KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN – ĐHĐN

 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(Cập nhật đến ngày 31/12/2019)

STT

Tên chương trình đào tạo

Tổ chức đánh giá

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá

Giấy chứng nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

Chứng nhận

1

CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động

CTI

2004

Đạt

02/3/2004

2009-2010

 

CTI-ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

 

CTI-ENAEE

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Xem tại đây

2

CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp

CTI-ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

 

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Xem tại đây

3

CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm

CTI-ENAEE

2014

Đạt

2014

19/2/2016

 

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Xem tại đây

4

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông (ECE)

AUN-QA

2016

Đạt

14/11/2016

13/11/2020

Xem tại đây

5

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES)

AUN-QA

2016

Đạt

14/11/2016

13/11/2020

Xem tại đây

6

CTĐT ngành Công nghệ thông tin

AUN-QA

2018

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

Xem tại đây

7

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử

AUN-QA

2018

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

Xem tại đây

8

CTĐT ngành Kỹ thuật Dầu khí

AUN-QA

2018

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

Xem tại đây

9

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

AUN-QA

2018

Đạt

5/5/2018

4/5/2023

Xem tại đây

10

CTĐT ngành Kiến trúc

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/2018

10/11/2023

xem tại đây

11

CTĐT ngành Kinh tế xây dựng

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/2018

10/11/2023

Xem tại đây

12

CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/2018

10/11/2023

Xem tại đây

13

CTĐT ngành Sư phạm Vật lý

AUN-QA

2018

Đạt

20/12/2019

19/12/2024

Xem tại đây

14

CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2019

Đạt

21/3/2019

20/3/2024

Xem tại đây

15

CTĐT ngành Kế toán

AUN-QA

2019

Đạt

21/3/2019

20/3/2024

Xem tại đây

16

CTĐT ngành Quốc tế học

AUN-QA

2019

Đạt

21/3/2019

20/3/2024

Xem tại đây

 17 CTĐT Kiểm toán AUN-QA Kiểm định tháng 10/2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
18 CTĐT Kinh doanh quốc tế AUN-QA Kiểm định tháng 10/2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
19 CTĐT Marketing AUN-QA Kiểm định tháng 10/2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây
20 CTĐT Ngôn ngữ Anh AUN-QA Kiểm định tháng 10/2019 Đạt 10/11/2019 09/11/2024 Xem tại đây

 

 

*Ghi chú:

STT

Chữ viết tắt

Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

1

AUN-QA

ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) http://www.aun-qa.org/

2

CTI

Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn bằng Kỹ sư Pháp) https://www.cti-commission.fr/