Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo”;
 

 Liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Đà Nẵng đề nghị Thủ  trưởng các đơn vị và các Công đoàn cơ sở vận động CBVC thực hiện những nội dung sau:
 

          1/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, hiệu quả công tác chăm lo người nghèo làm cho CBVC thấy rõ đây là cuộc vận động lớn, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc.
 

          2/ Các Công đoàn cơ sở có kế hoạch cụ thể, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức vận động CBVC hưởng ứng “Quỹ vì người nghèo” với mức mỗi người đóng góp ít nhất 1 ngày lương/lần/năm (hoặc 01 ngày thu nhập).
 

          3/ Số tiền thu được các đơn vị giữ lại cơ sở 30% và chuyển về ĐHĐN 70% (qua Công đoàn ĐHĐN), Văn phòng Công đoàn ĐHĐN chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo cho Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công đoàn Đại học Đà Nẵng.
 

          Thời gian thực hiện cuộc vận động đến hết tháng 01/2014.
 

          Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị  phối hợp với Công đoàn triển khai tổ chức thực hiện vận động CBVC tham gia đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” Đại học Đà Nẵng đạt kết quả tốt.
 

          Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về Văn phòng Công đoàn ĐHĐN hoặc chuyển vào tài khoản: Công đoàn Đại học Đà Nẵng, số tài khoản: 2000201066389 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tp. Đà Nẵng.

          Trân trọng./.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây.

                                                                                                                    

 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH