Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) (08-06-2020)

Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

Thông báo tuyển chọn ứng viên Chương trình học bổng ngắn hạn tại Đại học Babes-Bolyai, Rumani trong khuôn khổ Dự án Erasmus+ (16-01-2020)

Thông báo tuyển chọn ứng viên Chương trình học bổng ngắn hạn tại Đại học Babes-Bolyai, Rumani trong khuôn khổ Dự án Erasmus+

Quyết định 3886/QĐ-ĐHĐN về việc cử ông Trần Ngọc Hùng tham dự SEAGAMES 30 (14-11-2019)

Quyết định 3886/QĐ-ĐHĐN về việc cử ông Trần Ngọc Hùng tham dự SEAGAMES 30

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học (01-03-2019)

Về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học

Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ĐHĐN (30-05-2016)

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng”

Lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên ĐHĐN (11-10-2012)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2012 và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức khối hành chính của các đơn vị...