Các chương trình học bổng du học Đài Loan

18/02/2014

Chiều ngày 17/02/2014, Đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu về “Chương trình Học bổng VEST-500, Học bổng Đài Loan, học bổng tiếng Hoa và Lịch thi Năng lực Hoa ngữ” năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng.

 

Hai đại diện đến từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh đang giới thiệu về “Chương trình Học bổng VEST-500, Học bổng Đài Loan, học bổng tiếng Hoa và Lịch thi Năng lực Hoa ngữ” năm 2014.

 

Hơn 50 cán bộ giảng viên và sinh viên ưu tú Đại học Đà Nẵng có quan tâm đã đến dự và tìm hiểu về chương trình học bổng này. Buổi giới thiệu đã cho cán bộ giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng nắm rõ thông tin về 3 chương trình học bổng là: Học bổng VEST-500, học bổng Đài Loan và học bổng tiếng Hoa.

- Về học bổng VEST-500: Trong năm 2014, dự kiến tuyển chọn khoảng 60 ứng viên đi học trình độ tiến sĩ và thạc sĩ (ưu tiên ứng viên đăng ký học trình độ tiến sĩ) học toàn thời gian tại Đài Loan theo quy định của cơ sở tiếp nhận của Đài Loan và của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (không quá 04 năm đối với trình độ tiến sĩ và không quá 02 đối với trình độ thạc sĩ).

- Về học bổng Đài Loan: Có 23 suất học bổng dành cho những giảng viên, sinh viên ưu tú sang Đài Loan học chương trình học vị để gặt hái những kiến thức mọi chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau. Về chế độ học bổng dành cho học phí và một phần chi phí khác, người nhận học bổng sẽ được nhận học bổng trong khoảng 40.000 Đài tệ. Về sinh hoạt phí, người nhận học bổng sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 15.000 Đài tệ (khoảng 500 USD), nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ mỗi tháng 20.000 Đài tệ (khoảng 670 USD)

- Về học bổng tiếng Hoa: 18 suất học bổng dành cho những giảng viên, sinh viên ưu tú Việt Nam sang học tiếng Hoa, nghiên cứu và làm quen với nền văn hóa Đài Loan. Mỗi ứng viên có thể xin học tiếng Hoa tại Đài Loan tối đa 12 tháng; tuy nhiên dựa theo nhu cầu của từng người có thể xin học 9 tháng, 6 tháng, 3 tháng, 2 tháng lớp hè (tháng 6-7 hoặc tháng 7-8). Học bổng mỗi người có thể nhận mỗi tháng là 25.000 Đài tệ (khoảng 840 USD), người nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan.

 

      

 

Hơn 50 cán bộ giảng viên và sinh viên ưu tú Đại học Đà Nẵng đã đến dự và tìm hiểu về chương trình học bổng này.      

 

Tin, ảnh: Văn phòng Đại học Đà Nẵng

www.udn.vn