Sáng ngày 14/12/2013, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng đã họp phiên thứ 6. Ngoài các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học của Đại học Đà Nẵng, phiên họp còn có sự tham gia của các Thành viên Hội đồng mời từ các đơn vị bên ngoài gồm:

 1. GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. ThS. Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức, Thành ủy Đà Nẵng
 3. ThS. Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 4. TS. Mai Đức Lộc, Tổng biên tập Báo Đà Nẵng

Trong phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn, PGS.TS. Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của phiên họp trong bối cảnh có nhiều sự kiện quan trọng như triển khai thực hiện Luật Giáo dục Đại học, Nghị quyết Trung ương 8 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, chủ trương của Bộ về tự chủ trong công tác tuyển sinh và những nội dung thay đổi trong Qui chế Đại học Vùng sắp ban hành.

Trong báo cáo, PGS.TS. Trần Văn Nam đã tổng kết việc thực hiện 15 nội dung đã kết luận tại phiên họp lần thứ 5 và nêu ra các định hướng phát triển của Đại học Đà Nẵng trong thời gian đến.

PGS.TS. Trần Văn Nam phát biểu khai mạc phiên họp

GS.TSKH. Bùi Văn Ga đã phát biểu những nội dung quan trọng, đặc biệt là chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về qui hoạch Làng Đại học Đà Nẵng, qui hoạch mạng lưới các trường đại học trong thời gian đến, tự chủ tuyển sinh đại học, tinh thần của Nghị quyết TƯ 8 về thay đổi từ truyền dạy kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện cho người học, đào tạo sau đại học theo hướng nghiên cứu và nghề nghiệp, phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao,… Những ý kiến phát biểu và chỉ đạo của GS. Bùi Văn Ga đã góp phần quan trọng để định hướng phát triển Đại học Đà Nẵng trong tình hình mới.

GS.TSKH. Bùi Văn Ga phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, đã có ý nhiều kiến trao đổi liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng như thành lập, nâng cấp các đơn vị mới; phát triển Đại học Việt Anh; chuẩn bị triển khai tuyển sinh riêng sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dừng tuyển sinh “3 chung”; đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo; tăng cường kiểm tra các chuẩn đầu ra; định hướng phát triển các chuyên ngành mới;…

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Trần Văn Nam đã kết luận 8 nội dung đã được thống nhất tại phiên họp lần thứ 6 gồm:

 1. Về việc thành lập, nâng cấp các đơn vị thành viên: sẽ tiếp tục kiến nghị để đề nghị nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; sẽ đầu tư xây dựng và phát triển Viện Đào tạo và Nghiên cứu Việt Anh hiện nay thành Trường Đại học Việt Anh trong tương lai.
 2. Về Làng Đại học Đà Nẵng: Sẽ tiếp tục nghiên cứu để có những điều chỉnh phù hợp về qui hoạch và đầu tư phát triển Làng Đại học trong thời gian đến.
 3. Về tự chủ tuyển sinh: sẽ tiếp tục tham gia tuyển sinh “3 chung” trong 3 năm đến cho đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dừng tuyển sinh chung. Sẽ lập “Ban xây dựng đề án tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng” để nghiên cứu và đề xuất giải pháp tuyển sinh hiệu quả.
 4. Về tăng cương chuẩn đầu ra: triển khai theo lộ trình để áp dụng chuẩn đầu ra B1 về tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tiếng Anh và chứng chỉ B tin học do Đại học Đà Nẵng cấp cho tất cả các sinh viên từ khóa tuyển sinh 2013 trở về sau.
 5. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: tiếp tục tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học (nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về sử dụng CNTT cho cán bộ) và gửi cán bộ đào tạo ở nước ngoài.
 6. Về đào tạo chất lượng cao: đẩy mạnh phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiến tiến cho những chuyên ngành có thế mạnh (đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, chất lượng đầu vào của sinh viên) theo hướng tập trung phát triển năng lực cá nhân của người học.
 7. Về khoa học công nghệ: nghiên cứu xây dựng Quỹ khoa học công nghệ của Đại học Đà Nẵng với kinh phí tập trung từ ngân sách, trích từ nguồn thu học phí và huy động từ các nguồn khác.
 8. Tiếp tục triển khai những nội dung đã kết luận trong phiên họp lần thứ 5, đặc biệt: phát triển Khoa Y Dược, phát triển Phân hiệu Kon Tum, phát triển đào tạo sau đại học chính qui tập trung, hoàn thiện khung chương trình theo 2 hướng: nghiên cứu và nghề nghiệp, thành lập Viện Đào tạo quốc tế và xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng ở Làng Đại học.

PGS.TS. Trần Văn Nam kết luận những nội dung quan trọng của phiên họp

Sau phiên họp, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng sẽ xem xét thành lập các Tổ chuyên trách để xây dựng kế hoạch và giám sát việc triển khai các nội dung mà Hội đồng đã kết luận.

Đại học Đà Nẵng – www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH