Đại học Đà Nẵng đã nhận được Thông báo của Chương trình cấp học bổng tài năng IN-Wallonie-Bruxelles International (IN.WBI) niên học 2015-2016. ĐHĐN xin thông báo đến các ứng viên có quan tâm, cụ thể như sau:

            Trong khuôn khổ thúc đẩy việc đưa/ đón sinh viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài. Cũng như quá trình toàn cầu hóa, Wallonie-Bruxelles International (WBI-Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Wallonie-Bruxelles (Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ và vùng Wallonie)) thành lập chương trình cấp học bổng: Học bổng tài năng IN.WBI.

-         Mục tiêu: Tạo điều kiện cho những cán bộ giỏi và nghiên cứu sinh xuất sắc của các nước có thể nâng cao học vấn bậc tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại Wallonie và tại Bruxelles trong những chuyên ngành và lĩnh vực tiên tiến;

-         Đối tượng: Chương trình học bổng này dành cho công dân các nước, đã có bằng thạc sĩ II (hoặc đã theo học 1 chương trình tương đương bậc học này) do một trường đại học nước ngoài cấp, hoặc đạt học vị tiến sĩ do một trường đại học nước ngoài cấp và được cáp cấp có thẩm quyền của Wallonie-Bruxelles công nhận tương đương với trình độ thạc sị và tiến sĩ của Wallonie-Bruxelles; Và chỉ mong muốn theo học các khóa đào tạo chuyên sâu bậc tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ, hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành bậc tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại các trường Đại học của Wallonie-Bruxelles được Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ công nhận hoặc tài trợ;

-         Các loại hình học bổng:

+ Học bổng tiến sĩ thời hạn tối thiểu là một năm, được gia hạn tối đa là ba lần:

·        Thời hạn tài trợ học bổng tiến sĩ tối đa là ba năm;

·        Thời hạn tài trợ cho các ứng viên chuẩn vị ghi danh tiến sĩ haowcj học thạc sĩ bổ sung tối đa là bốn năm.

+ Học bổng sau tiến sĩ thời hạn tối thiểu là một năm, được gia hạn tối đa là một lần;

+ Học bổng nghiên cứu ngắn hạn từ 01-03 tháng:  Dành cho trình độ tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ; Học bổng này chỉ dùng cho các chương trình nghiên cứu trong khuôn khổ trường Đại học. Chi phí nghiên cứu tại chỗ không được tính đến. Thí sinh chỉ được hưởng một lần học bổng loại hình này.

-         Lĩnh vực nghiên cứu:

+ Vận tải và kho vận/ hậu cần;

+ Cơ khí;

+ Khoa học đời sống;

+ Công nghệ sản xuất nông nghiệp;

+ Hàng không – Vũ trụ;

+ Công nghệ môi trường.

-            Thời hạn nộp hồ sơ:

+ Đối với học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn tối thiểu là một năm:

·        Trước ngày 01 tháng 3 năm 2015

·        Sau thời hạn trên, các hồ sơ đều không được chấp thuận;

·        Các ứng viên sẽ nhận được thông báo kết quả muộn nhất là ngày 01/5/2015.

+ Đối với học bổng nghiên cứu: Nhận hồ sơ là 03 lần/ năm

·        Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 02/2015 đến tháng 05/2015: Nộp hồ sơ trước ngày 01/5/2014;

·        Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2015: Nộp hồ sơ trước ngày 01/10/2014;

·        Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 10/2015 đến tháng 01/2016; Nộp hồ sơ trước ngày 01/02/2015;

·        Sau thời hạn trên, tất cả hồ sơ đều không được chấp thuận.

-         Truy cập các trang web sau để biết thêm thông tin chi tiết:

+ Truy cập địa chỉ: http://wbi.be/fr/inwbi#.UvxYME1WFFo để tìm hiểu các tài liệu giới thiệu đầy đủ về chương trình học bổng tài năng IN.WBI và “Mẫu đơn xin cấp học bổng” (tiếng Anh và tiếng Pháp);

+ Truy cập địa chỉ: http://www.studyinbelgium.be. Để tra cứu danh sách các trường Đại học của Vùng Wallonie hoặc của Bruxelles.

-         Các đối tượng quan tâm tới chương trình học bổng này, xin mời điền đầy đủ vào hồ sơ ứng viên và gửi tới

+ E-mail: l.deicourte@wbi.be

+ Gửi qua địa chỉ bưu điện :

                  Wallonie Bruxelles Internation

                  Service des Bourses d’estudes, formateurs et lecteurs

                  A l’attention de Laurie DELCOURTE

                  Place Sainctelette, 2 – 1080 – Bruxelles (Belgique)     

Trân trọng ./.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH