Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho gói thầu số YD05 – Trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc Kế hoạch đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2013 cho Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng, nội dung cụ thể như sau:

 

1/  Kế hoạch đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2013 cho Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng:           

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

1/ Gói thầu số YD05 - Trang thiết bị phòng thí nghiệm

769.496.000,00

 

-        Tên dự án: “Dự án Đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2013 cho Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng”.

-        Nguồn vốn: Tự bổ sung của ĐHĐN

-        Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển.

-        Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 04 tháng 11 năm 2013 đến trước 08 giờ 30, ngày 15 tháng 11 năm 2013 (trong giờ hành chính).

-        Địa điểm bán HSMT:     Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

-        Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng VN (Một triệu đồng VN);

-        Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

-        Thời điểm đóng thầu: 08giờ 30 ngày 15 tháng 11 năm 2013

-        Bảo đảm dự thầu:

Gói thầu số YD05:                  8.000.000,00 đồng;

(Tám  triệu đồng VN)

-        HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30(giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 11 năm 2013, tại Đại học Đà Nẵng; 41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng.

-          Các nhà thầu muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tại:

                                Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                               Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

Đại học Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

         Các nhà thầu có thể trực tiếp mua hồ sơ hướng dẫn dự thầu tại:

Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng;

41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng;

hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại:

0511.3817383      Fax: 0511.3812536

để được hướng dẫn thủ tục mua qua đường bưu điện. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện, trong trường hợp này Ban Quản trị - Thiết bị sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất.

           Trân trọng.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH