Thông tin liên lạc:

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: Phòng B10.05,Tầng 10, tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Tel: (+84.0236)3891517-3891515

Website: http://www.udn.vn

E-mail: icd@ac.udn.vn