Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 cấp Đại học Đà Nẵng (11-03-2020)

Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 cấp Đại học Đà Nẵng

Danh sách Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú của Đại học Đà Nẵng (09-01-2020)

Danh sách Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú của Đại học Đà Nẵng

Công văn triển khai việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 (27-12-2019)

Công văn triển khai việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020

Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” (23-12-2019)

Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

Hội Cựu giáo chức Đại học Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024 (02-10-2019)

Hội Cựu giáo chức Đại học Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024