Báo cáo thống kê năm học năm 2014 - 2015(26-12-2014)

Báo cáo thống kê năm học năm 2014 - 2015...

Xem tiếp >>

Quy trình ban hành văn bản quy phạm nội bộ của Đại học Đà Nẵng (Kí hiệu: QT1-PC) (24-12-2014)

Quy trình ban hành văn bản quy phạm nội bộ của Đại học Đà Nẵng (Kí hiệu: QT1-PC)...

Xem tiếp >>

Qui định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác (19-12-2014)

Qui định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác...

Xem tiếp >>
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH