Thông báo học bổng Thạc sĩ AUF

27/12/2013

Trong khuôn khổ chương trình "Bảo trợ và tăng cường giáo dục đại học xuất sắc", Văn phòng AUF tại Châu Á - Thái Bình Dương chính thức thông báo tuyển hồ sơ tuyển chọn học bổng Thạc sĩ (Master 1 và Master 2) cho các ứng viên của các trường đại học thành viên của AUF tại châu Á - Thái Bình Dương.
 

   Master 1 : chỉ áp dụng cho các chương trình Cao học tại các nước đang phát triển (những nước không thuộc Cộng đồng Châu Âu và Bắc Mỹ),
 

   Master 2 : ưu tiên áp dụng cho các chương trình Cao học tại các nước đang phát triển, và nếu không thì tại các nước phát triển ( các nước thuộc Cộng đồng Châu Âu và Bắc Mỹ).


Đối tượng: dành cho đối sinh viên và các giảng viên trẻ của các trường đại học thành viên AUF tại châu Á - Thái Bình Dương

 
Mọi thông tin về chương trình học bổng này được đăng trên trang Web của AUF tại địa chỉ:


http://www.auf.org/bureau-asie-pacifique/appels-offre-regionales/allocations-master-bap-2014/Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 1 tháng 3 năm 2014, 12 giờ đêm giờ Hà Nội.


Lưu ý: Hồ sơ ứng viên sẽ được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ: https://formulaires.auf.org/

 
Trung tâm CNF Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho các sinh viên, giáo viên của các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng quan tâm đến chương trình học bổng này


Số điện thoại: 0511 3732795


Trân trọng.