Đảng ủy Đại học Đà Nẵng công bố Quyết định chỉ định bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2020 (19-05-2020)

Đảng ủy Đại học Đà Nẵng công bố Quyết định chỉ định bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2020

Quyết định về việc giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (20-02-2020)

Quyết định về việc giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

Đại học Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (13-02-2020)

Đại học Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm lại, bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024 (30-01-2020)

Các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm lại, bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (02-01-2020)

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình nhân sự Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

Công văn hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng (27-12-2019)

Công văn hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 (14-11-2019)

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2018-2023 và giai đoạn 2023-2028 (18-06-2019)

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2018-2023 và giai đoạn 2023-2028

Ban hành Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng (31-05-2019)

Ban hành Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng đại học và bổ nhiệm các Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023 (23-04-2019)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng đại học và bổ nhiệm các Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023

QUYẾT ĐỊNH 3268/QĐ-BGDĐT NĂM 2018 VỀ QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ, THÔI GIỮ CHỨC VỤ, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, LUÂN CHUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (11-03-2019)

QUYẾT ĐỊNH 3268/QĐ-BGDĐT NĂM 2018 VỀ QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ, THÔI GIỮ CHỨC VỤ, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, LUÂN CHUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đại học Đà Nẵng Công bố Quyết định Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ (01-03-2019)

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng ngày 11/02/2019, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi - 2019 và Công bố Quyết định Phó Trưởng ban.