Ban Thanh tra và Pháp chế - Đại học Đà Nẵng

 

 

Địa chỉ: Tầng 11, khu B, 41 Lê Duẩn - quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.810254-02363.891984
Email: banthanhtra@ac.udn.vn

 

                                      Danh sách CBVC Ban Thanh tra và Pháp chế

 

TS. Nguyễn Hoàng Hải

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

 

Trưởng ban

0236.3810254

0914085396

hainh@ac.udn.vn

 

     

ThS. Ngô Thị Hương Giang

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

 

Phó Trưởng ban

0236.3891984

0905721159

nthgiang@ac.udn.vn

 

     

ThS. Trần Thị Thuỷ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

 

Chuyên viên

02363.818730

0984964967

thuytt@ac.udn.vn

 

     

CN. Đặng Thị Thanh Nga

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

 

Chuyên viên

02363.818730

0974487865

dttnga@ac.udn.vn

 

     

CN. Bùi Thị Loan

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

Chuyên viên

02363.818730

0343982408

btloan@ac.udn.vn