Tiếp đoàn Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng (09/01/2020)


 

Tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Tochigi, Nhật Bản (18/12/2019)

 

Lễ ký kết MOU với Trường Đại học Mahidol (Amnat Charoen Campus), Thái Lan (08/01/2020)

     


Tiếp đoàn Đại học Quốc gia Yokohama sang thăm và làm việc với ĐHĐN (10/02/2020)

 

    

   

Tiếp đoàn Viện Công nghệ Quốc gia, Nhật Bản (15/01/2020)