tác phòng chống ma túy, tội phạm, nói không với thuốc lá và phòng chống dịch bệnh...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng tổ chức tuyên dương phát thưởng cho các cháu thiếu nhi con CBVC đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi từ cấp thành phố trở lên(31-05-2013)

Tối ngày 30/5/2013, ĐHĐN tổ chức tặng quà phát thưởng cho con CBVC đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tại tầng 4 Siêu thị Big C chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2012. Đây là một trong những hoạt động truyền thống của ĐHĐN...

Xem tiếp >>

Giới thiệu chương trình Thạc sĩ Chất lượng Quốc tế trong Giáo dục Đại học(31-05-2013)

Nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động đảm bảo chất lượng của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015...

Xem tiếp >>

Kiểm tra công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư(27-05-2013)

Kiểm tra công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở...

Xem tiếp >>

Kiểm tra công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư(27-05-2013)

Kiểm tra công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở...

Xem tiếp >>

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh" (23-05-2013)

Ngày 21/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Xem tiếp >>

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh" (23-05-2013)

Ngày 21/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Xem tiếp >>

Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2014(17-05-2013)

Đại học Đà Nẵng đã nhận được Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2014. Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu...

Xem tiếp >>

Mời tham dự Seminar “Giao lưu với doanh nhân thành đạt: Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương và TS-KTS Ngô Viết Nam Sơn”(16-05-2013)

Nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm quản lý, kinh doanh với các doanh nhân thành đạt; Khoa Quản lý Dự án tổ chức buổi Seminar với chủ đề “Sinh viên Quản lý dự án với Doanh nhân"...

Xem tiếp >>

Thông báo đăng ký tham gia khóa học trực tuyến với Đại học Quốc gia Yokohama(16-05-2013)

Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến với sự tham gia của nhiều trường đại học ở nhiều nước trên thế giới về các chuyên đề thuộc lĩnh vực môi trường và quản lý rủi ro...

Xem tiếp >>

Kết thúc Vòng 1 Cuộc thi “Dynamic - Sinh viên Nhà Doanh nghiệp tương lai năm 2013” Khu vực Miền Trung Tây Nguyên diễn ra tại Đại học Đà Nẵng(15-05-2013)

Ngày 8 tháng 5 năm 2013 BTC Cuộc thi Dynamic đã công bố danh sách sinh viên lọt vào vòng 2 của cuộc thi. Vượt qua 1500 thí sinh đến từ 46 Trường Đại học trên cả nước, 09 sinh viên của ĐHĐN đã xuất sắc lọt vào Vòng 2 của cuộc thi và sẽ tiếp tục...

Xem tiếp >>

Kết thúc Vòng 1 Cuộc thi “Dynamic - Sinh viên Nhà Doanh nghiệp tương lai năm 2013” Khu vực Miền Trung Tây Nguyên diễn ra tại Đại học Đà Nẵng(15-05-2013)

Ngày 8 tháng 5 năm 2013 BTC Cuộc thi Dynamic đã công bố danh sách sinh viên lọt vào vòng 2 của cuộc thi. Vượt qua 1500 thí sinh đến từ 46 Trường Đại học trên cả nước, 09 sinh viên của ĐHĐN đã xuất sắc lọt vào Vòng 2 của cuộc thi và sẽ tiếp tục...

Xem tiếp >>

Chỉ thị của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về tổng kết năm học 2012 - 2013(14-05-2013)

Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) yêu cầu các trường, các đơn vị tổ chức tổng kết năm học 2012-2013, đánh giá thành tích của các tập thể và cá nhân, đồng thời xây dựng chương trình công tác năm học 2013-2014...

Xem tiếp >>

Triển lãm du học Nhật Bản tại Đại học Đà Nẵng(09-05-2013)

Đại học Đà Nẵng thông báo về Triển lãm du học Nhật Bản được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 10/5/2013. Mọi thông tin xin tham khảo poster bên dưới:

Xem tiếp >>

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban công tác thanh tra, pháp chế ngày 24/4/2013(03-05-2013)

Đại học Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác thanh tra, pháp chế vào ngày 24/4/2013. ĐHĐN thông báo kết luận của PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng chủ trì cuộc họp...

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng Đại học Tokai, Nhật Bản(25-04-2013)

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng về Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản của Đại học Tokai - Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế. Thông tin học bổng xin vui lòng tham khảo poster...

Xem tiếp >>

Hội thảo quốc tế GLoCALL 2013, Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN(24-04-2013)

Hội thảo quốc tế GLoCALL 2013, Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN

Xem tiếp >>

Hội thảo quốc tế GLoCALL 2013, Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN(24-04-2013)

Hội thảo quốc tế GLoCALL 2013, Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN

Xem tiếp >>

Cơ hội học Thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước(21-04-2013)

Mục tiêu của đề án là đào tạo chất lượng cao ở nước ngoài trình độ thạc sĩ đối với giảng viên các cơ sở giáo dục đại học,... đào tạo khoảng 1.650 người có trình độ thạc sĩ (từ năm 2013 - 2017 tuyển sinh bình quân 330 người/năm)...

Xem tiếp >>

Trung tâm GDTC thông báo số 2: V/v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao sinh viên học sinh Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII - 2013(18-04-2013)

Trung tâm GDTC thông báo số 2: V/v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao sinh viên học sinh Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII - 2013

Xem tiếp >>

Cuộc thi Dynamic 2013 do ĐHĐN đăng cai (Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên) phối hợp với ĐH KT HCM, ĐH Cần thơ và ĐH KT Quốc Dân(16-04-2013)

Mời các bạn sinh viên đăng kí tham gia cuộc thi "Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai" lần thứ 11 Việt Nam – 2013 do ĐHĐN đăng cai phối hợp với ĐHKT HCM, ĐH Cần thơ, ĐH KT Quốc Dân...

Xem tiếp >>

Cuộc thi Dynamic 2013 do ĐHĐN đăng cai (Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên) phối hợp với ĐH KT HCM, ĐH Cần thơ và ĐH KT Quốc Dân(16-04-2013)

Mời các bạn sinh viên đăng kí tham gia cuộc thi "Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai" lần thứ 11 Việt Nam – 2013 do ĐHĐN đăng cai phối hợp với ĐHKT HCM, ĐH Cần thơ, ĐH KT Quốc Dân...

Xem tiếp >>

Cuộc thi Dynamic 2013 do ĐHĐN đăng cai (Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên) phối hợp với ĐH KT HCM, ĐH Cần thơ và ĐH KT Quốc Dân(16-04-2013)

Mời các bạn sinh viên đăng kí tham gia cuộc thi "Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai" lần thứ 11 Việt Nam – 2013 do ĐHĐN đăng cai phối hợp với ĐHKT HCM, ĐH Cần thơ, ĐH KT Quốc Dân...

Xem tiếp >>

Thông báo V/v : Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2013 (16-04-2013)

Thông báo V/v : Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2013

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh học sau đại học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2014(14-04-2013)

Căn cứ Công hàm số J.F.235/13 ngày 02/4/2013 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2014 (học bổng Monbukagakusho – MEXT), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Nhật Bản...

Xem tiếp >>

Thông báo Hội thảo khoa học “Công nghệ thông tin & ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực – Lần thứ 2”(13-04-2013)

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm (chuyển ngạch) viên chức(12-04-2013)

Căn cứ Luật viên chức số : 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/05/2007...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm (chuyển ngạch) viên chức(12-04-2013)

Căn cứ Luật viên chức số : 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/05/2007...

Xem tiếp >>

Khởi động “UD’s Got Talent 2013” - Sân chơi lớn của tài năng HSSV TP Biển(12-04-2013)

Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng SV “UD’s Got Talent 2013” sẽ chính thức diễn ra (tại Hội trường Viện Anh ngữ - ĐH Đà Nẵng) vào ngày thứ Bảy 20/4/2013 (vòng sơ khảo)...

Xem tiếp >>

Thông báo giới thiệu học bổng CCU (Chinese Cultural University)(06-04-2013)

Đại học Đà Nẵng đã nhận được thông báo về buổi giới thiệu và phỏng vấn Học bổng CCU (Chinese Cultural University) vào lúc 10h00 – thứ 4 ngày 10 tháng 04 năm 2013 tại phòng khách khu A, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo giới thiệu học bổng CCU (Chinese Cultural University)(06-04-2013)

Đại học Đà Nẵng đã nhận được thông báo về buổi giới thiệu và phỏng vấn Học bổng CCU (Chinese Cultural University) vào lúc 10h00 – thứ 4 ngày 10 tháng 04 năm 2013 tại phòng khách khu A, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2013 kỳ thi Ba chung(04-04-2013)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2013 kỳ thi Ba chung

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh năm 2013 cho chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Danang(04-04-2013)

Theo chương trình hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Genetic Singapore, ĐH Đà Nẵng thông báo tuyển sinh 2013 cho chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Danang...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc giới thiệu Học bổng DAAD (Đức)(01-04-2013)

Đại học Đà Nẵng đã nhận được Thông báo về việc giới thiệu Học bổng DAAD (Đức) vào lúc 15h00 - Thứ tư ngày 03 tháng 4 năm 2013 tại phòng 9.011, Viện Anh ngữ, Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Vinh danh những trái tim vì cộng đồng(29-03-2013)

Ngày 29-3, ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Tiến sĩ Danh dự cho TS Wolfgang Heubisch, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu, Khoa học, Nghệ thuật bang Bavaria (CHLB Đức) và TS Erich Lejeune, người sáng lập và Chủ tịch Tổ chức từ thiện “Trái tim vì trái tim"...

Xem tiếp >>

Vinh danh những trái tim vì cộng đồng(29-03-2013)

Ngày 29-3, ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Tiến sĩ Danh dự cho TS Wolfgang Heubisch, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu, Khoa học, Nghệ thuật bang Bavaria (CHLB Đức) và TS Erich Lejeune, người sáng lập và Chủ tịch Tổ chức từ thiện “Trái tim vì trái tim"...

Xem tiếp >>

Thông báo Xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2013.(27-03-2013)

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 32/HĐCDGSNN ngày 19 tháng 3 năm 2013 thông báo về lịch xét và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013.

Xem tiếp >>

Kết quả xét tuyển dụng đặc cách giảng viên đợt 1 năm 2013(22-03-2013)

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển dụng đặc cách giảng viên đợt 1 năm 2013...

Xem tiếp >>

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước Chương trình Giảng viên chính (20-03-2013)

Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Giảng viên, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Học viện Hành chính mở lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước chương trình Giảng viên chính. Đây là chương trình bắt buộc dành cho Giảng viên thi nâng ngạch lên Giảng viên chính...

Xem tiếp >>

Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013(18-03-2013)

Năm 2013 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013...

Xem tiếp >>

Thông báo tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của giảng viên Đại học Đà Nẵng(13-03-2013)

Theo đề nghị của Thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Đại học Đà Nẵng tổ chức đợt khảo sát năng lực tiếng Anh cho giảng viên đã đăng ký với lịch thi như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo V/v ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2012 đối với các cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên (08-03-2013)

Theo tinh thần công văn số 187/TCT- TNCN ngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012, Ban Kế hoạch - Tài chính thông báo đến các đơn vị và cá nhân một số nội dung sau:

Xem tiếp >>

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy(04-03-2013)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng Fulbright(27-02-2013)

Đại học Đà Nẵng đã nhận được Thông báo của Chương trình Fulbright tại Việt Nam về việc cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học Thạc sỹ tại các Trường Đại học Hoa Kỳ như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng Fulbright(27-02-2013)

Đại học Đà Nẵng đã nhận được Thông báo của Chương trình Fulbright tại Việt Nam về việc cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học Thạc sỹ tại các Trường Đại học Hoa Kỳ như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình Học bổng Sau Đại Học của Đại học Keimyung ( Học bổng của chính phủ Hàn Quốc)(25-02-2013)

Đại học Keimyung thông báo chương trình học bổng năm 2013 dành cho các đối tượng là sinh viên quốc tế.

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình Học bổng Sau Đại Học của Đại học Keimyung ( Học bổng của chính phủ Hàn Quốc)(25-02-2013)

Đại học Keimyung thông báo chương trình học bổng năm 2013 dành cho các đối tượng là sinh viên quốc tế.

Xem tiếp >>

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 của Đại học Đà Nẵng(20-02-2013)

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 vào các trường, đơn vị thành viên trực thuộc. Tư vấn tuyển sinh tại địa chỉ website http://ts.udn.vn

Xem tiếp >>

Thông báo mở lớp triết học sau đại học cho giảng viên tập sự(18-02-2013)

Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng thông báo mở lớp triết học sau đại học cho giảng viên trong thời gian thử việc để có đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch Giảng viên...

Xem tiếp >>

Thông báo nhận hồ sơ dự tuyển đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911(04-02-2013)

Đại học Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 8841/ĐHĐN-TCCB ngày 12/12/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013...

Xem tiếp >>

Thông báo nộp học phí sau đại học lần 5, đợt 2 Khóa 23(24-01-2013)

Thông báo nộp học phí sau đại học lần 5, đợt 2 Khóa 23

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của Đại học Hallym - Hàn Quốc(23-01-2013)

Thông báo học bổng của Đại học Hallym - Hàn Quốc

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình Học bổng Sau đại học tại Đại học Beihang, Trung Quốc năm 2013 (22-01-2013)

Đại học Đà Nẵng thông báo đến sinh viên và cán bộ giảng viên Chương trình Học bổng Sau đại học tại Đại học Beihang, Trung Quốc 2013, nội dung như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của Chính phủ Ai-Len (học bổng kỹ thuật IRISH AID)(09-01-2013)

Chương trình Học bổng Kỹ thuật Irish Aid thuộc Chương trình Trao đổi Kinh nghiệm Phát triển Ai-len (IDEAS) do Chính phủ Ai-len tài trợ. Từ năm 2009, Chương trình đã cấp 50 suất học bổng Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác...

Xem tiếp >>

Thông báo Học bổng của Đại học Quốc gia giao thông Đài Loan(07-01-2013)

Thông báo Học bổng của Đại học Quốc gia giao thông Đài Loan

Xem tiếp >>

Thông báo học bổng của tổ chức KULTURSTUDIER, Nauy(21-12-2012)

Hiện nay Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đang triển khai chương trình hợp tác với tổ chức Kulturstudier, Nauy về việc phối hợp tổ chức khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển cho sinh viên các nước Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013(13-12-2012)

Đại học Đà Nẵng thông báo Quy trình đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013 như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo Chung kết Cuộc thi Khởi động Dynamic lần thứ 11 - Sinh viên Vì cộng đồng, Lễ phát động cuộc thi “Dynamic lần thứ 11 năm 2013” (12-12-2012)

Bạn đã từng nghe Cuộc thi DYNAMIC - Sinh viên năng động, sáng tạo khởi xướng từ Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và các trường Đại học hàng đầu Việt Nam: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Đà Nẵng …?

Xem tiếp >>