Ðại học Kanazawa đã ký kết biên bản thỏa thuận với Cục Ðào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (VIED) về việc đồng ý tiếp nhận học viên sang học tại Ðại học Kanazawa theo đề án 911, đề án Mekong 1000 và một số chương trình học bổng khác của VIED. Chương trình này được dành cho tất cả các ứng viên của học bổng VIED mong muốn được theo học trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Ðại học Kanazawa, Nhật Bản.

Chương trình học bổng được tuyển sinh vào tháng 10/2014.

Khóa học sẽ kéo dài trong 24, 36 hoặc 48 tháng tùy thuộc vào bậc học và lĩnh vực nghiên cứu của các ứng viên.

Mọi chi tiết, xin tham khảo thông tin dưới đây:          

(Vietnam) For Vietnam 911 or other VIED scholarship awardees:
http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/e/abroad/ku_vied.html

(Vietnam) For Mekong 1000 Project scholarship awardees:
http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/e/abroad/ku_mekong1000.html

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH