Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập(29-05-2020)

Ngày 19/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT (Thông tư 11) về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục (CSGD) công lập

Xem tiếp >>

Báo cáo thống kê năm học năm 2014 - 2015(26-12-2014)

Báo cáo thống kê năm học năm 2014 - 2015...

Xem tiếp >>

Quy trình ban hành văn bản quy phạm nội bộ của Đại học Đà Nẵng (Kí hiệu: QT1-PC) (24-12-2014)

Quy trình ban hành văn bản quy phạm nội bộ của Đại học Đà Nẵng (Kí hiệu: QT1-PC)...

Xem tiếp >>

Qui định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác (19-12-2014)

Qui định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác...

Xem tiếp >>
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH