THÔNG TIN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(Kích chuột vào các thông tin cần xem để tải về)

 

1. Giấy chứng nhận KĐCLGD Trường ĐHBK

 

2. Danh sách kiểm định cơ sở giáo dục (đến 31/5/2017)

 

3. Danh sách kiểm định chương trình đào tạo (đến 31/5/2017)

 

4. Danh sách các CTĐT của Trường ĐHBK đã được kiểm định trong và ngoài nước:

- 2.14.63a - Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Sản xuất tự động (Công báo Pháp)

- 2.14.63b - Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Sản xuất tự động (Công báo Pháp)

- 2.14.63b - Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Sản xuất tự động (Tiêu chuẩn CTI)

- 2.14.63c - Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Sản xuất tự động (Công báo Pháp)

- 2.14.63c - Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Sản xuất tự động (Tiêu chuẩn CTI)

- 2.14.64a - Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Tin học công nghiệp (Công báo Pháp)

- 2.14.64b - Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Tin học công nghiệp (Công báo Pháp)

- 2.14.64b - Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Tin học công nghiệp (Tiêu chuẩn CTI)

- 2.14.64c - Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Tin học công nghiệp (Công báo Pháp)

- 2.14.64c - Kỹ thuật Điện - Chuyên ngành Tin học công nghiệp (Tiêu chuẩn CTI)

- 2.14.65b - Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ phần mềm (Công báo Pháp)

- 2.14.65c - Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ phần mềm (Công báo Pháp)

- 2.14.65c - Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ phần mềm (Tiêu chuẩn CTI)

- 2.14.66 - Chương trình Tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông - ECE (Tiêu chuẩn AUN)

- 2.14.67 - Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống nhúng - ES (Tiêu chuẩn AUN)