Thông báo về khóa học quốc tế bồi dưỡng về quản lý Unilead Vietnam 2014

12/02/2014

Unilead Vietnam là chương trình đào tạo về Quản lý Dự án, Đảm bảo Chất lượng, Phát triển chương trình giảng dạy dành cho cán bộ lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục trẻ theo chương trình của Dự án DIES (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies) của Cơ quan DAAD.

            Mọi thông tin về khóa học ngày được đăng trên website của DAAD Việt Nam:

www.daadvn.org/dies/

            Hạn cuối nhận đơn đăng ký: 14/02/2014

            Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm DAAD Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh:

            DAAD Information Centre HCMC

18 Đường số 1, Cư xá Đô Thành

Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0)8 6675 2472 (English, Deutsch)

Điện thoại: +84 (0)8 3832 9099 (Tiếng Việt, Deutsch)

www.daadvn.org/hcmc

Thông tin chi tiết và đơn đăng ký đính kèm xem tại đây.