Đại học Đà Nẵng thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm hệ thống điện của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng”(03-06-2014)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho gói thầu số TNĐ01 – Mua sắm trang thiết bị dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm hệ thống điện của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng”...

Xem tiếp >>

Đại học Đà Nẵng thông báo mời thầu(02-06-2014)

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho các gói thầu thuộc các dự án đầu tư trang thiết bị năm 2014, nội dung cụ thể như sau...

Xem tiếp >>
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH