Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng

 

Để chuẩn bị tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2013, triển khai công tác tuyển sinh năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng báo cáo về Bộ một số nội dung như Công văn số 7871/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/10/2013 về việc báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2013 và kế hoạch tuyển sinh năm 2014. 

Ban ĐT kính chuyển đến các đơn vị CV số 6651 ngày 30/10/2013 của Giám đốc ĐHĐN và toàn văn Công văn số 7871/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc này.

 

Ban ĐT xin gửi tới các đơn vị các file mẫu biểu báo cáo, đơn vị điền thông tin vào các file mẫu, bản mềm gửi lại về ĐHĐN trước ngày 10/11/2013 theo địa chỉ email: hoaan.dtdn@gmail.com và thanhhoadhdn@gmail.com để Ban ĐT kịp thời tổng hợp gửi Bộ GD-ĐT.

Đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo theo đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn.

Trân trọng./.

Tải file đính kèm tại đây.

 

 

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH