Đại học Đà Nẵng thông báo lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên

09/10/2013

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 và danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Đại học dành cho giảng viên do Đại học Đà Nẵng tổ chức.
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO

CHO TẤT CẢ HỌC VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐẾN THAM DỰ LỚP HỌC


1.Thời gian học: Từ ngày 15/10/2013 đến ngày 30/12/2013
 

Khai giảng và học môn đầu tiên: Vào lúc 17h00’ ngày 15/10/2013 (thứ Ba)
 

2. Chương trình học: Theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Thông tư 12/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 15 tín chỉ khối lượng kiến thức bắt buộc và 05 tín chỉ khối lượng kiến thức tự chọn. Học viên tích lũy đủ 20 tín chỉ trên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp.
 

3. Địa điểm: Hội trường Khu B,Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
 

 48 Cao Thắng, thành phố Đà Nẵng.
 

Đại học Đà Nẵng đề nghị Anh (Chị) sắp xếp thời gian để đi học chuyên cần, các Trường và Đơn vị tạo mọi điều kiện cho giảng viên của đơn vị được tham dự khóa học.
 

Xem nội dung chi tiết tại đây.