Quyết định 2211/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng (08-11-2019)

Quyết định 2211/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng

Chương trình Học bỗng Phát triên nguồn nhân lực cho Việt Nam (IDS) năm 2019 cho niên khóa 2020 - 2022 (29-08-2019)

Chương trình Học bỗng Phát triên nguồn nhân lực cho Việt Nam (IDS) năm 2019 cho niên khóa 2020 - 2022

Thông báo Học bổng thuộc của Chính phủ Ireland thuộc Chương trình chia sẻ kinh nghiệm Ireland - Việt Nam (IDEAS) niên khóa 2020-2021 (20-08-2019)

Thông báo Học bổng thuộc của Chính phủ Ireland thuộc Chương trình chia sẻ kinh nghiệm Ireland - Việt Nam (IDEAS) niên khóa 2020-2021

Khuyến cáo không mang thực phẩm tươi khi nhập cảnh vào Nhật Bản (19-08-2019)

Khuyến cáo không mang thực phẩm tươi khi nhập cảnh vào Nhật Bản

Thông báo học bổng Endeavour - Úc (20-10-2012)

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập cung cấp cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia.

Chương trình Học bổng Nghiên cứu ứng dụng CNTT để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước (20-10-2012)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC), đại học Nairobi – Kenya và Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI), khu vực châu Á được tài trợ 05 suất học bổng cho nghiên cứu sinh tiến sỹ và 05 suất học bổng...

Học bổng Israel (11-10-2012)

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo của Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại Giao Israel thông báo Trung tâm dành học bổng cho các cán bộ Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, phát triển bền vững và hoạch định chính sách kinh tế...

Chương trình học bổng song phương Bỉ 2013 - 2014 (18-09-2012)

Theo nội dung văn bản của Đại sứ quán Bỉ gửi cho Đại học Đà Nẵng về Chương trình học bổng song phương Bỉ 2013 - 2014, ĐHĐN thông báo để cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

Thông báo tuyển giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng về giáo dục tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2012. (28-02-2012)

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có công hàm số J.F.58/12 ngày 02/02/2012 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản cấp cho Việt Nam để cử giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng về giáo dục.