Viện Quốc tế Pháp ngữ và Đại học Aix-Marseille thông báo tuyển sinh Trường hè năm 2020(22-05-2020)

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) và Đại học (ĐH) Aix-Marseille thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo ngắn hạn Trường hè năm 2020 “Văn hóa Pháp: Văn học, nghệ thuật và xã hội”với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Eramus +

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng năm 2020(08-05-2020)

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình trao đổi giảng viên năm học 2020-2021 giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Nhật Bản(30-04-2020)

Trường Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Nhật Bản (KCGI) thông báo tuyển giảng viên năm học 2020-2021 (cho kỳ tháng 10/2020 và kỳ tháng 4/2021) trong khuôn khổ Chương trình trao đổi giảng viên năm học 2020-2021 giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)

Xem tiếp >>

Thông báo mời lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học(18-04-2020)

Thực hiện nhiệm vụ được giao về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2019(20-03-2020)

Đại học Đà Nẵng công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2019.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển dụng Vòng 2(17-03-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển dụng Vòng 2.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15(11-03-2020)

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 Mọi ý kiến (nếu có) vui lòng gửi về Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN trước ngày 20/3/2020.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2019(31-12-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2019 như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019(27-12-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và mời các ứng viên trúng tuyển có tên như danh sách kèm theo đến ký hợp đồng làm việc

Xem tiếp >>

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2019(25-12-2019)

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2019.

Xem tiếp >>

Thông báo Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019(23-12-2019)

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các ứng viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng được biết kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Xem tiếp >>

Thông báo Danh sách bổ sung ứng viên trúng tuyển Vòng 1 và được tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019(13-12-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách bổ sung ứng viên trúng tuyển Vòng 1 và được tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Xem tiếp >>

Thông báo lịch thi và địa điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng 2) tại Cụm thi số 2(19-11-2019)

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) thông báo lịch thi và địa điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) tại Cụm thi số 2.

Xem tiếp >>

Thông báo về việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập định kỳ năm 2019(08-11-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch số 3805/KH-ĐH ĐN về việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập định kỳ năm 2019.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019(02-10-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019.

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc cử viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính(20-09-2019)

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính.

Xem tiếp >>

Thông báo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2019(10-06-2019)

Thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ và Công văn số 5098 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm 2019 theo nội dung và các biểu mẫu kèm theo.

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình trao đổi cán bộ của Đại học Công nghệ King Mongkut Bắc Bangkok, Thái Lan(10-06-2019)

Đại học Công nghệ King Mongkut Bắc Bangkok, Thái Lan (KMUTNB) thông báo Chương trình trao đổi cán bộ KMUTNB năm 2019 như sau:

Xem tiếp >>

Thông báo mời sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử (miễn phí) do iGroup Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN triển khai cho cán bộ giảng viên, sinh viên(27-05-2019)

Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phối hợp với Tập đoàn Dịch vụ Thông tin Thư viên iGroup

Xem tiếp >>

Kết quả thi tuyển viên chức Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2016(26-12-2016)

Kết quả thi tuyển viên chức Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2016

Xem tiếp >>

Danh sách ứng viên của Đại học Đà Nẵng đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016(29-06-2016)

Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị các Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016...

Xem tiếp >>

Thông báo kết luận họp Hội đồng sơ tuyển viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghề nghiệp(20-06-2016)

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Hội đồng xét hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ chức họp sơ tuyển. Giám đốc Đại học Đà Nẵng - Chủ tịch Hội đồng đã kết luận những nội dung liên quan...

Xem tiếp >>

Buổi giới thiệu thông tin về Chương trình thạc sĩ ABP - ĐH Shizuoka, Nhật Bản và các thông tin về thủ tục xin học bổng 2 chính phủ Việt Nam-Nhật Bản(07-03-2016)

Giới thiệu các chương trình học bổng của hai chính phủ VN-NB, giới thiệu chương trình thạc sĩ ABP - Đại học Shzuoka (ko thu học phí năm đầu, đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh cho 4 ngành: KH Tự nhiên, Nông lâm, Tin học và Công nghệ, Ngành công nghệ...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý(07-03-2016)

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý...

Xem tiếp >>

Thông báo chương trình học bổng sau đại học của chính phủ Đài Loan năm 2016(20-01-2016)

Thông báo chương trình học bổng sau đại hoc của chính phủ Đài Loan năm 2016...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng NVSP đại học dành cho giảng viên đại học, cao đẳng(11-01-2016)

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng NVSP đại học dành cho giảng viên đại học, cao đẳng...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng: Danh sách trúng tuyển viên chức đợt 3 năm 2015(08-01-2016)

Đại học Đà Nẵng: Danh sách trúng tuyển viên chức đợt 3 năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2016-2017(28-08-2015)

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015 cho niên khóa 2016 - 2017 như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp Triết học Sau đại học dành cho giảng viên tập sự(24-08-2015)

Thông báo về việc mở lớp Triết học Sau đại học dành cho giảng viên tập sự...

Xem tiếp >>

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015(21-08-2015)

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng(16-07-2015)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng NVSP Đại học dành cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng (12-01-2015)

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng NVSP Đại học dành cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2015 và xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức (05-01-2015)

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2015 và xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức...

Xem tiếp >>

Cách tính thời điểm xét nâng lương trước thời hạn(24-12-2014)

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định: “…tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng...

Xem tiếp >>

Công khai niêm yết danh sách nâng bậc lương Thường xuyên, trước thời hạn và PCTNVK năm 2014 (18-12-2014)

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31-7-2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 6611/QĐ-ĐHĐN ngày 11/11/2014...

Xem tiếp >>

Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức thi cuối khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên ĐHĐN(17-12-2014)

Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức thi cuối khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên ĐHĐN...

Xem tiếp >>

Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc(08-12-2014)

Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc...

Xem tiếp >>

Kết quả xét tuyển dụng đặc cách đợt 1/2014(12-05-2014)

Kết quả xét tuyển dụng đặc cách đợt 1/2014...

Xem tiếp >>

Công văn đề nghị các đơn vị tham gia lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh(01-04-2014)

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Lãnh đạo các Ban và các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN thông báo đến các giảng viên có tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại các Trường thành viên,...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức khối hành chính của các Trường, các Đơn vị(04-03-2014)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2014 và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức khối hành chính của các Trường, các Đơn vị, Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng...

Xem tiếp >>

Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013(16-10-2013)

Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013...

Xem tiếp >>

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC Đại học Đà Nẵng(04-10-2013)

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức của Đại học Đà Nẵng...

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức để làm giảng viên trường Đại học Việt Đức bằng ngân sách nhà nước năm 2013(02-10-2013)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức để làm giảng viên trường Đại học Việt Đức bằng ngân sách nhà nước năm 2013...

Xem tiếp >>

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC(01-10-2013)

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng: Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013(05-09-2013)

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2013

Xem tiếp >>

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Xây dựng Cầu đường và Phó Trưởng phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác quốc tế(10-06-2013)

Chiều ngày 07/06/2013, tại phòng họp khu A, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Xây dựng Cầu đường và Phó Trưởng phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác quốc tế...

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013(10-06-2013)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo ở tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2013, cập nhật kết quả xét tuyển vào hệ thống tuyển sinh để ứng viên trực tiếp tự tra cứu kết quả dự tuyển tại trang web...

Xem tiếp >>

Kiểm tra công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư(27-05-2013)

Kiểm tra công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở...

Xem tiếp >>

Thông báo đăng ký tham gia khóa học trực tuyến với Đại học Quốc gia Yokohama(16-05-2013)

Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến với sự tham gia của nhiều trường đại học ở nhiều nước trên thế giới về các chuyên đề thuộc lĩnh vực môi trường và quản lý rủi ro...

Xem tiếp >>

Chỉ thị của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về tổng kết năm học 2012 - 2013(14-05-2013)

Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) yêu cầu các trường, các đơn vị tổ chức tổng kết năm học 2012-2013, đánh giá thành tích của các tập thể và cá nhân, đồng thời xây dựng chương trình công tác năm học 2013-2014...

Xem tiếp >>

Thông báo về việc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm (chuyển ngạch) viên chức(12-04-2013)

Căn cứ Luật viên chức số : 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/05/2007...

Xem tiếp >>

Thông báo tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của giảng viên Đại học Đà Nẵng(13-03-2013)

Theo đề nghị của Thường trực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Đại học Đà Nẵng tổ chức đợt khảo sát năng lực tiếng Anh cho giảng viên đã đăng ký với lịch thi như sau...

Xem tiếp >>

Thông báo mở lớp triết học sau đại học cho giảng viên tập sự(18-02-2013)

Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng thông báo mở lớp triết học sau đại học cho giảng viên trong thời gian thử việc để có đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch Giảng viên...

Xem tiếp >>

Kế hoạch học tập các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên ĐHĐN(07-12-2012)

Danh sách xếp lớp và kế hoạch học tập các lớp bồi dưỡng tiếng Anh, kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ, giảng viên ĐHĐN

Xem tiếp >>

Lớp bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên ĐHĐN(10-10-2012)

Đại học Đà Nẵng đề nghị các Ban,Trường và các Đơn vị thông báo cho các chuyên viên (có tên trong danh sách kèm theo) đến tham gia lớp học bồi dưỡng Tin học dành cho các Chuyên viên...

Xem tiếp >>

Học bổng Israel(10-10-2012)

Trong khuôn khổ CT đào tạo của Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại Giao Israel thông báo Trung tâm dành học bổng cho các cán bộ Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, phát triển bền vững và hoạch định chính sách kinh tế, xã hội...

Xem tiếp >>

Thông báo nhập học lớp nghiệp vụ sư phạm đại học năm 2012(02-10-2012)

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 và danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học dành cho giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức. Đại học Đà Nẵng thông báo khai giảng và nhập học...

Xem tiếp >>

Thông báo về phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012(19-09-2012)

Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 đã họp với 9/9 thành viên tham dự dưới sự chủ trì của GS.TS. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng.

Xem tiếp >>

ĐHĐN thông báo danh sách ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư năm 2012.(18-09-2012)

Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên đề nghị Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư năm 2012.

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam 2013 - 2014(21-08-2012)

JDS là chương trình học bổng toàn phần do chính phủ Nhật Bản viện trợ. Mục tiêu của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua việc cung cấp khóa học Thạc sỹ bằng tiếng Anh trong 2 năm cho cán bộ trẻ các cơ quan nhà nước.

Xem tiếp >>

Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ nghiên cứu khoa học năm 2012(17-08-2012)

Để cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học của Đại học Đà Nẵng có thêm cơ hội trao đổi học thuật, công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội nghị khoa học vào ngày 17/11/2012...

Xem tiếp >>

Thông báo Chương trình Học bổng VEF 2013(13-08-2012)

Niên học 2013, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) sẽ cấp 60 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2013.

Xem tiếp >>

Thông báo mở lớp bồi đưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước dành cho Chuyên viên chuẩn bị thi nâng ngạch Chuyên viên chính(09-08-2012)

Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ Chuyên viên, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Trung cấp Chính trị mở lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước dành cho Chuyên viên chuẩn bị thi nâng ngạch Chuyên viên chính tại Đại học Đà Nẵng năm 2012.

Xem tiếp >>

Thông báo thi nâng ngạch bảo tàng viên chính, thư viện viên chính(25-05-2012)

Căn cứ Công văn số 2962/BGDDT-TCCB ngày 18/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên lên bảo tàng viên chính, thư viện viên chính năm 2011, Đại học Đà Nẵng thông báo nội dung như sau...

Xem tiếp >>

Chương trình Hội thảo của Viện Khoa học và Công nghệ Tiến tiến Nhật Bản (JAIST) tại Đà Nẵng(25-05-2012)

Chương trình Hội thảo của Viện Khoa học và Công nghệ Tiến tiến Nhật Bản (JAIST) tại Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày 6, 7/6/2012 tại ĐH Bách khoa và ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng.

Xem tiếp >>

Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”(21-05-2012)

Đại học Đà Nẵng thông báo cho các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, những người có đủ tiêu chuẩn được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Xem tiếp >>

Kê khai quá trình hướng dẫn thí nghiệm, thực hành để tính hưởng chế độ PCTN (15-05-2012)

Kê khai quá trình hướng dẫn thí nghiệm, thực hành để tính hưởng chế độ PCTN nhà giáo đang hướng dẫn thí nghiệm, thực hành theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Xem tiếp >>

Thông báo tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức đợt 1 năm 2012(07-05-2012)

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức đợt 1 năm 2012.

Xem tiếp >>

Hướng dẫn về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo(03-05-2012)

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định.

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả sơ duyệt đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012(27-04-2012)

Kết quả sơ duyệt và thăm dò dư luận đối với các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012.

Xem tiếp >>

Thông báo mời giảng viên và cán bộ Đại học Đà Nẵng tham dự UQ-Vietnam Professional Development Seminar về E-learning và Đảm bảo chất lượng(13-04-2012)

Thông báo mời giảng viên và cán bộ Đại học Đà Nẵng tham dự UQ-Vietnam Professional Development Seminar về E-learning và Đảm bảo chất lượng vào ngày 19 tháng 04 năm 2012.

Xem tiếp >>

Điều lệ Đại hội TDTT CBVC Đại học Đà Nẵng lần thứ II - 2012(10-04-2012)

Đại hội TDTT CBVC Đại học Đà Nẵng lần thứ II - 2012 sẽ diễn ra từ ngày 05/5/2012 đến 19/5/2012, quy tụ các cán bộ viên chức là đoàn viên công đoàn đang công tác tại các đơn vị, các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

Xem tiếp >>

Một số mẫu văn bản hành chính thông dụng(29-03-2012)

Nhân đợt tập huấn công tác văn bản và pháp chế tổ chức vào ngày 15/3/2012, Văn phòng Đại học Đà Nẵng xin giới thiệu với các trường, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng một số mẫu văn bản hành chính thông dụng.

Xem tiếp >>
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH