Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ Đại học Đà Nẵng

05/03/2014

Trong hai ngày 27 và 28/02/2014, Đại học Đà Nẵng đã ra quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

 

Căn cứ vào Quyết định của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 20 và 25/02/2014; Đại học Đà Nẵng quyết định:

1. TS. Đoàn Gia Dũng thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, chuyển về công tác tại Ban Tổ chức Cán bộ – Đại học Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ – Đại học Đà Nẵng tiếp tục nhiệm kỳ 2010 – 2015, kể từ ngày 01/03/2014 (Theo Quyết định số 1035/QĐ-ĐHĐN ngày 27/02/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng).

2. PGS.TS Phan Cao Thọ thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Đào tạo Sau đại học, chuyển về công tác tại Trường Cao đẳng Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng tiếp tục nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Theo Quyết định số 1031/QĐ-ĐHĐN ngày 27/02/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng).

3. TS. Trần Hữu Phúc thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ, chuyển về công tác tại Trường Đại học Ngoại ngữ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng tiếp tục nhiệm kỳ 2009 – 2014 (Theo Quyết định số 1026/QĐ-ĐHĐN ngày 27/02/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng).

4. PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kế hoạch Tài chính, chuyển về công tác tại Trường Đại học Kinh tế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng tiếp tục nhiệm kỳ 2009 – 2014 (Theo Quyết định số 1044/QĐ-ĐHĐN ngày 28/02/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)

 

PGS.TS Phan Cao Thọ, TS. Đoàn Gia Dũng, TS. Trần Hữu Phúc và PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn có nhiệm vụ bàn giao công tác ở đơn vị cũ và đến nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.

 

Một số hình ảnh tại các buổi lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm:

 

PGS.TS. Trần Văn Nam - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN (bên phải) trao quyết định Hiệu trưởng cho PGS.TS. Phan Cao Thọ –Tân Hiệu trưởng Trường CĐCN - ĐHĐN (bên trái)

 

PGS.TS. Trần Văn Nam - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn

 

Tin, ảnh: Đại học Đà Nẵng

http://www.udn.vn/