Ứng viên Phó Giáo sư 2019

2) Thông báo danh sách ứng viên thuộc Đại học Đà Nẵng đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2020

Xem tại đây

 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1) Hồ sơ ứng viên đăng ký xét Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở ĐHĐN năm 2020

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Hồ sơ điện tử ứng viên

GS/PGS

1

TS. Nguyễn Đình Huấn

PGS

Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị

 

Trường Đại học Bách khoa,Đại học Đà Nẵng

 

Tập I

Tập II

2

TS. Phạm Anh Đức

PGS

Kỹ thuậtxây dựng

Tập I

Tập IIA

Tập IIB

3

TS. Phạm Minh Tuấn

PGS

Khoa học máy tính

Tập I

Tập II

Sách full nội dung

4

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

PGS

Hóa học/ Hóa lý

Xem tại đây

5

TS. Phạm Quốc Thái

PGS

Cơ khí giao thông

Xem tại đây

6

TS. Đặng Tùng Lâm

PGS

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Trường Đại học Kinh tế,Đại học Đà Nẵng

 

Xem tại đây

7

TS. Đặng Hữu Mẫn

PGS

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Xem tại đây

8

TS. Trần Trung Vinh

PGS

Quản trị Kinh doanh

Xem tại đây

9

TS. Dương Minh Quân

PGS

Điện – Hệ thống điện

Cơ quan Đại học Đà Nẵng

Xem tại đây

10

TS. Nguyễn Thành Chung

PGS

Phương trình vi phân và tích phân

Trường Đại học Quảng Bình

 

Tập I

Tập II

 

Danh sách trên có 10 ứng viên đăng ký xét PGS tại HĐGS cơ sở ĐHĐN năm 2020

(Năm 2020 không có ứng viên đăng ký xét GS tại ĐHĐN)