Ngày 02 tháng 4 năm 2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Đại học Đà Nẵng đã sơ duyệt đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho các nhà giáo có tên dưới đây:

     1. PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng, Trưởng khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

     2. PGS. TS. Lê Thế Giới, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Đại học Đà Nẵng;

     3. PGS. TS. Nguyễn Tấn Lê, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

     4. TS. Dương Mộng Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng;

     5. PGS. TS. Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng;

     6. PGS. TS. Lê Quang Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

     7. PGS. TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

     8. PGS. TS. Đinh Thành Việt, Trưởng khoa Điện, Trường Đại học bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

            Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Đại học Đà Nẵng xin thông báo rộng rãi kết quả sơ duyệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên để thăm dò dư luận đối với các nhà giáo nêu trên. Mọi ý kiến về các nhà giáo xin gửi về thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Đại học Đà Nẵng (Qua Ban Thanh tra, Pháp chế và Thi đua Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng) trước ngày 10 tháng 4 năm 2014.

            Trân trọng.     

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH