Không phân biệt trường công, trường tư khi tuyển công chức (20-12-2019)

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức... Theo đó:

Trường hợp xét đặc cách viên chức không qua thi tuyển (20-12-2019)

Tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP có quy định: Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 4 Nghị định này và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức..

Ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên (20-12-2019)

Đây là nội dung mới tại Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát tri

Những trường hợp được tiếp nhận viên chức không qua thi tuyển (20-12-2019)

Đây là nội dung về "xét tuyển đặc cách" đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Quy trình xin chuyển công tác đến (20-12-2019)

1. Viên chức xin chuyển đến công tác tại trường cần chuẩn bị hồ sơ xin chuyển đến công tác gồm các giấy tờ sau: - Đơn xin tiếp nhận hoặc chuyển công tác của cá nhân; - Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ...